Mobilní telefony, tablety a ostatní pomůcky

Mobilní telefony a tablety

    Dotyková zařízení – tablety, mobilní telefony – jsou dnes již součástí pomůcek pro zrakově handicapované. Mají v sobě vestavěné odečítače obrazovky, takže mohou sloužit potřebám zrakově postižených jako komunikační pomůcka, orientační pomůcka či elektronický zápisník – díky možnosti připojení bezdrátové klávesnice. Zrakově postižený může volit mezi operačním systémem iOS (Apple) či Android (Google). 


Mobilní telefon


    Dotyková zařízení poskytují hned několik zásadních funkcí, jsou prostředkem komunikace – kdy lze provádět telefonické hovory, hovory přes Skype, psát SMS, či chatovat přes různé sociální sítě (Facebook, Viber, Instagram); vyřizování e-mailové korespondence. Dále slouží jako orientační pomůcka – a to díky navigačním aplikacím, které jsou zcela zpřístupněny hlasovému výstupu, a jsou tak nástrojem k samostatnosti a prostorové orientaci; pomocí aplikací lze zjistit pohodlně svoji polohu, zjistit odjezdy vlaků, autobusů či MHD. 


    Díky dotykovému zařízení má zrakově postižený přístup k informacím – procházení webových stránek, čtení digitálních i zvukových dokumentů, poslech hudby na internetu či sledování dokumentů a seriálů. Zrakově postižený může mít v této pomůcce aplikace pro nevidomé pro detekci světla, rozpoznávání barev a předmětů či rozpoznávání tištěného textu, zvětšování tištěných předloh. Může díky němu vykonávat kancelářské práce – editovat texty, zapisovat poznámky, pracovat s kalendářem aj.

 

Ostatní pomůcky

Diktafony – poskytují audio záznam mluvené řeči s možností následného přehrávání či editace nahrávky v PC; s českým hlasovým výstupem pro nevidomé a možností propojení s mobilním telefonem, nebo s velkým displejem, dobře či hmatnými tlačítky


Sešity A4 a A5 – sešity pro slabozraké s větší vzdáleností mezi linkami (2, 5 cm. 2 cm, 1, 5 cm)


Úhloměr a pravítko – hmatově označena pro nevidomé

 

Kalkulátor analogický mluvící – s osmimístným displejem, kalkulátor česky mluvící s velkými číslicemi


Souprava rýsovací

 

 

Zdroj:

BUBENÍČKOVÁ, Hana, KARÁSEK, Petr a PAVLÍČEK, Radek. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012. 136 s. ISBN 978-80-260-1538-3.

 


Komentáře