Příspěvky

Úvod

Situace ze života se zrakovým postižením

Práce s výpočetní technikou bez zrakové kontroly

Open House Praha: Letos proběhne již 10. ročník

Tyflopomůcky: Novinky na jaro 2024

Na co pamatovat při pořizování vodicího psa?

Beseda: Denní záležitosti života se zrakovým postižením a vodicím psem

Nepochopení významu vodicího psa

Technika a sebeobsluha zrakově postižených

Předváděcí místnosti s pomůckami pro zrakově postižené

Pohyb a orientace lidí se zrakovým postižením

Přijetí nemožnosti pracovat s textem zrakem