Speciální škola využívá se svými žáky metodu komunikace pohledem

 V tomto textu představím jednu speciální pražskou školu pro děti s těžkým kombinovaným postižením. V tomto případě se nejedná výhradně  postižení zrakové, ale mentální. Ale i v tomto případě hrají oči důležitou roli.

Linda pracuje u stolní kamerové lupy - dívá se na zvětšený text na monitor


Základní škola Zahrádka je speciální škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, a to vždy s dominantním postižením mentálním. Škola sídlí v Praze a byla založena v roce 1997. ZŠ Zahrádka má kapacitu 40 žáků a má 6 tříd, a to pět rehabilitačních a jednu specializovanou pro žáky s poruchami autistického spektra. Každý žák školy je vzděláván podle svého individuálního plánu. Základem činnosti školy je individuální vyučování, jehož cílem je osvojení základních vědomostí, dovedností a návyků. Při vzdělávání žáků této školy nejsou učitelé zaměřeni jen na to, co dítě vykonává, ale především na to, co dítě prožívá a přijímá, co ho aktivuje, baví, zajímá a jak komunikuje. To vše vytváří z práce pedagogů školy jedinečný a osobitý proces vzájemného setkávání.


Vzhledem k zaměření školy si Zahrádka zakoupila pro své vzdělávací účely v roce 2021 oční navigaci Tobii PCEye, což je zařízení, které umožňuje komunikaci pomocí pohybu očí (pohledem). S tímto zařízením měla již v minulosti škola zkušenosti, a tak práce s pomůckou pro ni nebyla zcela nová. Prodejcem zařízení je firma Spektra. Tobii PCEye je zařízení o velikosti školního pravítka, které se magnetem přichytí na rámeček monitoru. Váží pouhých 93g a jeho rozměry jsou 28,5 cm × 1,5 cm × 0,8 cm, je tedy snadno přenositelné, proto je s ním možno pracovat jak v pohodlí domova, tak např. na dovolené, ale právě i v prostředí vzdělávacích institucí. 


A jak to funguje?

Lidem, kteří mají závažné kombinované (tělesné a mentální) postižení, může toto zařízení sloužit jako komunikační prostředek. 


Lidé s těžším tělesným postižením, kteří nemohou ovládat počítač běžnou myší, mohou díky tomuto zařízení využívat všechny funkce osobního počítače s OS Windows. Mohou pracovat v prostředí internetového prohlížeče, komunikovat přes e-mailovou poštu či se věnovat obsahu sociálních sítí. Zařízení je velmi přesné a umožňuje i práci se složitějšími programy.  Výrobcem pomůcky je švédská firma Tobii Dynavox. 


Kromě samotné oční navigace pořídila ZŠ Zahrádka také programy Look to Learn a Grid 3. 


Program Look to Learn slouží pro nácvik práce s oční navigací a s jeho pomocí se naučí s oční navigací pracovat i děti s těžkým mentálním postižením. Jedná se o soubor 40 aktivit, které děti zábavnou formou učí dovednosti, jež jim v budoucnu pomohou komunikovat pomocí očí. 


Díky programu Grid 3 mohou žáci, kteří vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Komunikace probíhá pomocí předem připravených tabulek obsahujících obrázky, fotky, slova či písmena. Dle potřeb žáka lze tabulky měnit či vytvářet zcela nové. Ti, kteří nemluví, mohou tak využít obrázky pro výběr slov a vět, které chtějí sdělit.  


Program Grid 3 však nemusí sloužit jen pro komunikaci. S jeho pomocí lze také ovládat počítač a mobilní telefon, používat internet, poslouchat hudbu či ovládat spotřebiče v domácnosti (např. světla). Program je plně přeložený do češtiny a lze jej ovládat nejen pohledem, ale také pomocí joysticku, spínače či dotykem. 


Výrobcem obou zmiňovaných programů je firma Smartbox z Velké Británie.

 

Za pomoci výše zmiňovaného zařízení Tobii a obou programů může základní škola Zahrádka rozvíjet své žáky na poli komunikace.


Odkazy:

Spektra, v.d.n.: Úvod - Spektra

ZŠ Zahrádka: SPECIÁLNÍ ŠKOLA ZAHRÁDKA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM (zszahradka.cz)Komentáře