Příspěvky

Technika a sebeobsluha zrakově postižených

Předváděcí místnosti s pomůckami pro zrakově postižené

Pohyb a orientace lidí se zrakovým postižením