iPhone/iPad – komunikační a orientační pomůcka

    iPhone/iPad jsou díky svému odečítači obrazovky VoiceOver vhodnými kompenzačními pomůckami pro lidi se zrakovým handicapem. Úřad práce je klasifikuje jako Multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé. Jedná se o mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené.

iPhone


    Já sama pracuji s produkty Apple již několik let. A to z důvodů, že tyto elektronické pomůcky jsou dotyková zařízení se systémem iOS; jsou přístupná pro nevidomé a slabozraké uživatele, neboť mají přímo v systému integrovaný odečítač obrazovky - VoiceOver. Slabozraký člověk navíc může využít systémovou lupu pro zvětšení obsahu obrazovky - tímto se takovéto zařízení pro nevidomého či slabozrakého stává významnou komunikační a orientační pomůckou.


    V systému se dají také pro potřeby slabozrakého člověka nastavit různé režimy nastavení prostředí operačního systému – zvýraznit kurzor, nastavit inverzní prostředí, filtry barev, nastavení stupňů šedi, takže je systém variabilní vůči různým zrakovým vadám.


    Následující text popisuje přednosti jablečného telefonu, ale to samé se dá aplikovat i na tablet od stejné společnosti. Apple iPhone je nejen orientačním, ale i komunikačním nástrojem (multimediální komunikační pomůcka) – slouží především ke komunikaci zrakově postižené osoby s jejím okolím; tento přístroj nabízí zrakově postiženému provádět samostatně hovory (také přes funkci FaceTime), ale také videohovory, které mohou díky kvalitnímu fotoaparátu přístroje posloužit v situaci, kdy má uživatel potíže s orientací, je totiž možné, aby jiný člověk zjistil polohu zrakově postiženého a prostřednictvím videa shlédl i jeho bezprostřední okolí a na dálku mu pomohl vyřešit nastalou situaci. Další komunikace je umožněna například prostřednictvím e-mailu, Skypu, sociálních sítí a dalších aplikací, dle volby uživatele. Slabozraký navíc může takovéto zařízení použít také jako přenosnou kamerovou lupu.


    iPhone pomáhá zrakově postiženým osobám při sebeobsluze a orientaci, neboť si za jeho pomoci můžete zjistit určitou barvu, rozpoznat bankovky, či krabičku s léky, nebo dokonce získat podrobný popis předmětu včetně textu na něm napsaném (například. pomocí aplikace TapTap See, která umožňuje téměř okamžitý a přesný popis vyfoceného předmětu). Lze pomocí pomůcky vyfotit tištěnou předlohu, kterou posléze VoiceOver přečte, ZP tak získá informace např. o obsahu dopisu či textu na letáku.


    Dále zařízení může posloužit při zjednodušení orientace a to například prostřednictvím GPS, aplikace Jízdní řády, pomocí které se zrakově postižený dozví, který spoj odkud a kam jede. V pohodlí si vyhledá kombinaci autobusů, vlaků, ale i MHD. Pomocí aplikace určené přímo pro zrakově handicapované BlindSquare se může zrakově postižený tzv. „rozhlédnout“ a zjistí, co vše se nachází v jeho okolí, např. školy, stravovací zařízení či odborní lékaři. Také pomocí toho může případně vyhledat požadovaný cíl, např. lékárnu či bankomat a nechat se případně pomocí určité navigace odvést na požadované místo.


    Velký displej (u tabletu či 6, 5 palcového telefonu) umožňuje lepší orientaci ZP osoby např. v mapách, dokumentech či v prostředí internetového prohlížeče, nachází se zde i aplikace sloužící ke čtení knih. jak v digitální podobě, kdy je text čten pomocí hlasového výstupu telefonu/tabletu, či lze přehrávat knihy v MP3. Díky možnostem připojení hardwarové klávesnice a braillského řádku může tato pomůcka sloužit zrakově postiženému také jako elektronický zápisník, a tak se pro něj stává pracovní přenosnou stanicí, která může plnit požadavky na kvalitní práci. V iPhone/iPadu jsou k dispozici textové editory, lze pracovat efektivně s aplikacemi na principu MS Word, Excel či PowerPoint.


    Toto zařízení je plně kompatibilní s dalšími produkty společnosti Apple, tj. iPad, iPod, iMac, a tak uživatel má svá data k dispozici v každém z nich. Zařízení umožňuje uživateli prvotní náhled a vyřizování událostí např. rychlá odpověď pomocí SMS, e-mailové pošty či dokumentu, který lze díky velkému displeji a lepší orientaci na něm lépe rozpracovat a posoudit, např. právě s připojenou externí klávesnicí pro rychlejší a efektivnější práci, nebo rychlým nadiktováním daného požadavku. iPhone umožňuje diktování, a tím převod do textové podoby v e-mailech, poznámkách, kalendáři či chatovacích aplikacích. Práce je tak rychlejší a ZP nemusí zdlouhavě vyhledávat písmenka na virtuální klávesnici.


    Pomůcka též nabízí blindfriendly kalendář, ať je to výchozí od Applu či nainstalovaný od společnosti Google, oba jsou dobře přístupné s odečítačem, a tak si i člověk bez kontroly zraku může přehledně plánovat svůj čas a má rychle k dispozici informace o schůzkách u lékaře či pracovních termínech.


    Na iPhone lze samozřejmě výborně zvládat i volnočasové aktivity spojené s poslechem hudby (YouTube), čtením knih, poslech seriálů a filmů z archivů či poslech rádií nebo rozpravu s přáteli na chatu.


    Zařízení také umožňuje dobrou organizaci fotografií, kdy, i zcela nevidomý uživatel, může díky možnosti alternativního popisu k fotografii vědět, co se na fotce nachází. A dle toho si fotky třídit do Složek či rozesílat po přátelích a rodinných příslušnících.

 

 


Komentáře