Příspěvky

Respektování a pochopení potřeb zrakově postiženého

Zrakové postižení: Barvy, sny a zraková ostrost