Příspěvky

Úvod

Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého

Obrázek
     K napsání dnešního článku mě přivedla současná situace, a to pandemie koronaviru. Myslela jsem si, že povídání na toto téma přenechám jiným, ale v poslední době se na mě obrátila některá média s žádostí o vyjádření na toto téma. Následující text tedy přináší můj pohled na danou problematiku. Je zřejmé, že každý z nás je originál, a tak máme i rozdílné pohledy na svět, a tak co jeden považuje za nepřekonatelný problém, jiný jej řeší s lehkostí sobě vlastní.       Mě samotné se situace dotýká tak nějak ve dvou směrech – jednak jako člověka, který má zrakový hendikep, ale i toho, kdo je pracovník v sociálních službách, a poskytuje službu těm, kterých se to bezprostředně dotýká – lidí se zrakovým znevýhodněním.      V čem já vidím největší úskalí této doby pro člověka se zrakovým postižením? Za prvé je to povinnost nosit zakrytá ústa a nos. Když se člověk orientuje převážně pomocí sluchu, a přijímá tak většinu informací z okolí, pak je velmi frustrující neustálé soustředění na to, co

Vodicí pes – výcviková střediska

Obrázek
            Orientace v prostoru je obtížnou záležitostí pro všechny osoby se zrakovým handicapem. Při zdolávání terénních bariér nám vedle bílé hole pomáhá také vodicí pes, který je nedocenitelnou kompenzační pomůckou. Ten tak usnadňuje samostatný pohyb člověka se zrakovým postižením. Výcvik a výchova takového čtyřnohého průvodce je velmi náročná. Příprava na to, aby se pes mohl stát průvodcem nevidomých lidí, probíhá na profesionální úrovni ve specializovaných střediscích, která splňují podmínky na to, aby se takovou činností mohla zabývat. Každý pes musí být pod zvýšenou kontrolou od štěněcího věku až po ukončení výcviku. Dnešní příspěvek představí několik výcvikových organizací, jež můžete kontaktovat či si načíst o nich informace, uvažujete-li o pořízení si vodicího psa. Některé z nich cvičí také psy asistenční či signální.  1. Středisko výcviku vodicích psů (SVVP)     SVVP je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je jednak sdr

Trapasy zrakově postižených

Obrázek
     Dnes bych chtěla napsat pár řádek úsměvného charakteru. Ačkoli nutno říci, že v době, kdy se situace, které popíši, odehrávaly, tak to pro mě moc vtipné nebylo. Ale i takové strasti patří do života zrakově postižených. Ne, že těm, kdo nemají zrakové postižení, by se trapasy vyhýbaly, ale ty, které popíši, jsou způsobeny tím, že člověk prostě nevidí.       Mým záměrem je čtenáře pobavit nikoli rozesmutnit, či snad přimět k litování. Také bych ráda, aby ti, kteří mají stejné zkušenosti, se podělili o své nešťastné chvilky, a tím pobavili své souputníky. A také bych ráda, abychom se za své trapasy nemuseli stydět a prostě se nad to povznesli. Však sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, jak říkala jedna moje spolupacientka před operací na oční klinice. A já s ní souhlasím.       Tak dejme se do toho. Asi všichni známe takové to, že zdravíme každého, kdo pozdraví, aby si o nás nikdo nemyslel, že jsme nevychovaní. I když samozřejmě nemůžeme zdravit první, když nevidíme. Ale já to ta

Tipy na kompenzační pomůcky

Obrázek
       Následující článek přináší tipy na pomůcky, které jsou cenově dostupné a Najdou využití jistě u většiny zrakově postižených během celého dne. Většina z nich se dá pořídit osobně v kamenných prodejnách Tyflopomůcek v Praze či Olomouci. Nebo na webu:   www.tyflopomucky.cz      Den zrakově postiženého může začít klasicky přípravou nápoje. Některé čaje, např. z lékárny, jsou označeny v Braillově bodovém písmu, jiné druhy čaje či kávy si musí zrakově postižený označit sám, aby věděl, co má k dispozici. Jak si ale zalít čaj či kávu a neopařit se? Můžeme použít tzv. indikátor hladiny. Je to speciální pomůcka, která zabraňuje přelití nápoje tím, že vydává hlasitý zvuk či vibruje.  Indikátor hladiny:   https://www.tyflopomucky.cz/olomouc/drobne-pomucky-pro-domacnost/858-Indikator-hladiny-s-vibraci-magnetzlut-3322221145672.html https://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1490-Indikator-hladiny-Cvrcek.html           I zrakově postižení se potřebují orientovat v čase. Ke

