Technika a sebeobsluha zrakově postižených

  Sebeobsluha je schopnost jedince samostatně provádět běžné denní činnosti spojené s péčí o sebe, jako je oblékání, hygiena, stravování a zvládání běžných domácích úkonů. Uvedu pár příkladů a pomůcek, které lze využít pro provádění těchto úkolů a k získání potřebných informací. 

Koláž fotek - Čtečka OrCam My Eye na brýlích, PenFriend, Read Easy Move 2 a Linda, používající OrCam My Eye.Čárové kódy 

Často se stává, že člověk bez zrakové kontroly potřebuje zjistit, co za výrobek má v ruce, co je to za produkt. Já sama tyto informace zjišťuji pomocí aplikace Seeing Assistant Home, která má možnost čtení čárových kódů, kdy pomocí informací z Googlu mi aplikace hbitě sdělí, co držím v ruce za produkt. Za mě funguje poměrně spolehlivě a databáze je široká. Většinou se dozvím hned, co potřebuji vědět. Možnost snímání čárových kódů nabízí i aplikace Envision AI Seeing AI. Ty však velmi často sdělí, že čárový kód nebyl nalezen či že je neznámý. Omezenou databázi má i OrCam My Eye, kde se však tato neaktualizuje, neboť zařízení nemá přístup k internetu. 


OCR

Jiný způsob, jak zjistit informace na obale výrobku, je pomocí OCR. Když první možnost selže, volím tuto, kdy se ze sejmutého textu dozvím i něco navíc o daném výrobku, což si lze ale také přečíst i na internetu, když dostanu potřebnou informaci z čárového kódu. Já za sebe využívám tyto OCR aplikace v mém mobilním zařízení (iPhone 15 Pro). 


OCR Aplikace

1. VD Scann (dříve Voice Dream Scanner) – můžeme pořizovat dávkový režim, více snímků či pouze jeden, můžeme si nechat rozpoznat text na fotce z galerie. Aplikace je pouze na skenování, nemá další funkce.

2. Seeing AI – má více funkcí, má kanál Krátký text (čte text v reálném čase) a Dokument – skenujeme předlohu před sebou či vložíme již existující snímek z galerie. 

3. Envision AI – má také více funkcí, nabízí dlaždici Krátký text (čte v reálném čase) a Text dokumentu (vyfotíme si sami předlohu), pomocí Knihovny můžeme texty uložit či importovat do aplikace.

4. Seeing Assistant Home – opět víceúčelová aplikace – nabízí funkci Detekovat text, to, co rozpoznala aplikace pak nalezneme v možnosti Recognized texts. 

5. OneStep Reader Multi (dříve KNFB Reader) – aplikace přímo určená na rozpoznání textu a práci s ním


Za sebe volím OCR aplikace přesně dle toho, jak jsem je seřadila za sebou, nejraději mám tedy VD Scan, i když můžu říci, že Seeing AI a Envision AI si s textem poradí také velmi dobře. 


Čtečky tištěných předloh

Ti, co vlastní čtečky tištěných předloh, mohou nechat produkt rozpoznat i pomocí nich. Ať jsou to stacionární, velmi oblíbená Read Easy či Clear Reader, ale i hodně populární OrCam My Eye či OrCam Read. Poslední zmiňovaná má velmi intuitivní ovládání, jedním tlačítkem přístroj zapneme, dalším sejmeme předlohu, kdy tato mají každé jiný tvar, a tak se nám nespletou. Čtečka je velikosti tužky, možná Penfriendu, tak se pohodlně drží i ovládá. Jednoduchými tužkovým držením namíříme na produkt a vyfotíme. Záleží na grafice obalu a světelných podmínkách, takže určitá chybovost tam je, ale orientačně se dozvíme, že před námi leží např. pytlíček se směsí ma mug cake. Díky jednoduchosti, lehkosti, přenositelnosti je tato čtečka velmi praktická na cestování a nošení s sebou do terénu. Lze ji namířit i na vzdálenější objekty - dveře, nástěnky, kdy slabozraký člověk může vidět červený bod, kam s čtečkou míří. Nevidomý tuto možnost nevyužije, a tak namíří před sebe a čeká, jaké informace se dozví. K přečtení upozornění např. na dveřích před námi je to praktické a velmi rychlé. Není zde dotykový proužek jako u OrCam My Eyes, a tak je pomůcka vhodná i pro lidi se slabší jemnou motorikou. 


