Příspěvky

Diskomfortní situace v životě se zrakovým postižením

Obavy ze samostatného pohybu

Zpochybnění zrakového postižení