Příspěvky

Lupa s možností velkého zvětšení pomáhá ve školním prostředí

Je nějaká divná…Není, ale špatně vidí

Pomoc postiženému není automatická

Přijmout bílou hůl není automatické

Prostorová orientace a samostatný pohyb

Spektra zve na den otevřených dveří 6. 4. 2022

Speciální škola využívá se svými žáky metodu komunikace pohledem

Vývoj kompenzačních pomůcek a přístup k informacím jde hodně dopředu