Pomůcky a praktické rady pro zrakově postižené

V textu jsou popsány druhy bílých holí a jejich použití. Také jsou popsány funkce vysílače pro nevidomé a čtečky etiket Penfriend. V neposlední řadě text uvádí, jak lze hmatem rozpoznat české mince a jak jsou na tom hmatově české bankovky.

Na desce stolu leží pomůcky VPN a Penfriend se čtyřmi magnetickými štítky.

Úvod

Zdá se, že výčet těchto praktických ukázek ze života se zrakovým postižením nemá žádné společné vodítko, a je to tedy náhodný výčet pomůcek a definic.  Vysílač VPN slouží k prostorové orientaci a samostatnému pohybu, zatímco Penfriend a možnost identifikace platidel patří spíše do oblasti sebeobsluhy. To je rozhodně pravda, ale výběr není zcela náhodný, ale spíše praktický. Za posledních pár týdnů jsem v rámci svého zaměstnání a osvěty odpovídala a představovala právě tyto pomůcky a praktické dovednosti těm, kteří je doposud neznali či na tyto možnosti již zapomněli. 

Jejich zrakové možnosti se natolik zhoršily, že potřebovaly poradit, jak by mohli zlepšit právě svoji sebeobsluhu či mobilitu a jaké pomůcky by k tomu mohli využívat. A tak jsem se rozhodla tato často probíraná témata, leč zdánlivě nesourodá, dát do textu přístupnému většímu množství lidí, kdy by ten mohl pomoci i dalším čtenářům. 


VPN

Vysílač VPN 02 je určen jako pomůcka pro nevidomé a slabozraké. Tímto vysílačem v plastové krabičce se šesti tlačítky je možno vyslat povely pro dálkové ovládání akustických orientačních a informačních zařízení. Prostřednictvím akustických orientačních majáčků a rádiových orientačních majáčků slouží nevidomému při orientaci v prostoru. Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem, mohou pomocí hlásiče poskytnout nevidomému informace o číslu linky, směru jízdy apod. Světelné křižovatky vybavené přijímačem umožňují aktivovat akustickou návěst pro přecházení, zastávková informační tabla a elektronické zastávkové označníky mohou poskytnout hlasovou informaci o aktuálních odjezdech veřejné dopravy. Tento vysílač tedy slouží při prostorové orientaci a samostatném pohybu lidí s těžkým zrakovým postižením. Je výborným pomocníkem při zlepšení soběstačnosti a samostatnosti zrakově postiženého:
https://eshop.tyflopomucky.cz/ovladac-dalkovy-vpn-02-0712/


Vysílač tedy pomáhá při identifikaci linky MHD, řekne číslo vozu a kam směřuje, můžeme díky vysílači také dát informaci řidiči, aby věděl, že do vozu nastupuje těžce zrakově postižený a např. otevřel dveře, jelikož sahat na vůz MHD není příliš komfortní, když člověk, co nevidí, neví, kde otevírací tlačítko je. Díky VPN se také můžeme dozvědět různé informační fráze z akustických majáků – např. na poštách, vlakových nádražích či magistrátních budovách. Jsou tam informace např. o tom, kde se nachází pokladna či informace pro veřejnost. Při samostatném pohybu je důležité i bezpečné přecházení na přechodech pro chodce. Podstatné jsou přechody, které jsou označeny (semafory) akustickým signálem, některé přechody jsou však vypínány. Bez toho, aniž by měl člověk vysílač VPN, tak akustické upozornění nespustí. Vysílačka tedy aktivuje akustický signál na semaforu, aby se dalo bezpečně přejít. Vysílačka je přenosná na celém území ČR.


Penfriend – čtečka etiket

Tato pomůcka je praktickým pomocníkem při sebeobsluze v rámci celé domácnosti zrakově postiženého. Díky ní lze hlasem vytvořit popis ke štítkům např. na různé produkty v kuchyni – označit koření, druhy muk, dózy s ostatními potravinami, ale i kosmetické produkty v koupelně. Kdy se při hledání produktu pouze přiloží čtečka, která řekne název produktu či potraviny. Pomůcka pomůže i při třídění dokumentů – např. vytvoříme desky, kde bude vyúčtování za energie, a opět opatříme hlasovým popisem. V neposlední řadě lze popisem označit různé audio nahrávky – MP3 či knihy, které nejsou označeny přístupnou formou těžce zrakově postiženým. Pomůcka pomůže i při třídění oděvů, kdy je možné nalepit štítek na oděv a opět mu přiřadit vlastním hlasem informaci o tom, co je to za kus oblečení a třeba i jeho barva. Lze štítky lepit také na maso uskladněné v mrazáku, a tak pohodlně posléze zjistit, co za druh masa se chystáme k obědu připravit. Štítky jsou opakovaně přehratelné, tzn. Můžeme informace přemluvit či nahrát znova. Tímto způsobem si můžeme organizovat domácnost, lze si takto uspořádat např. i léky, zdravotní dokumentaci či domácí papírování. Je možné si takto pohodlně označit vše, co potřebujeme mít doma identifikovatelné:
https://eshop.tyflopomucky.cz/mainform.aspx?rowfilter=true&search=ctecka+etiket&page=1


