Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny?

  V dnešním článku si představíme možnosti čtení audio či digitálních knih pro zrakově postižené. Podíváme se na knihovny, které toto umožňují. Na to, co dále ještě nabízejí a jak je možné se do nich registrovat.

    Můžete se dočíst i o zvukových časopisech, univerzitních či křesťanských knihovnách, ale také jaké programy či aplikace k přehrávání můžete používat a jak je získat. 

Linda prohlíží knihu v knihovně

KNIHOVNY

KDD – Knihovna digitálních dokumentů

www.kdd.cz

Knihovnu digitálních dokumentů provozuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.


Registrace a informace o knihovně:

    Jste-li občanem České republiky s trvalým pobytem na jejím území, starším 15 let, a držitelem ZTP/P nebo ZTP vydaného v ČR. V knihovně jsou různé knihy, dokumenty, ale i časopisy převedené do digitální podoby. Knihovna byla založena roku 1993, od té doby celý vzhled i systém prošel několika radikálními změnami, které přinesl pokrok ve vývoji informačních technologií. 

    Po registraci a přihlášení do systému lze prohlížet historii toho, co jsme vyhledávali, vyhledávat nové texty či se podívat na novinky, které přibyly v knihovně od naší poslední návštěvy. 

    Vybrané texty lze velmi snadno stáhnout do PC, stahovaný text je komprimovaný ve formátu zip. Po stažení do počítače je třeba složku rozbalit, poté je text přístupný v jednoduchém digitalizovaném formátu txt tj. ve formátu poznámkového bloku.


    Tato knihovna je snadno přístupná i pro uživatele chytrých mobilních telefonů. Na adrese m.kdd.cz je zjednodušená verze knihovny právě pro přístup z webového prohlížeče v mobilním telefonu.KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

https://www.ktn.cz/intro

    Tato knihovna zpřístupňuje těžce zrakově postiženým občanům informace v Braillově bodovém písmu, zvukových záznamech, reliéfní grafice a digitálních textech.


    Půjčování bodových a zvukových knih prostřednictvím České pošty je pro klienty zdarma. Přihlášení do knihovny probíhá pomocí přihlášky, kterou lze najít na webu, potvrdí ji buď oční lékař, nebo stačí poslat kopii průkazu ZTP/P.


    Braillovým písmem se tisknou publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře, učebnice pro základní školy, ale také jazykové učebnice apod. Ve formě zvukových nahrávek se zde realizují knižní tituly z běžné nakladatelské produkce, zvukové časopisy a odborná literatura, sloužící zrakově postiženým žákům základních škol, studentům středních a vysokých škol.


    Reliéfní grafika je zaměřena jednak na ilustrace knih a učebnic pro děti, jednak na výrobu samostatných obrazových publikací (atlasů, nástěnných kalendářů) a pohlednic.


Registrace:

vyplnění přihlášky – přihlášku potvrdí oční lékař, nebo se zašle kopie průkazu ZTP/P


Služby KTN:

    Jsou poskytovány formou zásilkové služby, osobních výpůjček, rozvážkové služby a Digitální knihovny.


    Všichni čtenáři knihovny mají možnost využít přepisovací a načitatelské služby. V knihovně jsou pro zájemce zhotovovány také zvětšené xerokopie přinesených materiálů. Dále je zde zajišťován prodej slepeckého papíru, knih i hudebnin


    V lednu 2009 byla uživatelům služeb KTN zprovozněna nová služba - Digitální knihovna Wiking Biblio, která kromě nového katalogu nabízí stahování mp3 souborů, přímý poslech mp3 titulů s možností záložkování a stahování digitalizovaných textových souborů knih.


    KTN také převádí do zvukové podoby příbalové letáky léků. Lze si je poslechnout on-line na stránkách knihovny.Knihovna pro nevidomé Plzeň

    Knihovna pro nevidomé je samostatným pracovištěm SVK Plzeňského kraje, její služby se řídí vlastním výpůjčním řádem. Poskytuje své služby nevidomým a zrakově postiženým občanům, kteří se mohou stát uživateli Knihovny pro nevidomé na základě předložení průkazu ZTP/P nebo na základě písemného potvrzení od očního lékaře. Knihovna pro nevidomé je vybavena orientačním majákem a zvukovým signálem, který se zapíná ve výpůjčních hodinách. Před Knihovnou pro nevidomé jsou parkovací místa vyhrazená invalidním občanům.


