Příspěvky

Zhoršení orientace zrakově postiženého

Příliš mnoho podnětů může být kontraproduktivní pro zrakově postiženého

Dny umění nevidomých v Plzni

Filtrové brýle (ne)jen pro zrakově postižené

Co často trápí zrakově postižené