Témata týkající se zrakového postižení

Tento text se věnuje tématům, které se velmi často objevují v rámci problematiky zrakového postižení. Jedná se o otázky, mýty či tvrzení, které často kolují intaktní veřejností či se často objevují v diskuzích či na besedách se studenty nebo veřejností. Shrnula jsem tedy nejčastější tematické okruhy do sekcí a přiřadila k nim příslušné články, které mnohé dotazy objasní či alespoň pomohou uvést do problematiky daného tématu. 

Linda hraje na kytaru, Cilka leží. Na zemi bílá hůl a buben djembe.


1. Pohyb zrakově postižených 

Velmi často si lidé myslí, že když je člověk nevidomí nebo velmi špatně vidí, že nevychází z domu, je neustále sám doma bez sociálního kontaktu. K tomuto předpokladu vede společnost zřejmě myšlenka, že když nevidím na cestu, že nemohu přece nikam jít. Tohle je samozřejmě velký mýtus, lidé se zrakovým hendikepem se pohybují zcela samostatně, využívají k tomu bílou hůl, vodicího psa či jiné pomůcky. 


Bílé hole: Bílé hole (blindicka.com)

Bílá hůl jako stigma: Bílá hůl jako stigma (blindicka.com)

Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu: Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu (blindicka.com)

Pomůcky prostorové orientace: Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)

Jak se pohybují zrakově postižení: Jak se pohybují zrakově postižení (blindicka.com)

Orientační pomůcky: 

Elektronické orientační pomůcky pro zrakově postižené (blindicka.com)

a

Orientační pomůcky (blindicka.com)2. Vodicí pes

Mezi kompenzační pomůcky patří i vodicí pes, který slouží svému pánovi jako nenahraditelný pomocník na trase v náročných i méně složitých terénech, stejně tak jako k orientaci v interiéru. Pes je schopen najít volné místo, dveře, výtah, schody a vyvést z budovy, kde se právě nachází.

Jak si pořídit vodicího psa: Jak si pořídit vodicího psa... (blindicka.com)

Časté otázky pro držitele vodicího psa: Časté otázky pro držitele vodicího psa (blindicka.com)

Vodicí pes – výcviková střediska: Vodicí pes – výcviková střediska (blindicka.com)

Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes: Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes + dovednosti vodicího psa (blindicka.com)3. Technika a zrakově postižení

Velmi často se stává, že okolí netuší, že člověk se zrakovým postižením může pracovat s informačními technologiemi, a tak komunikovat s přáteli, mít sociální kontakty, vyřizovat e-maily, prohlížet obsah internetu, vytvářet dokumenty, hrát hry – zkrátka být součástí dění na internetu i mimo něj pomocí technologií. Samozřejmě díky tomu se člověk, který má zrakový hendikep může zapojit i do pracovního procesu. Jako kompenzační pomůcky slouží zrakově postiženému počítače, notebooky, mobilní telefony či tablety s hlasovým výstupem, s hmatovým výstupem či možností zvětšení obsahu obrazovky. 


Výpočetní technika: VÝPOČETNÍ TECHNIKA (blindicka.com)

Mobilní telefony a tablety: Mobilní telefony, tablety a ostatní pomůcky (blindicka.com)

iPhone/iPad multifunkční zařízení pro zrakově postižené: iPhone/iPad – komunikační a orientační pomůcka (blindicka.com)

Zrakově postižení a technika: Zrakově postižení a technika – jaké otázky často slýcháme? (blindicka.com)

Využití informačních technologií pro sebeobsluhu zrakově postižených: Využití informačních technologií pro sebeobsluhu zrakově postižených (blindicka.com)4. Komunikace 

Velmi častý problém bývá, že lidé nevědí, jak komunikovat s někým, kdo má zrakový hendikep. Neví, jak navázat kontakt, co by si měli povídat a zda vůbec je to přípustné. Určitě se nebojte se zrakově postiženým komunikovat. Komunikace má sice pár doporučení, které se hodí vědět, ale jinak to není vůbec žádná věda. 


