Příspěvky

Úvod

Tyfloservis slaví 30 let od svého založení

Češi pomohli ukrajinskému chlapci získat kamerovou lupu

OrCam My Eye 2 – funkce aplikace

Světluška: Půjčovna kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení – proces výpůjčky a hodnocení

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - zrakové znevýhodnění

Důležitost přípravy v životě zrakově postiženého

Slabozraký je také zrakově postižený aneb Když hendikep není hned patrný

Vzpomínky na studium na vysoké škole

Bílé hole

Tipy na zajímavé navigační aplikace pro zrakově postižené