Výstava: Oslava zraku a bílé hole - 2.10. - 30.11.2023

Ráda bych vás pozvala na:

Oslava zraku a bílé hole  

Výstava organizace Tyfloservis, o.p.s. a blogu "BLINDIČKA ANEB ŽIVOT PRAKTICKY NEVIDOMÉ ŽENY".

KDE: Obvodní knihovna Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň.

Výstava je přístupná v otevírací době knihovny:

PO - ČT 9:00 - 18:00, PÁ 9:00 - 13:00

Plakát k výstavě Oslava zraku a bílé holeTyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. Jedno z nich sídlí také v Plzni.  

Klienti mohou služby využívat buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů. Mezi rehabilitační kurzy patří: prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu či nácvik psaní na kancelářském psacím stroji či klávesnici počítače. Dále si lze v Tyfloservisu vyzkoušet různé kompenzační pomůcky či vhodně vybrat pomůcky optické. 

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem od patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. Klienty jsou tedy zrakově postižení od dětství či narození, ale také starší lidé, kteří v průběhu života ztratili zrak – např. vlivem úrazu nebo v důsledku závažného onemocnění.  

www.tyfloservis.cz


BLINDička aneb Život prakticky nevidomé ženy

„O všem co byste chtěli vědět o životě skoro ve tmě, o všem, co vás zajímá, o všem, nač byste se možná báli zeptat, se dozvíte na mém blogu. Dočtete se, jak se žije se zbytky zraku, jak se vykonávají běžné denní činnosti, jak se studuje, cestuje, seznamuje, nakupuje, pečuje o psa či dítě, pracuje a raduje.“  Toto je úvodní popis blogu na adrese: http://www.blindicka.com/


Jmenuji se Linda a od narození se potýkám s vážnou oční vadou, která se s postupujícím časem neustále zhoršovala, až do současné praktické nevidomosti. 

I přes svůj zrakový handicap jsem vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, pracuji se stejně postiženými lidmi, dělám osvětové aktivity a vychovávám dceru. 

Chci pomocí svého blogu inspirovat a motivovat lidi se zrakovým handicapem, kteří mají pochybnost o tom, zda se se svým handicapem mohou zapojit do běžných aktivit, či zkusit i něco odvážnějšího. Blog chce oslovit i laickou veřejnost, aby se lidé nebáli kontaktu se zrakově postiženými a aby věděli, jak s nimi případně komunikovat či jim pomoci. 

Blog je rozdělen do několika kategorií – první oddíl obsahuje informace o mně jako o autorce blogu, rozhovory a články se mnou nebo o mně. 

Další část nese název Praktické rady pro zrakově postižené a jsou zde návody, jak např. připravit prostředí pro studenta se zrakovým postižením či jak je důležité upravit vstřícně interiér místností, aby se tam zrakově postižený dobře orientoval. 

Třetí oddíl tvoří články technického charakteru, a to popis možných aplikací, které na svých chytrých telefonech mohou zrakově postižení využívat či popis různých kompenzačních pomůcek a návodů jejich obsluhy. Oddíl nese název Technika pro zrakově postižené. 

Jiný oddíl je pro změnu celý věnovaný životu s vodicím psem. Mám tu i oddíl, který je s titulem Moje umělecké ambice a popisuje moje literární či malířské zkušenosti.

Na blogu také sdílím články odbornějšího charakteru, ale i příběhy ze života, např. o tom, jak miluji nakupování, jak jsem absolvovala kurz potápění či jaký byl právě můj vodicí pes. 


Stránku lze sledovat i na: 

Facebook: https://www.facebook.com/blindicka/

X: https://twitter.com/lindaalbrechto1?lang=cs

E-mail: blindicka@gmail.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaW94PaFYBhZ6KJVg63n70w

Instagram: @blindicka
Komentáře