Jak si pořídit vodicího psa...

    Orientace v prostoru je obtížnou záležitostí pro všechny osoby se zrakovým handicapem. Při zdolávání terénních bariér nám vedle bílé hole pomáhá také vodicí pes, který je nedocenitelnou kompenzační pomůckou. Ten tak usnadňuje samostatný pohyb člověka se zrakovým postižením.

Vodící pes Priscilla leží v postroji na koberci


    Výcvik a výchova takového čtyřnohého průvodce je velmi náročná. Příprava na to, aby se pes mohl stát průvodcem nevidomých lidí, probíhá na profesionální úrovni ve specializovaných střediscích, která splňují podmínky na to, aby se takovou činností mohla zabývat. Každý pes musí být pod zvýšenou kontrolou od štěněcího věku až po ukončení výcviku.

   Vodicí pes je tedy kompenzační pomůcka. Pořizovací cena psa může být hrazena až do výše 90%. O příspěvek na zvláštní pomůcku tj. vodicího psa lze žádat na příslušném Úřadu práce spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

    O příspěvek může zažádat občan České republiky v místě svého trvalého bydliště a je-li držitelem průkazu ZTP/P z důvodu svého zrakového postižení.  Je třeba zdůraznit, že každý cvičící subjekt má finální cenu vycvičeného psa jinou, avšak ceny psů se momentálně pohybují kolem 300 000 Kč (srpen 2020). Spoluúčast klienta tedy činí 10% z ceny psa. Pokud si částku klient nemůže dovolit, pak může požádat o snížení spoluúčasti na Úřadu práce, či požádat některý z nadačních fondů (např. Světlušku) o to, aby pomohly psa doinvestovat.

           
    Pokud se rozhodnete pořídit si vodicího psa, doporučuji následující kroky, aby tento proces byl pro vás jednodušší a na jeho konci byla vaše maximální spokojenost.  


    Na začátku si zjistěte, jaké subjekty cvičí vodicí psy – jaké mají reference a zda nejsou např. členy mezinárodních organizací na výcvik vodicích psů (IGDF a ADEU), což by zaručovalo, že pes bude vycvičený podle souhrnu standardů uznávaných i mimo ČR. Každý seriózní cvičící subjekt má na internetu své webové stránky, kde můžete najít potřebné počáteční informace. Tyto základní informace o vodicích psech by vám měla poskytnout i krajská střediska Tyfloservisu či TyfloCentra.

           
    Až si vyberete školu či školy pro výcvik psů, neváhejte je kontaktovat. Domluvte si schůzku a navštivte je. Pracovníci škol vám jistě rádi poskytnou veškeré informace týkající se výchovy psa (tj. doba, než pes nastoupil výcvik), samotného výcviku (jak probíhá, jak dlouho, základní dovednosti psa), předání psa (jak bude probíhat, kde a jak dlouho), jaká plemena psů subjekt cvičí, jakého psa by vám doporučili s ohledem na vaše individuální charakteristiky a v neposlední řadě, co pro vás cvičící subjekt bude ochoten udělat po předání psa, budete-li mít jakékoli problémy se psem, či budete-li chtít poradit během vašeho společného života.


    Pokud jste se již rozhodli (jen si připomeňme, že je třeba si pořízení psa důkladně promyslet, jelikož vodicí pes dělá společnost svému pánovi průměrně 10 let,) a vybrali si cvičící subjekt a něčemu nerozumíte, neváhejte se poradit např. se zkušenějšími kolegy, pracovníky SONSu či Klubem držitelů vodicích psů, který sdružuje držitele vodících psů všech věkových kategorií a od různých cvičících subjektů. Členové klubu se s vámi jistě rádi podělí o své zkušenosti. Není rozumné činit takové závažné rozhodnutí, které vám změní dosavadní způsob života, jež se bude muset přizpůsobit životu se psem, pod tlakem ze strany kohokoli.

    Nevidomý člověk je ten, který cvičícímu subjektu přináší kapitál, a tak má právo za tyto peníze požadovat vše tak, aby byla splněna jeho očekávání a vodicí pes mu zpříjemnil a zkvalitnil život ve tmě.


    Dojde-li na podpis předávací smlouvy mezi vámi a subjektem, je třeba pečlivě číst a dávat pozor na to, co podepisujete, aby nedošlo k desinformaci a komplikacím, které následně vyplynou z podpisu smlouvy.
 Výhodou pro vás a vašeho psa bude, když podpisem smlouvy nebude končit váš kontakt se cvičícím subjektem, který by vám měl sdělit, zda pro vás poskytuje i následný servis po podepsání smlouvy např. poradenství, procvičení psa, nácvik nových tras a jiné potřebné věci, které vy i váš pes jistě rádi uvítáte.

    Rozhodnete-li se pořídit si vodicího psa, přeji dlouhý společný život a hodně nachozených kilometrů bez nehod.

Linda s vodícím psem Priscillou


 

 

Komentáře