Příspěvky

Úvod

Přijetí nemožnosti pracovat s textem zrakem

Ostych z bílé hole

Podcast BlindTalk s Martinou a Lindou

Známé a neznámé prostředí pro zrakově postiženého

Lze se připravit na ztrátu zraku?

Příklady dobré praxe: Život se zrakovým postižením

Zrakové postižení: Témata, která čtenáře blogu zajímala nejvíce za rok 2023

Pohled na život se zrakovým postižením (ne)jen o svátcích

Ostych z kontaktu s nevidomým

Pohyb a popis: Vysvětlení ze života se zrakovým postižením