Příspěvky

Financování zvláštní pomůcky a nárok na ni pro zrakově postižené

Potřeby a postřehy (ne)jen pro zrakově postižené matky

Barvy, peníze a veřejná doprava se zrakovým postižením

Zrakové postižení: Témata, která se řeší

Problematika zrakového postižení: Pocity, zkušenosti a postřehy