Co jste možná nevěděli o zrakovém postižení

Dnešní text přináší několik zajímavostí či postřehů ze života nebo o životě lidí se zrakovým postižením. Jedná se o zajímavosti z oblasti samotného zrakového postižení, kompenzačních pomůcek či mýtů/nejasností kolem tohoto hendikepu. 

Optické pomůckyVěděli jste, že:

1. Původně byla funkcí bíle hole ochrana - nevidomý ji používal pouze na ochranu těla před nárazy do překážek. Ke změně při používání bílé hole dochází až ve 20. století. Více informací najdete zde: Bílá hůl jako stigma (blindicka.com)


2. Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a definovanou velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání. Podrobněji čtěte zde: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)


3. I lidé se zrakovým hendikepem, ať jsou zcela nevidomí či mají jiný stupeň zrakové vady potřebují nebo chtějí mít možnost identifikovat barvy. Proč a jak to dělají se dočtete zde: Jak zrakově postižení rozpoznávají barvy? (blindicka.com)


4. Práce s vroucími tekutinami je nebezpečná, proto je třeba mít na to speciální pomůcku, kterou je indikátor hladiny, který zavěsíme za okraj hrnku, když se hladina tekutiny dotkne čidel na indikátoru, začne indikátor pípat a vibrovat.  Jak pomůcka funguje zjistíte zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)


5. Osvětlení při práci s textem (studiu) - u osvětlení je důležitá intenzita, druh, směr světla a umístění zdroje světla. Světlo by nemělo působit přímo do tváře studenta. Mělo by jít zleva, aby si student nestínil na pracovní plochu. Individuální je intenzita, někteří potřebují přítmí jiní naopak hodně světla. Je třeba dávat pozor na oslňování a odlesky, i ty které se vidícímu nezdají být významné, mohou být pro zrakově postiženého velice nepříjemné. Podrobnější informace a další tipy pro studium ZP zde: Doporučené pokyny při distanční výuce žáka se zrakovým postižením (blindicka.com)


6. Určitě není žádoucí věci bez předchozí rozmluvy zrakově postiženému věci přesouvat, přendávat či někam přenášet. Způsobíte tak více škody než užitku. Proč tomu tak je, se dozvíte zde: Jsou zrakově postižení milovníci pořádku? (blindicka.com)


7. Jeli-li vodicí pes v postroji, a tedy pracuje, tak na psa nemluvíme, neoslovujeme ho jménem, nehladíme a nekrmíme ho. Více informací o komunikaci s člověkem, kterého vede vodicí pes najdete zde: Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes + dovednosti vodicího psa (blindicka.com)


8. Jestliže jdete s nevidomým, který je zavěšen do vaší paže, není nutné říkat: "Nyní zahneme vlevo nebo vpravo". Zrakově postižený vycítí tento pohyb a následuje vás automaticky. Další zásady komunikace se ZP zde: Jak se chovat a komunikovat s lidmi se zrakovým postižením (blindicka.com)


9. Není pravda, že s nevidomým bychom neměli mluvit o barvách a jiných zrakových vjemech, abychom ho neranili. Také není pravda, že bychom se měli vyhnout obratům jako je: podívej se, uvidíme se apod. Další mýty o ZP najdete zde: Předsudky a mýty o zrakově postižených (blindicka.com)


10. Zrakově postižení identifikují české mince hmatem: Koruna a desetikoruna - obě jsou identifikovatelné tím, že kolem svého obvodu mají hmatné vroubkování. Dvoukoruna a dvacetikoruna – mají hmatné rozlišení na svém obvodu - zkosené hranky. Pětikoruna a padesátikoruna – obě mince jsou kulaté, po svém obvodu jsou hladké. Více o možnostech placení ZP zde: Platební metody a zrakově postižení (blindicka.com)


11. Na první dojem nemusí být zrakový hendikep patrný. Člověk může být naučený na dané místo dojít, či mu to umožňují jeho zrakové možnosti, tudíž vy si nemusíte všimnout, že nějaký hendikep má – avšak zanedlouho může potřebovat vaši pomoc. Další zásady komunikace se slabozrakým zde: Slabozraký je také zrakově postižený (blindicka.com) 


12. I zrakově postižení provozují různé sporty, kromě tradičních (běh, plavání) mají i své specifické sportovní vyžití: Goalball, Showdown či zvukovou střelbu. Charakteristiky jednotlivých sportů si můžete přečíst zde: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)

 Komentáře