Předávání Cen SONS ČR 2022

 V sobotu 18. června 2022 proběhl koncert zrakově postižených umělců, na kterém se zároveň uskutečnilo předávání cen SONS 2022 za aktivity pro zrakově postižené. Jaké jsem si odnesla ze slavnostního odpoledne zážitky a dojmy se dozvíte v následujících řádcích. 


Linda stojí před kostelem U Salvátora a drží cenu

Cesta a místo 

Na sobotu 18. června připadal zrovna opravdu horký den, který možná způsobil, že někteří hosté nedorazili z obav před vysokými teplotami. Je pravda, že vysoké teploty byly při cestování nepříjemné zvlášť pro pány, kteří oděli obleky včetně dlouhých kalhot, sak a kravat. Ženy mohly zvolit oděv trochu více nakloněný aktuálnímu počasí. Je pravda, že ne všichni se drželi dress codu, který by si jistě prostředí i atmosféra události zasloužil.

Akce se konala v Kostele svatého Salvátora v Praze v Salvátorské ulici. Místo je vzdálené kousek od Staroměstského náměstí. Zde bylo možno zažít kontrast mezi plným náměstím cizinců s žhnoucím sluncem a velmi klidnou stinnou uličkou, na jejímž konci stál zmiňovaný kostel. Je to chrám Českobratrské církve evangelické. Kostel je chráněn jako kulturní památka České republiky. Stavba kostela probíhala v letech 1611 – 1614. 


Prostředí kostela je překvapivě světlé a působí vzdušným dojmem. Okna jsou bez barevných vitráží, takže může dovnitř pronikat jasné denní světlo. Vnitřek je velmi prostorný, takže pojme na své lavice a sedačky poměrně velký počet hostů. Většinou mívám v církevních stavbách stísněný pocit, což mají ve svých věřících tyto stavby zřejmě vzbuzovat, ale na tomto místě jsem se cítila poměrně nenuceně. 


Předávání cen

Poprvé SONS ocenila osobnosti s velkým významem pro komunitu zrakově postižených v roce 2019. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty lidem, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro zrakově postižené. V důsledku pandemie byl druhý ročník uskutečněn až v letošním roce. Na začátku programu promluvil prezident SONS ČR Mgr. Luboš Zajíc a představil nám mj. kategorie, ve kterých budou ceny uděleny:

1. Významná osobnost z řad komunity lidí s těžkým zrakovým postižením – tuto cenu získal pan Mgr. Jan Hájek ze Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Loretánské ulici v Praze, který byl na této škole ředitelem a zasloužil se o významný rozsah této vzdělávací instituce.  

2. Významná osobnost pro komunitu lidí se zrakovým postižením, sama bez zrakového postižení – toto ocenění získala Mgr. Marie Schifferová, která 19 let působila ve funkci ředitelky Pobytového a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina, o.p.s. 

3. Cena prezidenta SONS – tato cena byla udělena in memoriam PhDr. Josefu Cerhovi, zakladateli obecně prospěšné společnosti Tyfloservis. Ocenění převzala dcera pana Cerhy Markéta. 

4. Cena veřejnosti – nominovaní byli Jiří Mojžíšek, Zdeněk Bajtl a moje maličkost. Paradoxně tato cena byla vyhlášena hned jako první, takže moje nervozita a napětí naštěstí netrvaly dlouho. Cenu vyhlašoval a předával viceprezident SONS ČR pan Jan Šnyrych. Zažívala jsem pocity radosti, štěstí a dojetí. Viceprezident četl vzkazy, které lidé zanechali v poznámce při hlasování. Vzkazy byly srdečné, děkovné, ale i dojemné. Nemohla jsem uvěřit, že to, co slyším, je adresováno mně. S hrdostí a štěstím jsem převzala nádhernou cenu a květinu. Cena má tvar obdélníku, velikosti notýsku na malém podstavci, na němž je v Braillově písmu napsáno Cena SONS 2022. Na skleněné části ceny je pak moje jméno, název ceny a zač byla udělena. Pravý okraj skleněného obdélníku tvoří stříbrné elipsy, dvě horní a dvě spodní mají vyplněnou pouze část středu, prostřední elipsa je vyplněna zcela skleněnou výplní. Cena působí velmi elegantně, vkusně, ale zároveň minimalisticky. 


Hudební vystoupení

Slavnostní program byl doprovázen hudbou nejen od umělců se zrakovým postižením. Zahráli např. Milan Arner (klarinet) a Petra Arnerová (kytara), zazpívala Eva Blažková Felixe Mendelssohna-Bartholdyho : árii "Höre, Israel" z oratoria Eliáš, na klavír zahrál Roman Schenk, dále na zobcovou flétnu hrála Martina Říhovská, na klavír ji doprovázela Monika Fukasová. Střídala se klasická hudba, operní árie, ale i trocha jazzu. Programem nás slovem doprovázeli moderátoři Šarlota Hambergerová a Zdeněk Rybák. 


Atmosféra celé akce se nesla v přátelském a uvolněném duchu. Hudebníci předvedli skvělé výkony, ceny byly rozdány, ocenění se dojímali a třásli si rukama. Pro mě to byla velká událost, jelikož si ceny velice vážím. Byla pro mě čest být mezi nominovanými, pánové, se kterými jsem byla v kategorii, byli velmi silnými soupeři. Děkuji všem, kteří mě při hlasování podpořili, všem, kteří ve mně věřili, všem, co mě podporují za jejich přízeň. Je to pro mě velká motivace pokračovat v tom, co dělám. 


Odkazy:

SONS ČR: SONS ČR - Ceny SONS 2022

Pro ty, které by zajímalo krátké video o tom, jak vypadá prostředí kostela pak zde na odkazu: https://youtu.be/17Ocpaf1i7g


 


Komentáře