Umělá inteligence

Umělá inteligence dnes hojně pomáhá také zrakově postiženým. Oblíbeným pomocníkem je funkce v aplikaci Be My Eyes, která velmi barvitě a naturalisticky popisuje fotografie. Při vyfocení zboží přede mnou jsem obdržela zprávu, že na bílém stole leží mug cake čokoládový veganský a vedle něj je žlutá krabička čaje Yellow Label. A tak jsem dostala informaci, že si mohu dát čaj Lipton a upéct si snídani v podobě koláčku z pytlíčku. Což je prostě parádní možnost, jak rychle využívat možnosti, které nabízí informační technologie. Vyžaduje to však od uživatele pokročilejší znalosti těchto zařízení. 

Ale i aplikace Seeing Ai pomocí své funkce Procházet fotky sdělila užitečnou informaci, že v pytlíku je hrníčkový dortík, čokoládový bez lepku, Nominal. Již ne tak přesvědčivou odpověď pomocí rozpoznání obsahu fotky podala aplikace Envision, která sdělila, že je to balíček dortu, směs, čokoláda, dále mi aplikace popsala i barvu pytlíku. Avšak odpověď je přijatelná tak, že víme, co to je a co to není. 

Pokud se tedy dozvíme, co jsme potřebovali, v našem případě pytlíček se směsí na mug cake čokoládový bezlepkový, pak je na nás, zda si dále označíme pytlík k pozdějšímu využití např. samolepkou z Penfriendu a přidáme hlasovou informaci o produktu. Také můžeme mít připraveny vytisknuté listy s čárovými kódy, které nabízí také aplikace Seeing Assistant Home. Ty pak nalepíme tam, kam potřebujeme. Možnost lepení vlastních kódů na různá místa lze využít nejen v kuchyni, koupelně, ale i při organizaci dokumentů či audio nebo video nosičů, které vlastníme.  


Závěr

Záměrně jmenuji veškeré možné funkce a nabídky, které mě napadají a se kterými mám zkušenost tak, aby uživatel věděl, jaké všechny má. Je možná jednodušší vzít Penfriend na již rozpoznaný a označený produkt, než příště opět absolvovat proces rozpoznávání (např. pomocí snímání čárového kódu či OCR aplikace). Někdo si řekne, proč bych to měl označovat, když si to příště znova vyfotím či nechám rozpoznat pomocí nástrojů zmiňovaných. Při větším množství produktů je určitě úsporou času, je mít již rozpoznané, označené a systematicky uložené. Posléze můžeme jen vybírat, nač máme zrovna chuť či jaký kosmetický zázrak použijeme. Je totiž rozdíl najednou fotit pět kaší a bádat, co je to za příchuť, a vybrat tu, na kterou mám chuť. A nebo je při první práci s nimi označit a pak jen vybrat dle naší preference. 


Zapomněla jsem ještě zmínit, že s identifikací produktů a jinými sebeobslužnými úkony mohou pomoci  také dobrovolníci v rámci aplikace Be My Eyes. Tuto aplikaci včetně funkce Be My AI mohou využívat také uživatelé telefonu BlindShell. Také lze žádat o pomoc v Navigačním centru SONS ČR. 


Důležité je znát dostupné možnosti a orientovat se v nich. Každý uživatel by si měl zvolit pomůcky či aplikace, které bude umět efektivně využívat a obsluhovat, aby v případě potřeby jeho práce byla efektivní a směřovala k užitečné informaci, kterou bude moci zrakově postižený využít ke svému prospěchu. Pokud budeme najednou využívat více možností, pomůcek, může se nám stát, že začneme zmatkovat, a tak nám může v konečném důsledku získání důležité informace trvat dlouhý čas, a stát se tak kontraproduktivní a demotivující. Za sebe doporučuji si řádně vyzkoušet vše dostupné, promyslet si své schopnosti a dovednosti, určit si techniku, se kterou se mi dobře pracuje a jejíž výsledky jsou pro mě přijatelné a praktické. Pak již volit při vlastní sebeobsluze takové prostředky, o kterých vím, že z nich získám pro sebe potřebné a užitečné informace. 


Komentáře