Příspěvky

Úvod

Pozitivní pohled na svět i přes zrakový hendikep

Navzdory osudu aneb Bez zraku a s artritidou

Přístup rodičů ke zrakově postiženému

Co nejvíce zajímalo čtenáře o zrakovém postižením v roce 2021

Umění říct si o pomoc

Hrajeme si s dcerou skoro poslepu

Pomoc zrakově postiženému

Vánoční příprava se zrakovým postižením II

Vánoční příprava se zrakovým postižením

Respekt vůči odlišnosti a jedinečnosti (nejen) lidí se zrakovým hendikepem

Drobná vítězství v životě se zrakovým hendikepem

BlindShell Classic 2 – popis a funkce zařízení