Bílé hole

Zrakově postižení ke svému pohybu využívají bílé hole. Je jich několik druhů a liší se podle situace, ve které se používají:

1. Orientační bílá  hůl – je dlouhá a používá se při samostatném pohybu. Jde-li člověk sám, bez doprovodu či vodicího psa, pak jej potkáte právě s touto holí. Je třeba si vybrat správnou délku hole a naučit se hůl držet a její techniky. 

2. Signalizační bílá hůl – používá se s průvodcem nebo při chůzi s vodicím psem, signalizuje, že má člověk zrakové postižení. Lidé ji většinou využívají právě proto, aby upozornili, že špatně vidí, a tak k nim okolí bylo ohleduplné. Zrovna tak díky ní můžeme dát signál, že budeme vstupovat do vozovky, a tak upozorníme účastníky silničního provozu, že máme problém se zrakem, aby s tím okolí počítalo. 

3. Opěrná bílá hůl –  používá se u osob, které trpí sníženou schopností pohybu (např. francouzská hůl). 


Každá z těchto holí může být označena červeno-bílými pruhy, je to označení lidí, kteří trpí hluchoslepotou.

Odkazy:

Bílé hole: https://www.svarovsky.cz/cz/

Výběr hole, nácvik s ní: www.tyfloservis.cz


Rozlišení mincí a bankovek hmatem

České mince mají tu výhodu pro zrakově postižené, že jsou moc hezky identifikovatelné hmatově. Což je nejen pohodlné, ale i praktické při představě o našich financích a jejich třídění poslepu.  

Koruna a desetikoruna – jsou si podobné, avšak koruna je menší a lehčí, ale obě jsou identifikovatelné tím, že kolem svého obvodu mají hmatné vroubkování. 

Dvoukoruna a dvacetikoruna – mají hmatné rozlišení - na svém obvodu zkosené hranky, jsou to jedenácti či třináctihrany. 

Pětikoruna a padesátikoruna – obě mince jsou kulaté, po svém obvodu jsou hladké. 


Ale jak je to s bankovkami? Ty sice mají také hmatové prvky, které jsou však rozlišitelné v době, kdy vyjedou peníze z tiskárny.  Značky jsou v pravém horním lícním rohu bankovky, a to hlubotiskem vytvořené kroužky či čárky. Oběhem se toto značení znehodnotí, takže jak je poslepu rozlišit?

Naše české bankovky lze rozlišit podle délky a šířky, to však byste museli mít u sebe všechny nominální hodnoty bankovek, abyste mohli určit, že ta nejkratší je ta, co má nejnižší nominální hodnotu. Pro slabozraké je velikost písma snad dostatečně kontrastní, jelikož bankovky mají světlé pozadí. Ale zcela nevidomí mají rozlišení o hodně náročnější. Proto k těmto účelům lidem se zrakovým hendikepem slouží tzv. šablona na rozlišení bankovek. Rozlišení bankovek je součástí podpisové šablony. Je to čtvercová šablona z plastu, která má na sobě klip, do kterého se zastrčí bankovka, ta se pak obtočí kolem těla šablony, na jejíž druhé straně jsou reliéfní značky. Podle toho, k jaké značce bankovka dosahuje pak nevidomý odpočte, co je to za bankovku. 


Součástí této šablony je i reliéfní okénko, které slouží jako prostor na podpis. Takže když někam přijdete, kde je třeba se podepsat, tak stačí přiložit na potřebné místo šablonu a do volného prostoru dát tužku a podepsat se.  Existuje i šablona na rozlišení eurobankovek: https://eshop.tyflopomucky.cz/sablona-na-eur-0873/


Kromě šablony může také pomoci speciální peněženka, která obsahuje přihrádky na mince, kam si je lze ukládat podle jejich hodnoty. Také pro bankovky má peněženka své přihrádky.  Verzi peněženky najdete jak pro pány, tak pro dámy. 

Dámská peněženka: https://eshop.tyflopomucky.cz/penezenka-damska-0734/


Peněženka pánská: https://eshop.tyflopomucky.cz/penezenka-panska-0737/


Komentáře