Oslovení zrakově postiženého: Oslovení zrakově postiženého (blindicka.com)

Jak se chovat a komunikovat s lidmi se zrakovým postižením: Jak se chovat a komunikovat s lidmi se zrakovým postižením (blindicka.com)

Co (ne)dělat v přítomnosti zrakově postiženého: Co (ne) dělat v přítomnosti zrakově postiženého (blindicka.com)

Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes: Komunikace s člověkem, kterého vede vodicí pes + dovednosti vodicího psa (blindicka.com)

Komunikace se zrakově postiženým ve zdravotnickém zařízení: Komunikace se zrakově postiženým ve zdravotnickém zařízení (blindicka.com)5. Doprovázení zrakově postiženého

Velmi často by se někdo chtěl stát průvodcem zrakově postižené osoby, ale neví, co to obnáší. Následující texty s těmito otázkami poradí. 


Průvodcovství: Průvodcovství aneb Průvodcem zrakově postiženému (blindicka.com)

Doprovod zrakově postiženého není jeho mluvčí: Doprovod zrakově postiženého není jeho mluvčí (blindicka.com)

Odcházení aneb Ohlaste se zrakově postiženému: Odcházení aneb Ohlaste se zrakově postiženému (blindicka.com)

Předsudky a mýty o zrakově postižených: Předsudky a mýty o zrakově postižených (blindicka.com)6. Braillovo bodové písmo

Braillovo bodové písmo jistě patří do života každého zrakově postiženého. Je jedno, v jakém věku s ním začnete. Poradila bych vám při výuce trpělivost a vytrvalost. Není těžké se naučit kombinaci jednotlivých písmen, ale rozpoznat je posléze hmatově. Což může činit problémy a způsobovat pocit neúspěchu. Proto je třeba být vytrvalý. Neboť samostatně si přečíst názvy léků či popisek na CD, je pak osvobozující pocit. A pak číst si knihu v posteli bez nutnosti jakéhokoli světla mohou vidící jen závidět. Pokud člověk ztrácí kontakt se psaným textem, již nečte zrakem, nepíše rukou, pak ztrácí kontakt s jazykem. Myslím si, že tímto může gramotnost klesat, a proto je určitě velkým benefitem v životě zrakově postiženého se bodové písmo naučit. 


Braillovo písmo pomůcky: Braillovo bodové písmo - pomůcky (blindicka.com)

O Braillově bodovém písmu: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)

Výuka a potřeba Braillova písma: Výuka a potřeba Braillova bodového písma (blindicka.com)

Identifikace léčiv zrakově postiženými: Identifikace léčiv zrakově postiženými (blindicka.com)

Braillovo písmo a já: Braillovo písmo a já (blindicka.com)7. Praktické rady

Tato sekce se týká věcí, které mohou pomoci v praktickém životě se zrakovým postižením. Ať je to příspěvek na zvláštní pomůcku, úpravy interiéru, platební metody, čtení knih, rozpoznávání barev či vysvětlení sociální rehabilitace. 

Úpravy interiéru pro zrakově postižené: Úpravy interiéru pro nevidomé a slabozraké (blindicka.com)

Prostředí pro zrakově postižené: Prostředí pro zrakově postižené (blindicka.com)

Zvláštní pomůcka a její financování: Zvláštní pomůcka a její financování (blindicka.com)

Platební metody a zrakově postižení: Platební metody a zrakově postižení (blindicka.com)

Jak čtou knihy lidi se zrakovým postižením: Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem? (blindicka.com)

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a seznam pomůcek pro ZP: Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a seznam pomůcek pro ZP (blindicka.com)

Sociální rehabilitace: Sociální rehabilitace zrakově postižených (blindicka.com) a Tyfloservis slaví 30 let od svého založení (blindicka.com)

Jak zrakově postižení rozpoznávají barvy: Jak zrakově postižení rozpoznávají barvy? (blindicka.com)

Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny: Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny? (blindicka.com)


Komentáře