Základní škola – moje pevné základy

Obrázek
     V posledních dnech hodně médii rezonovalo uzavření speciálních škol v důsledku pandemie koronaviru. V této souvislosti jsem měla možnost natáčet s Českou televizí, Českým rozhlasem Plzeň, ale také CNN Prima news. Všechny tyto reportáže se týkaly toho, jak právě restrikce kolem šíření nemoci COVID-19 znesnadňují život zrakově postiženým.      Důraz se kladl právě na problémy spojené s distanční výukou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zmiňované televizní štáby v této souvislosti navštívily i základní školu pro žáky se zrakovým postižením a vadami řeči v plzeňské Lazaretní ulici.      Tuto školu jsem i já navštěvovala. Dnes bych vám ráda řekla jak to, že jsem chodila právě do této speciální školy, bylo a vlastně je pro mě velmi důležité. Vím, že posledních pár let rezonují společností pojmy jako integrace a inkluze, tyto pojmy se neustále vymezují, neustále se o nich hovoří, vytváří se hranice mezi těmito pojmy, určují  se pravidla jednoho či druhého.       Já při svém

Vodicí pes v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci

Obrázek
  V listopadu roku 2006 jsem si domů přivezla sv é ho prvního, a zatím jedin é ho, vodícího psa. Tenkrát to pro mě byla velk á  zkušenost a naprost á  změna m é ho životního stylu. O tom, jak to bylo si můžete přečíst v minis é rii, kterou jsem o pořizování vodícího psa napsala. Odkaz na první díl najdete   zde . Právě listopad mi připomín á  to, že tu Cilka s námi byla, že v listopadu jsme společně začínali, prožívali jsme první společn é  chvíle, první radosti, ale i starosti.      Proto tak é  vznik á  dnešní článek jako vzpomínka na ni. Přiznám se, že nejsem úplně fanatický milovník zvířat. Aby to nebylo špatně pochopeno, mám zvířata moc ráda, respektuji a obdivuji všechny ty, kteří o zvíř ata pe čují. Když vybírám kosmetiku, tak raději zvolím tu, kter á  není testována na zvířatech a je veganská. Strašně špatně nesu, když v m é diích proběhne zpráva, že se někde ublížilo zvířatům a stala se nějak á  nehoda, kde zvíř ata trp ěla. Ale nejsem ten typ, který  by dom a pěstoval několik

Může strach motivovat?

Obrázek
     Dnešní příspěvek nebude mít ani tak edukativních charakter, jako spíše bude malou zpovědí. Na námět mě přivedla jedna známá, kter á mi řekla, že všechno zvládám tak dobře, protože se nebojím. A j á jsem se cítila až dotčená, ž e to p řece není pravda, že   se ničeho nebojím. J á se přece bojím jako každý jiný, a mám strach ze spousty věcí. To však ale neznamená, že strach nemůže býti v některých případech i motivujícím činitelem.      Ano, stejně jako u stresu, tak je to jistě podobn é i u strachu, že buď je strach natolik demotivující a destruktivní, že pokud se bojíme takto, tak opravdu nic konstruktivního s tí m neud ěláme. Ale zase na druhou stranu špetka zdrav é ho a motivujícího strachu nám může pomoci vybičovat se k výkonům, ke kterým bychom možn á bez toho strachu ani nedospěli. Přiznám se teď k pár věcem, z kterých jsem měla v životě opravdu velký strach, a nemyslí m si, že by byl motivující, možn á někdy až destruktivní, ale podařilo se mi jej překonat.      Když jse