Otázky ve spojení se zrakovým postižením

Dnešní text přináší vysvětlení některých pomůcek či pojmů, které jsou mezi zrakově postiženými velmi běžné. Ale pro lidi, co je běžně nevyužívají, mohou být matoucí či neznámé. Často se mi stane, že použiju slovo např. „VPN“ či „Pichťák“ a divím se, že odezva na druhé straně je, řekněme, rozpačitá.  


lupyCo je to?

1. Co je kompenzační pomůcka? 

„Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené se rozumí nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením“ (BUBENÍČKOVÁ, H., KARÁSEK, P., PAVLÍČEK, R. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. Brno: Tiskárna Helbich, 2012. ISBN 978-80-260-1538-3.).


2. Co je Showdown? 

Je to aplikovaný stolní tenis pro nevidomé. V České republice je velmi rozšířený, avšak není zařazen mezi paralympijské sporty. Sportovci jsou děleni do kategorií a podle pohlaví. Jako vidící, tak i nevidomí hráči hrají svůj tenis na obdélníkovém stole – o rozměrech cca 365 x 122 cm. Na obou zadních stranách stolu jsou brankové jamky. Uprostřed stolu se nachází středová deska. Hra se hraje s pálkami (délka pálky je 38 cm) a ozvučeným míčkem, v němž jsou vloženy kovové kuličky. Více informací: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)


3. Co je lupa? 

Je to optický systém používaný na optické zvětšení pozorovaného předmětu, který je dostatečně malý a nachází se v blízkosti pozorovatele. Lupy se používají při čtení a psaní krátkých textů, ale také například při sebeobsluze. Více zde: Optické pomůcky (blindicka.com)


4. Co je hlasová syntéza? 

Je to hlas, který napodobuje lidský hlas. Tyto hlasy jsou základem hlasových výstupů pro odečítače obrazovky, speciální programy, se kterými lidé se zrakovým postižením mohou efektivně pracovat s informačními technologiemi. Další informace najdete zde: VÝPOČETNÍ TECHNIKA (blindicka.com) 


5. Co je hladinka? 

Je to indikátor hladiny – ten detekuje dvě úrovně kapaliny. Občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plnou nádobu, rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání – můžete tak nalévat čaj s mlékem, kávu s mlékem či čaj s rumem. Indikátor má integrované dva malé magnety, tím umožňuje jeho umístění na kovovou plochu, např. na lednici.  Videoukázku najdete zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)


6. Co je Pichťák? 

Je to tzv. Pichtův psací stroj – tento stroj slouží k zápisu Braillova bodového písma. má zpravidla šest kláves a mezerník. Stroje mohou být levoruční, pravoruční a obouruční. Jde tak jednou rukou psát a druhou číst reliéfní písmo. Jak se píše na stroji uvidíte na odkaze zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)


7. Co je Fuser? 

Fuser je zařízení na výrobu hmatových plánů, schémat, obrázků pro zrakově postižené. Principem je, že na speciální papír nakreslíme fixou to, co chceme, aby zrakově postižený přijímal hmatem. Pak se papír nechá projet Fuserem, papír má v sobě teplocitlivou vrstvu, takže pak kontura nakresleného vystoupí napovrch.  


8. Co je Braillská tiskárna? 

Je to zařízení pro tvorbu materiálů v Braillově bodovém písmu. Na speciální papír, má větší gramáž než papír do klasické tiskárny, se tiskne např. kniha, studijní texty v BBP. Některé tiskárny mohou tisknout texty i obrázky. Nevýhodou těchto tiskáren je jejich velká hlučnost. 


9. Co je Pražská tabulka? 

Tato tabulka slouží pro zápis Braillova bodového písma. Její výhodou je její lehkost a přenositelnost. Tvoří ji dva kovové/plastové listy, mezi něž se vkládá papír. V horní části jsou obdélníkové otvory, v dolní pak prohlubně v tvaru šestibodu. K zápisu/vytlačení jednotlivých bodů BBP pak slouží k tabulce bodátko, s nímž se na ní píše. Tabulky mohou mít např. 9 či 27 řádků. Problematické může být psaní na tabulce. Způsob psaní na tabulce: Zprava doleva – začíná se zcela vpravo - a to jsou odshora body 1,2,3, druhý sloupec (vlevo pokračujeme) jsou 4,5,6. Zespodu nahoru – začíná se vlevo dole, body 2,5 jsou totožné, namísto 1,3 se píše 3,6 a naopak. Další tipy BBP na odkazu: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)


10. Co je podpisová šablona? 

Je to čtvercová šablona z plastu. Tato šablona také slouží k identifikaci papírových bankovek. Šablona má na sobě klip, do kterého se zastrčí bankovka, ta se pak obtočí kolem těla šablony, na jejíž druhé straně jsou reliéfní značky. Podle toho, k jaké značce bankovka dosahuje pak nevidomý odpočte, co je to za bankovku. Součástí této šablony je i reliéfní okénko, které slouží jako prostor na podpis. Takže když někam přijdete, kde je třeba se podepsat, tak stačí přiložit na potřebné místo šablonu a do volného prostoru dát tužku a podepsat se. Více o platebních metodách zrakově postižených se dočtete zde: Platební metody a zrakově postižení (blindicka.com)


11. Co je VPN? 

K prostorové orientaci lze využívat speciální vysílačky. Jedná se o ovladač dálkový VPN – vysílačka pro nevidomé. Ta slouží k ovládání akustických majáčků, které se nacházejí na budovách či vozech MHD. Zrakově postižení ji využívají zejména při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Tato vysílačka může být zabudovaná v bílé holi, a tak je její trvalou součástí. Nebo se prodává jako samostatná pomůcka zhruba za cenu 3200 Kč. Lze s ní také spouštět akustiku na semaforech či aktivovat elektrické zastávkové označníky. Po přetočení kmitočtu lze tento vysílač použít i v dalších evropských zemích – Slovensko, Rakousko a Německo. Vysílačka má 6 tlačítek, pod kterými jsou uloženy jednotlivé fráze. Výběr frází záleží na tom, k čemu slouží a na preferencích těch, kdo majáček poskytují. Další informace o prostorové orientaci a samostatném pohybu zde: Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)


12. Co jsou simulační brýle? 

Je to sada 10ti brýlí, které mohou poskytnou představu o tom, co můžou zrakově postižení vidět, když trpí určitou zrakovou vadou. Dají vám obecný pojem o tom, jaký je pohled toho, který trpí určitou vadou. Ze zkušenosti mohu říci, že při přednáškách pro studenty jsou tyto brýle oblíbenou pomůckou na vyzkoušení. K zakoupení zde: Brýle simulační sada 10 kusů (tyflopomucky.cz)


13. Co jsou dymokleště? 

Tyto kleště otáčením vkládají jednotlivá písmena braillské abecedy a vytisknou je v reliéfní podobě na integrovanou dymopásku. Lze si takto popisovat předměty v domácnosti – např. v kuchyni, ale i např. CD, DVD nebo desky s dokumenty. K zakoupení zde: Dymokleště na Braillovo písmo (tyflopomucky.cz) 


Zdroj:

BUBENÍČKOVÁ, Hana, KARÁSEK, Petr a PAVLÍČEK, Radek. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012. 136 s. ISBN 978-80-260-1538-3.

Jesenský, Ján a kol. Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 659 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-86723-49-5. str. 325-352

 Leták Jak čtou a píší nevidomí, Tyfloservis, o.p.s., Praha, 2005

 www.tyflopomucky.cz
Komentáře