Příspěvky

Známé a neznámé prostředí pro zrakově postiženého

Lze se připravit na ztrátu zraku?

Příklady dobré praxe: Život se zrakovým postižením