    Půjčujeme díla české i světové literatury ve zvukové podobě na audiokazetách a na CD ve formátu MP3.


    Uživatelům, kteří nemohou Knihovnu pro nevidomé navštěvovat osobně, zajišťujeme rozesílání zvukových knih do místa bydliště.


    Všechny služby Knihovny pro nevidomé jsou poskytovány zdarma.


Adresa:

Knihovna pro nevidomé

Jagellonská 491/1

301 00 Plzeň, Jižní Předměstí

 


Svět pro všechny - digitální knihovna

http://www.spvk.cz/login/auth/help

    Při registraci se vyplňují základní osobní údaje a stupeň zrakového postižení. Knihovna je určena pro držitele průkazu ZTP/P, takže na vyžádání je třeba mít připravenou kopii.

Knihy jsou k dispozici ve třech formátech:

- jako text

- tekoucí k převodu do mp3

- ve formátu wordMathilda - Digitální knihovna

https://www.dkzp.cz/

    Převzala knihovnu po zaniklém občanském sdružení Integrace


    Registrace probíhá pomocí formuláře, kde se vyplní jméno, příjmení, stupeň zrakové vady, poté se čeká na schválení administrátora, který bude vyžadovat kopii ZTP/P.

Stahování ve formátu txt.


    Mathilda ve spolupráci s firmou Albi přinesla dvě hry – najdeme je v knihovně pod odkazem textové hry, které se hrají v prostředí webového prohlížeče – jsou to hry Česko a Kóta 50. Česko můžete znát ve fyzické podobě jako stolní hru s kartičkami, kostkou a hracími figurkami.


Česko v knihovně DKZP - je vědomostní hra, která obsahuje 2400 otázek, rozdělené do šesti témat.

Kóta 50 je společensko-zábavná hra, která jak název napovídá, obsahuje 50 hracích políček, na které se posouváte hrací kostkou, která je součástí hry.


    V sekci užitečné odkazy v DKZP můžeme nalézt také odkaz na Archiv Českého rozhlasu, který je výborný proto, že zde ČRo archivuje velké množství svých pořadů, od diskuzních, zábavných, ale i například divadelních inscenací, které lze poslouchat přímo z PC či mobilního telefonu či tabletu.

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?missingRedirect=


    V archivu si můžete nastavit hledání, a to stanici a pořad, posléze lze dotaz upřesnit i časově. Pak můžete poslouchat rozhovory, reportáže, co vám utekly, nebo o ně máte prostě jen zájem. Některé z titulů lze i stáhnout do počítače a poslechnout později či si je dát třeba do MP3 na cesty. 

    V sekci užitečné odkazy pak je ještě k nalezení odkaz na Jízdní řády.

    
    Mathilda mimo jiné vydává zvukový časopis Jeden svět.


    Jeden svět je dvouměsíčník, nová i archivní čísla lze stahovat na stránkách Mathildy: 

Časopis přibližuje problematiku světa nevidomých a slabozrakých.


    K dispozici pro zrakově postižené je také Audiožurnál VOKO, což je měsíčník pro zrakově handicapované, který přináší zajímavé rozhovory, recenze knih, ale i informace ze světa zrakově postižených. 

Na stránce: http://www.vokomagazin.cz/novinky

Lze stahovat nová i archivní čísla časopisu.


    U časopisů ještě zůstaneme, a to u těch, které vydává SONS ČR:

Vlajkovou lodí redakce SONS ČR je časopis ZORA a jeho další přílohy, které jsou vydávány v následujících podobách:

a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na flash discích a CD nosičích, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na flash discích nebo přes internetové rozhraní a elektronickou poštu

Uveďme pár příkladů příloh Zory (ve zvukové podobě):

Ema  - příloha pro ženy z oblasti módy, kosmetiky a péče o zevnějšek a domácnost, ZP ženy si vyměňují zkušenosti.

