15 zajímavostí o Louisi Braillovi a bodovém písmu

 Leden je měsíc, kdy se připomíná vznik Braillova bodového písma, a s tím i jeho vynálezce Louise Brailla. Leden je měsícem narození, ale zároveň i úmrtím tohoto Francouze. Povězme si tedy pár faktů o něm i o slepeckém písmu. 


Pomůcky k výuce Braillova písma:  v levé části obrázku je písanka, vedle je abeceda a na ní položen slabikář.


1. Louis Braille se narodil 4. 1. 1809 ve obci Coupvray ve Francii.

2. Braille umírá 6. 1. 1852 v Paříži (Francie) na tuberkulózu.


3. Rok 2009 byl prohlášen Evropskou unií nevidomých Rokem Louise Brailla jako připomínka 200 let od jeho narození.


4. V Braillově rodném domě v Coupvray bylo zřízeno muzeum, kde jsou umístěny předměty spjaté s jeho životem a různé pomůcky pro nevidomé. 


5. Otec Louise byl mistr sedlář a řemenář. Malý Louis si nešťastnou náhodou vrazil šídlo do oka, dostala se mu do něj infekce, která se rozšířila i do oka druhého, a tak oslepl. 


6. Inspirací pro vznik Braillova bodového písma byl pro Louise vojenský systém nočního psaní, který zdokonalil. Tento vojenský systém vymyslel důstojník Charles Barbier pro vojáky Napoleonovy armády, aby tito mohli přijímat rozkazy i za tmy. Systém se však neuchytil, a tak jej nabídl pro potřeby ústavu slepců, kde Louis studoval. Z původních dvanácti bodů použil Braille pouze šest.

7. Roku 1829 vydává Braille brožuru, jakým způsobem psát pomocí bodů slova, chrámovou hudbu a chrámový zpět pro potřeby nevidomých.

8. Braillovo písmo je tedy speciální druh písma pro lidi se zrakovým hendikepem, které funguje na principu reliéfních bodů vnímatelných hmatem.

9. Konečnou formu svému písmu dal Braille v roce 1834.

10. Oficiálně bylo písmo ve Francii uznáno až dva roky po Braillově smrti, tj. 1854. 

11. Braillovo písmo je projevem gramotnosti nevidomých – hraje důležitou roli při vzdělávání, zaměstnávání a řešení každodenních situací v životě nevidomých.

12. Pomocí Braillova písma lze zaznamenat kromě písmen a číslic, také interpunkční znaménka, značky matematické, fyzikální, chemické, astronomické, notové či šachovou notaci.

13. Písmo se využívá po celém světě, jsou tam však regionální rozdíly, např. Anglie a Německo využívají tzv. zkratkopis (znak reprezentuje celou skupinu hlásek). 

14. Soustavu braillské abecedy tvoří tzv. šestibod – každé písmeno tvoří jiná kombinace několika těchto bodů. 

15. Dovednost číst a psát Braillovým písmem chápeme jako kompenzační tyflotechniku. Povídání o Louisi Braillovi a jeho písmu si můžete poslechnout zde:

Před 214 lety se narodil Louis Braille. Jeho jméno si dodnes celý svět spojuje s písmem pro nevidomé • mujRozhlasZdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1427946-narodil-se-vynalezce-slepeckeho-pisma-louis-braille

https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille


https://dvojka.rozhlas.cz/braillovo-pismo-7548350


https://cs.wikipedia.org/wiki/Braillovo_p%C3%ADsmo


https://www.blindicka.com/2021/08/braillovo-bodove-pismo.html

Jesenský, Ján a kol. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86723-49-5. str. 325-352.

Braillovo písmo: Na jakém principu funguje? – Epochaplus.cz

Komentáře