Modrý klíč využívá komunikaci pohledem

Na mém blogu můžete najít i články, které se netýkají přímo zrakového postižení. Většinou je v nich představena nějaká nezisková organizace či zařízení, která pracují s lidmi s jinými typy postižení. Často jsou postižení kombinovaná, a tak si myslím, že je dobré mít přehled i o ostatních službách, které pomoc znevýhodněným lidem poskytují.

Zařízení PC Eye - na obrázku je otevřený notebook. na spodní straně obrazovky je připnuté zařízení ve tvaru lišty.
Zdroj: Spektra, v.d.n.

Modrý klíč o. p. s. je nezisková organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla založena v roce 1991, a to díky iniciativě rodičů postižených dětí. Mezi základní a dlouholeté sociální služby, které organizace provozuje, patří denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací služba. 

Poskytování sociálních služeb je vedeno snahou, aby se život lidí s postižením maximálně přiblížil normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni speciální mateřské a základní školy. Pro dospělé osoby zajišťuje Modrý klíč službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tento poskytuje služby svým uživatelům celoročně každý den. Domov vznikl na počátku roku 2022 a má pět klientů. 

Pro podporu vývoje dětí se závažným postižením zakoupil Modrý klíč v prosinci 2021 oční navigaci Tobii PCEye, což je zařízení, které umožňuje komunikaci pomocí pohybu očí (pohledem). Tuto pomůcku plus příslušné programy k ní se podařilo získat díky nadaci Rassmann,

která vybrala peníze na jejich pořízení. Dodavatelem zařízení je firma Spektra, zabývající se prodejem moderních kompenzačních pomůcek. Tobii PCEye je zařízení o velikosti školního pravítka, které se magnetem přichytí na rámeček monitoru. Váží pouhých 93 g a jeho rozměry jsou 28,5 cm × 1,5 cm × 0,8 cm, je tedy snadno přenositelné, proto je s ním možno pracovat v pohodlí domova, v sociálních zařízeních či při volnočasových aktivitách (na dovolené). Pomůcka tak může být nástrojem nepřetržité komunikace mezi rodiči a sociálními pracovníky na jedné straně a dítětem s postižením na straně druhé.

Zařízení dokáže velmi přesně detekovat směr pohledu a pohyb očí. Umožňuje tak práci s jednoduchými programy pro nejmenší děti i práci se složitějším softwarem pro pokročilejší. Výrobcem pomůcky je švédská firma Tobii Dynavox. 

Kromě samotné oční navigace pořídila organizace také programy Look to Learn a Grid 3. Program Look to Learn slouží pro nácvik práce s oční navigací a s jeho pomocí se naučí s oční navigací pracovat i děti s těžkým mentálním postižením. Jedná se o soubor 40 aktivit, které děti zábavnou formou učí dovednosti, jež jim v budoucnu pomohou komunikovat pomocí očí. Díky programu Grid 3 mohou klienti, kteří vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Komunikace probíhá pomocí předem připravených tabulek obsahujících obrázky, fotky, slova či písmena. Dle potřeb klienta lze tabulky měnit či vytvářet zcela nové. Ti, kteří nemluví, mohou tak využít obrázky pro výběr slov a vět, které chtějí sdělit. Program je plně přeložený do češtiny a lze jej ovládat nejen pohledem, ale také pomocí joysticku, spínače či dotykem. Výrobcem obou programů je firma Smartbox z Velké Británie.

Za pomoci výše zmiňovaného zařízení Tobii PCEye a obou programů může organizace Modrý klíč rozvíjet své klienty na poli komunikace.

Odkazy:

Modrý klíč: Úvod - Modrý klíč o.p.s. (modry-klic.cz)

Spektra, v.d.n.: Úvod - Spektra


Komentáře