Příspěvky

Úvod

Financování zvláštní pomůcky a nárok na ni pro zrakově postižené

Potřeby a postřehy (ne)jen pro zrakově postižené matky

Barvy, peníze a veřejná doprava se zrakovým postižením

Zrakové postižení: Témata, která se řeší

Problematika zrakového postižení: Pocity, zkušenosti a postřehy

Špatná akustika a viditelnost: Předpoklady ke zhoršení orientace zrakově postiženého

Soustředění a trpělivost: Dva aspekty života se zrakovým postižením

Pohledy na zrakový hendikep

Stolování se zrakovým hendikepem