Příspěvky

Častá otázka pro zrakově postiženého: A jak vlastně vidíš?

Modrý klíč využívá komunikaci pohledem

Postřehy ze života zrakově postižených

Jedenáctka mýtů o lidech se zrakovým postižením

Dehonestace zrakově postiženého