Příspěvky

Zrakové postižení: Témata, která čtenáře blogu zajímala nejvíce za rok 2023

Pohled na život se zrakovým postižením (ne)jen o svátcích

Ostych z kontaktu s nevidomým

Pohyb a popis: Vysvětlení ze života se zrakovým postižením

Tyflopomůcky.cz - novinky v pomůckách prosinec 2023