Obzor – Obzor Z – se zdravotní tématikou, Obzor H – harmonie – jak se mít dobře, povídky, Obzor I – intimita, vztahy – Obzory se střídají každý měsíc jeden.


Auroro – příloha pro esperantisty


Azor – příloha pro držitele vodicích psů


Téčko – ze světa informačních technologií

Naše šance


Témata ZORY:

K pravidelným rubrikám základního časopisu patří články

- z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí;

- ze sociální rehabilitace;

- ze školství;

- z pracovního uplatnění;

- ze sociálně právního poradenství;

- z oftalmologie;

- o kompenzačních pomůckách;

- z kultury;

- ze sportu


    Objednávky periodik vyřizuje pouze Redakce časopisu Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 472, e-mail: zora-objednavky@sons.cz, kde získáte o naší časopisecké produkci také bližší informace.Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené

    Knihovna Střediska pro zrakově postižené obsahuje jak zvukovou, tak elektronickou a braillskou část.

http://www.zvukovaknihovna.cz/

    V knihovně se nachází tituly s náboženskou tématikou – jedná se jak o knihy, časopisy, tak přednášky, ale i různé druhy poezie. 


Knihovna Teiresiás - Masarykova univerzita v Brně

- poskytuje materiály pro studium studentům se ZP

- fond upraven pro odečítače obrazovky

- hmatové učebnice, hmatová grafika, audio a video nahrávky, MS Office nebo PDF s textovou vrstvou

Registrace:

vyplnění dokumentu a kopie průkazu ZTP/P zde:

http://www.teiresias.muni.cz/cz/knihovna-a-vydavatelstvi/registrace-do-knihovnyKnihovní brána pro zrakově postižené (aplikace) – středisko  - Teiresiás Masarykova univerzita v Brně

Cíl a určení aplikace

je internetové rozhraní vyvíjené ve spolupráci s partnerskými pracovišti, které umožňuje prohlížení katalogů zapojených knihoven


    Primárním úkolem rozhraní je zabezpečit, aby akademické i neakademické knihovny určené zrakově postiženým uživatelům, nabízející tedy publikace ve formátech relevantních pro zrakově postižené (přístupný e-dokument, hmatový tisk, zvukové nebo hybridní publikace) byly dostupné prostřednictvím jednoho webového rozhraní, a eliminovala se tak potřeba pohybovat se v různých prostředích a používat odlišné nástroje pro jeden typ činnosti.

    
    Cílové skupině je podřízena i formální podoba rozhraní, která se řídí Pravidly pro tvorbu přístupného webu


Zapojené partnerské knihovny

- Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky MU (Knihovna Střediska Teiresiás)

- Knihovna Střediska Elsa při ČVUT v Praze

- Knihovna Laboratoře Carolina při UK v Praze

- Digitalizované tituly Pedagogické fakulty UK v Praze

- Knihovna Centra Augustin při UHK

- Digitální knihovna dokumentů pro studenty se specifickými nároky při VUT v Brně

- Knihovna Centra podpory studentů se specifickými potřebami při UP v Olomouci

- Knihovna digitálních dokumentů při SONS

- Knihovna JABOK při Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze

- Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

- Národní knihovní služba Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené

 

Lumen Christi- zvuková knihovna

    Jejich zvuková knihovna není online, ale vydávají 4 zvukové časopisy, které přístupné z webu jsou:

1. Monitor – lehce zaměřeno na muže, resp. na témata pro ně

2. Lucie - tématicky orientováno na ženy

3. Křesťanské obzory – katolicky zaměřeno

4. Nový prostor

Zvukové knihy Lumen Christi - naučná literatura, humor, historie, dokumenty, duchovní literatura, beletrie, Bible aj.  


Registrace do knihovny:

E-mail: fond@lumenchristi.czKomentované filmy

    Kromě knih lze ve zvukové podobě poslouchat i zvuk od komentovaných filmů. V dnešní době televizní stanice k některým pořadům přidávají tzv. komentované vysílání. To znamená, když je na obrazovce zrovna situace, kde je scéna, kde se nemluví, tak komentář sdělí, co se tam právě děje. Je možné takové filmy stahovat na konferenci Komentované filmy. Filmy jsou však pouze zvuk nikoli obraz, takže můžete klidně ve vlaku či v posteli poslouchat audio stopu vybraného filmu či seriálu.


