Bílé hole

Lidé, kteří mají zrakové postižení, a nemohou se již pohybovat samostatně, využívají ke svému pohybu bílou hůl. Při prostorové orientaci a samostatném pohybu se zrakově postižení učí využívat především sluch a hmat. I přes různé zlepšovací návrhy a nápady v podobě elektronických orientačních pomůcek v rámci prostorové orientace zůstává dosud nepřekonanou kompenzační pomůckou právě bílá hůl.

Linda předvádí bílé hole


Povězme si něco o historii bílé hole. Hůl doprovází nevidomé po staletí. Původně byla funkcí bíle hole ochrana - nevidomý ji používal pouze na ochranu těla před nárazy do překážek. Ke změně při používání bílé hole dochází až ve 20. století, a to vlivem rozvoje dopravy, kdy je třeba označit lidi se zrakovým postižením.  Zmiňme si fotografa Jamese Biggse z anglického Bristolu, který se po ztrátě zraku cítil ohrožen automobilovou dopravou v okolí svého domu, a tak si v roce 1921 natřel svoji vycházkovou hůl na bílo. V roce 1930 přichází ve Francii Guilly d´Herbemontová s nápadem označit nevidomé lidi bílou holí. V roce 1931 sama z vlastních financí kupuje 5000 bílých holí. A tak se nápad s bílými holemi ve Francii ujímá. Ve Spojených státech se dokonce zkoušely hole černé, které zaváděly Lion´s kluby jako označení nevidomé osoby v dopravě, ale barva nebyla pro motoristy výrazná a dostatečně viditelná. Došlo tedy ke sladění s Evropou a k používání holí bílých (Macháček, P. a Svárovský, M. Bílé hole, s.3)


Ke konci 2. světové války jsou do armádní nemocnice pro slepé válečné veterány v Pensylvánii pozváni učitelé z Maryland School for Blind, a to R. Hoover a C. Bledsoe. Ti po analýze využívání bílé hole zjistili, že se nedostatečně využívá, a začali pracovat na technikách práce s bílou holí.

 

Hlavně Hoover experimentuje, pracuje v simulované slepotě, aby vyzkoušel různé techniky hole, a tak vytváří dodnes využívanou metodiku. Techniky práce s bílou holí se dostávají do Evropy a od poloviny 70. let 20. století i do Československa. A tak se 15. říjen od roku 1964 v USA připomíná jako „Den bezpečnosti s bílou holí“. V Evropě si jej připomínáme pod názvem „Den bílé hole“, zdroj: O bílých holích – Svarovsky.cz - BÍLÉ HOLE – M. Svárovský, P. Macháček.


Vyhláška č. 30/2001 Sb. v § 27 (2) „Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.“ 


Bílé hole - je jich několik druhů a liší se podle situace, ve které se používají:

1. Orientační bílá  hůl – je dlouhá a používá se při samostatném pohybu 

2. Signalizační bílá hůl – používá se s průvodcem nebo při chůzi s vodicím psem, signalizuje, že má člověk zrakové postižení.

3.  Opěrná bílá hůl –  používá se u osob, které trpí sníženou schopností pohybu. 


Každá z těchto holí může být označena červeno-bílými pruhy, je to označení lidí, kteří trpí hluchoslepotou.


Pořízení a výběr bílé hole

Pokud jste ještě nikdy nevlastnili ani jednu z bílých holí, pak bude třeba, abyste si vybrali délku hole přesně pro vás. Toto můžete udělat v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s, kde pracovníci pomohou hůl vybrat, ale také je zde možné absolvovat kurz prostorové orientace a samostatného pohybu, kde se naučíte držení a techniky bílé hole. 


Také můžete navštívit prodejny Tyflopomůcek v Olomouci a Praze, kde vám s výběrem holí též pomohou. 

Bílou hůl předepíše praktický či odborný (oční) lékař. Zkrácení doby platnosti Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku – aktuálně je platnost poukazu 30 dní, zkrátila se tak z 90 dní právě na 30. Proto tedy neotálejte s uplatněním poukazu. Doba 30 dnů vešla v platnost od 26. 5. 2021.


Citace: „Lhůta pro uplatnění poukazu je zkrácena z 90 na 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak.

S účinností od 26. 5. 2021 se v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. mění doba možnosti uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. (in: Změna platnosti poukazu na zdravotnické prostředky - VZP ČR)." 


V Tyflopomůckách či Tyfloservisu získáte kód hole pro svého lékaře, který vypíše příslušný poukaz na pomůcku. Poukaz lze pak poslat poštou do Tyflopomůcek či tam zajít osobně. Nárok je momentálně (srpen 2021) na dvě hole ročně. 


K holím je možné si také vybrat rukojeť či koncovku hole. To vše je však lepší udělat osobně, případně i kvůli odbornému doporučení pracovníků. Příslušní pracovníci – Tyflopomůcky či Tyfloservis – také sdělí doplatky na typy holí a jejich příslušenství (koncovky, rukojeti). 


Hole mohou být skládací, teleskopické; aluminiové, kompozitové, ale také kombinace těchto materiálů. Hole jsou pak skládací či neskládací. 


Rukojeti pak mohou být dřevěné, s kůží či neoprenové. Dokonce lze mít i různé obaly na hole. Co se týče koncovek pak lze mít pevnou či rotační. Detaily naleznete zde: Bílé hole • Svárovský.cz (svarovsky.cz)


Prostorová orientace a pomůcky:

Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu:

http://www.blindicka.com/2020/12/kurz-prostorove-orientace-samostatneho.html


Bílá hůl jako stigma: 

http://www.blindicka.com/2021/01/bila-hul-jako-stigma.html


Jak se pohybují zrakově postižení:

http://www.blindicka.com/2020/09/jak-se-pohybuji-zrakove-postizeni.html 


Orientační pomůcky: 

http://www.blindicka.com/2021/04/orientacni-pomucky.html


Zdroj:

Vyhláška: Microsoft Word - Dokument1 (praha.eu)

MACHÁČEK, P. a SVÁROVSKÝ, M. Bílé hole, Tyfloservis 2010(brožura)

Červenobílá hůl | Lorm

Bílé hole: White canes • Svárovský.cz (svarovsky.cz)

Tyfloservis, o.p.s.: www.tyfloservis.cz

Tyflopomůcky: www.tyflopomucky.cz


Komentáře