Příspěvky

Pomůcky a praktické rady pro zrakově postižené

Vodicí pes: S láskou i slzami

Samostatný pohyb zrakově znevýhodněných

Potenciál, schopnosti a očekávání od sebe sama v souvislosti se zrakovým postižením

Komunikační šumy mezi zrakově postiženými a intaktní veřejností