Konference:

https://konference.braillnet.cz/postorius/lists/komentovane-filmy.konference.braillnet.cz/DigiBooks – knihovna

https://www.digibooks.sk/info/info.php?id=3

Knihovna je pro občany Česka i Slovenska, které spojuje společně zrakový handicap. Knihy jsou přístupné v několika formátech -  doc, txt…


    Platí se roční poplatek lehce přes 13 euro.


    Je možno knihu i oskenovat a poslat do knihovny, aby sloužila dalším čtenářům. Přihlášku najdete na stránkách i v češtině a opět platí, že zájemce musí mít průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Své služby nabízí českým čtenářům i Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči.


    Pro ty, co nechtějí poslouchat zvukové knihy, a shání knihu, která ještě není ve výše jmenovaných knihovnách, tak se samozřejmě v dnešní době se dají knihy zakoupit i v elektronické podobě, např. zde:

http://www.martinus.cz/


    Oblíbeným zdroje knih je Audiotéka, kde jsou knihy zvukové: https://audioteka.com/cz/    Knihy z knihoven – ať zvukové, tak digitální – je možno stahovat přímo do počítače, nebo také do mobilního telefonu či tabletu. Záleží však na tom, jaký je operační systém v dotykových zařízeních.


    Stolní počítač: na přehrání zvukové knihy poslouží Windows Media Player, KM Player, VLC, MediaMonkey či iTunes.


    Digitální kniha – což je text, se otevře ve Wordu či Poznámkovém bloku, pak už s ní pracujeme jako s textem pomocí odečítače či zvětšovacího softwaru.

Pokud raději posloucháte zvuk, resp. máte raději MP3, tak je možnost převést digitalizovaný text do formátu zvukového. Program v počítači převede text do zvuku, předčitatelem textu bude hlasový výstup – jedná se tedy o převod textu na řeč. Program, který je třeba mít nainstalovaný v PC, se jmenuje Balabolka. V programu si lze určit, jak rychle bude text čten, v jakém formátu se uloží a či na kolik stop se rozdělí.


    Další aplikace, která je užitečná pro hledání různých knižních titulů, je Knihomol.  Je to aplikace, která zrakově postiženým uživatelům zpřístupňuje elektronické knihy a časopisy. Umožňuje jejich pohodlné vyhledávání, stahování a čtení pomocí hlasového výstupu. Zapojené knihovny jsou KDD, KTN či SPVK.


  Aplikaci nabízí firma Spektra v.d.n. - http://www.spektra.eu/cs/zrakove-vady/programy/ostatni/knihomol

 

    Dotyková zařízení: mobil nebo tablet – zde záleží na operačním systému daného zařízení. Jedná-li se o android, tak knihy v digitální podobě jsou pěkně čitelné aplikací Talkman – čtečka textových dokumentů a Prozaik – přístup do knihovny digitálních dokumentů, správce knihovny. Oba tyto programy lze zakoupit přímo od firmy ACE Design. Zdarma stažitelná čtečka na obchodě Play je @Voice Aload Reader – lze s ní číst články stažené z internetu či knihy z KDD. Pro přehrání zvukových knih na platformě android slouží aplikace Smart AudioBook Player – zde lze poslouchat knihy i hudbu, dělat si záložky a další vychytávky pro rozečtené knihy.


    Co se týká platformy iOS, což jsou výrobky od Applu, tak na přehrání zvukových knih poslouží přehrávač, který je již součástí přístroje. Na čtení PDF, txt, doc, ale i poslech MP3 je skvělá aplikace v českém jazyce stažitelná z AppStore, jmenuje se VoiceDream Reader - lze zde dělat záložky, měnit si velikost písma, dostahovat hlas na čtení a vůbec upravit si prostředí čtečky k obrazu svému. Tato aplikace je již také k dispozici v aplikace Google Play pro Android.


    Výhodou dotykových zařízení je jejich přenositelnost, když budete na cestách, ve škole atd. můžete si poslechnout od knihy až po poznámky na přednášku.

 

Komentáře