Příspěvky

Kontakt se zrakově postiženým

Předsudky a nedorozumění v komunikaci se zrakově postiženým

Rady, návody a zkušenosti ze života se zrakovým hendikepem

Bílá pastelka - 9.10. - 11.10.2023

Výstava: Oslava zraku a bílé hole - 2.10. - 30.11.2023