Příspěvky

Náramek Sunu Band – 2. část

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem?

Náramek Sunu Band - 1. část

Braillovo písmo a já

Otázky ve spojení se zrakovým postižením

Autoportrét očima zrakově postiženého

Nešvary pandemie koronaviru, co mohou mít dopad i na zrakově postižené

Co jste možná nevěděli o zrakovém postižení

Slabozraký je také zrakově postižený