Příspěvky

Špatná akustika a viditelnost: Předpoklady ke zhoršení orientace zrakově postiženého

Soustředění a trpělivost: Dva aspekty života se zrakovým postižením

Pohledy na zrakový hendikep

Stolování se zrakovým hendikepem