Předváděcí místnosti s pomůckami pro zrakově postižené

Možnost vyzkoušet si pomůcku před jejím zakoupením či možnost získání o dané pomůcce co nejvíce informací, uvítá jistě každý, kdo ke kompenzaci zrakové vady taková zařízení denně využívá. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, která podporuje lidi s postižením zraku a hájí jejich zájmy, na tuto potřebu reagovala otevřením hned několika místností s možností předvedení kompenzačních pomůcek.


CVC Wireless control pad HR
CVC Wireless control pad HR (Autor: Spektra, v.d.n.)


Na jaře roku 2022 se konalo výběrové řízení, které vyhrála firma Spektra, v.d.n. Je to společnost, která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek a poskytuje k nim potřebný servis a poradenství. Na českém trhu působí již od roku 1989, je tedy nejstarší firmou, která se v České republice na poli kompenzačních pomůcek pohybuje. Zprvu se firma zaměřovala pouze na pomůcky pro zrakově postižené, aktuálně jsou její cílovou skupinou také lidé s mentálním a tělesným postižením. Tato firma do provozoven, které budou pomůcky předvádět, dodala potřebné vybavení a provedla i zaškolení ohledně práce s pomůckami pro pracovníky těchto místností. 


Tyto provozovny nejsou pouze místem, kde si můžete zařízení vyzkoušet, ale také se setkat s odborníky, kteří pomohou najít tu správnou pomůcku pro individuální potřeby klientů. Každý člověk je jedinečný, a proto si každý zaslouží kompenzační pomůcku přizpůsobenou jeho potřebám a zrakové vadě. Vhodně vybrané pomůcky tak mohou zvýšit pocit samostatnosti a soběstačnosti daného jedince. Umožňují lépe se orientovat ve světě kolem sebe a plně se zapojit do každodenních aktivit.  S neustálým vývojem technologií přicházejí nové možnosti a příležitosti pro zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením. Vždy je lepší pomůcku nejprve osobně vyzkoušet a porovnat s ostatními nabízenými možnostmi. Testování pomůcek je zdarma a na místě poskytne poradenství odborně proškolený personál. 


Čtecí zařízení

Čtecí zařízení (autor: Spektra, v.d.n.)

Místnosti byly zřízeny celkem na 26 odbočkách SONS ČR, a to v Blansku, České Lípě, České Třebové, Frýdku-Místku, Chebu, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Jeseníku, Kroměříži, Kyjově, Mladé Boleslavi, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Praze, Prostějově, Přerově, Příbrami, Šumperku, Táboře, Tachově, Trutnově, Třebíči, Vsetíně a Zlíně. 


Na těchto místech jsou k dispozici následující pomůcky: čtecí zařízení pro nevidomé ClearReader, stolní kamerová lupa s hlasem ClearView C 24“, přenosná lupa Compact 7 HD, telefon BlindShell Classic 2, drobné pomůcky (např. indikátor barev a světla, kalkulačka, hodinky aj.). Při zájmu o vyzkoušení některé z výše jmenovaných pomůcek kontaktujte příslušnou odbočku SONS ČR a domluvte se na případnou návštěvu a prezentaci. 


Seznam oblastních odboček SONS ČR:

SONS ČR - SONS ČR - Oblastní odbočky

Spektra, v.d.n.: Úvod - SpektraKomentáře