Když na čtení brýle nestačí

 V životě člověka trpícího zrakovým postižením se může stát, že aktuální korekce pomocí brýlí je nedostačující. Takový člověk pak přes brýle již nepřečte to, co byl zvyklý, taktéž psaní je problematické. Jak v takovém případě dále postupovat?


Na stole leží tři lupy (dvě lupy do ruky + jedna přenosná kamerová)Oční vady jako glaukom (zelený zákal), katarakta (šedý zákal, věkem podmíněná makulární degenerace či diabetická retinopatie jsou nejčastějšími příčinami problémů se zrakem. Jedním z častých mýtů mezi intaktní veřejností je, že pokud člověk hůře vidí, stačí navštívit očního specialistu, který napíše silnější brýle, a problém je tímto vyřešen. Avšak u zraku, který je poškozen zmiňovanými očními onemocněními, předepsání vyšších dioptrií lepší zrakovou ostrost nepřinese, tedy člověku vyšší dioptrie k komfortnějšímu vidění nepomohou. 


Pokud tedy člověk zjistí, že hůře vidí, je jistě na místě navštívit svého očního lékaře, který erudovaně vysvětlí aktuální zdravotní stav a možné kroky  k řešení situace. V mnoha případech se však stává, že ani oční specialista se stávající diagnózou nemůže již více pomoci. Lidé pak sami hledají schůdné řešení jejich problému. Většinou směřují jejich kroky do očních optik, kde hledají záchranu v nabízených optických lupách, které jsou většinou ale s malou možností zvětšení a větším průměrem čočky (např. 2x až 3x zvětšující).


Může se stát, že možnost koupě takové lupy do ruky přinese na chvíli úlevu a člověk s takto zvětšující lupou bude chvíli číst, co potřebuje. Povětšinou však tento způsob řešení nevydrží dlouho a člověk opět pociťuje diskomfort při čtení a psaní. 


Je tedy důležité, aby byla daná osoba informována o existenci speciálních pomůcek, které jsou určeny právě pro práci s textem osobám s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o pomůcky, které usnadní práci se čtením, psaním, ale i koukáním se do dálky. Jedná se tedy o různé optické pomůcky (lupy do ruky, stojánkové, hlavové aj.), optoelektronické pomůcky (přenosné a stolní kamerové lupy), které nabízejí velký rozsah zvětšení a možnost práce s barevnými kontrasty při práci s textem, ale existují zařízení pro práci bez zrakové kontroly (čtečky tištěné předlohy) či pomůcky na dívání se do dálky (monokuláry). 


Je třeba znát to, že kvalitu čtení ovlivňuje tedy správný výběr vhodné pomůcky, ale i další aspekty. Které aspekty jsou to?

Důležité je prostředí, ve kterém se s textem pracuje. Vyhovující je dobré pracovní místo s dostatkem prostoru pro práci, ale i s vyhovujícím místem na sezení. Speciální pomůcky mohou vyžadovat i větší prostor pro to, aby s nimi mohl člověk efektivně pracovat. 


Dále nesmíme zapomínat na správné osvětlení místa, kde bude práce s textem probíhat. U osvětlení je důležitá intenzita, druh, směr světla a umístění zdroje světla. Světlo by nemělo působit přímo do tváře daného člověka. Mělo by jít zleva, aby si člověk nestínil na pracovní plochu. Individuální je intenzita, někteří potřebují přítmí jiní naopak hodně světla. Je třeba dávat pozor na oslňování a odlesky, i ty které se vidícímu nezdají být významné, mohou být pro zrakově postiženého velice nepříjemné.


Kontrast, barva, velikost a vzdálenost – je třeba dbát na kontrastu textu a pozadí. Je důležité se naučit držet pomůcku tak, aby její vzdálenost byla optimální od snímaného textu, naučit se pomůcku posouvat po snímaném textu, nastavovat si čtecí linku či umět využít všechny dostupné režimy zařízení. 


Člověk pracující s kompenzační pomůckou by měl mít na paměti, že na takovou práci je třeba větší časové dotace, práce s textem velmi rychle unaví a nácvik práce s novou pomůckou také vyžaduje větší soustředění a pravidelný trénink, s čímž je třeba počítat.


Základem úspěšného výběru pomůcky, která pomůže při práci s textem je tedy získat co nejvíce informací týkajících se nabídky, dostupnosti, obsluhy, pořízení a ceny takových pomůcek. Je dobré znát sociální služby, které se rehabilitací zraku zabývají, vědět, na které dodavatelské subjekty se obrátit, a v neposlední řadě nespěchat při výběru pomůcky. Žádoucí je si předem ujasnit, k jaké práci s textem budeme pomůcku využívat a co od pomůcky očekáváme, zda má být s osvětlením či bez něj, má-li mít větší čtecí displej či velké hmatné ovládací prvky. Určitě je důležité zohlednit i možnosti jemné motoriky samotného uživatele, aby mohl pomůcku co nejpohodlněji ovládat vzhledem ke svým možnostem. Bude-li obsluha pomůcky vyžadovat jemnou motorikou rukou, pak nesmíme zapomínat i na optimální teplotu v místnosti tak, aby se ruce příliš nepotily či naopak nebyly prokřehlé. 


Na ruční lupy má člověk nárok na příspěvek u své zdravotní pojišťovny, kdy je třeba mít pomůcku předepsanou od příslušného očního lékaře, který má na toto kompetence. Informace o tom, jak lupy a pomůcky pro práci s textem získat poskytnou zaměstnanci Tyfloservisu. Na ostatní pomůcky lze žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na příslušném Úřadu práce, kdy zpravidla výše příspěvku činí 90% ceny pomůcky, zbylých 10% je spoluúčast klienta. 


Komentáře