Tyfloservis slaví 30 let od svého založení

 V letošním roce slaví třicáté výročí od svého založení hned tři instituce, které mají v mém životě velký význam. Jednak je to Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, kterou jsem navštěvovala celou základní školní docházku, dále je to Západočeská univerzita, kde jsem strávila svá vysokoškolská léta, ale hlavně Tyfloservis, o.p.s., kde jsem se naučila hodně dovedností, které mě posunuly na mojí cestě k samostatnosti a soběstačnosti, a současně je to i místo, kde jsem našla své pracovní uplatnění. A o Tyfloservisu budou i následující řádky. 

Linda předvádí pomůcky v Tyfloservisu

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. V roce 2021 slaví Tyfloservis kulaté výročí, a to 30 let od svého vzniku. Klienti mohou služby využívat buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů. Mezi rehabilitační kurzy patří: prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu či nácvik psaní na kancelářském psacím stroji či klávesnici počítače. Dále si lze v Tyfloservisu vyzkoušet různé kompenzační pomůcky či vhodně vybrat pomůcky optické. Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem od patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. Klienty jsou tedy zrakově postižení od dětství či narození, ale také starší lidé, kteří v průběhu života ztratili zrak – např. vlivem úrazu nebo v důsledku závažného onemocnění.  


Plzeňský Tyfloservis slaví narozeniny připomenutím své třicetileté činnosti prostřednictvím videa, které můžete zhlédnout na odkaze:

https://youtu.be/oFyxy3AmqhgSeznámit se s pomůckami a prostředím plzeňského krajského střediska se můžete také v přednášce o tom Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem:

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem? (blindicka.com)


Kurzy Tyfloservisu, o.p.s.:

1. Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu

Jedná se o kurz, který zpravidla zrakově postižený absolvuje v nějakém krajském středisku Tyfloservisu. Jedná se o kurz, kde se člověk učí trasy tak, aby se bezpečně a efektivně dostal do místa, kam potřebuje. Může to být cesta do školy, do zaměstnání či k lékaři. Jsou to většinou trasy ty, které zrakově postižený využívá nejvíce. Instruktor trasu projde a navrhne jí tak, aby byla pro zrakově postižené ho bezpečná. Instruktor je erudovaný a poučený v práci se zrakově postiženou osobou. Posléze se zrakově postižený učí znát trasu detailně, prochází si jednotlivé vodicí linie, jednotlivé orientační znaky či body. Zkrátka se trasu memoruje nazpaměť. Na začátku kurzu je třeba zvládnout držení bílé hole a její techniky. Když se postupně trasu zrakově postižený naučí, pak po souhlasu instruktora může chodit cestu samostatně. Tak to se postupně učí trasy, které potřebuje. Nutno říci, že výuka takové jedné trasy je pro zrakově postiženého náročná, a tak zpravidla klient nemívá ve svém repertoáru desítky tras, ale může to být třeba jen počet, který spočítáme na prstech jedné ruky. Já sama jsem takový kurz absolvovala několik měsíců.


2. Sebeobsluha

V tomto kurzu se zrakově hendikepovaný učí pracovat v kuchyni, postarat se o sebe, o svoji hygienu, pečovat o domácnost, o děti, o oděv – zkrátka vše, co člověk potřebuje ke zvládnutí rutinních denních činností. Lze se naučit pracovat s pomůckami do kuchyně – jako silikonový loupáček na česnek, váleček na těsto, indikátor hladiny, kuchyňská mluvící váha, nebo pomůcka na krájení cibule. Jak již bylo řečeno do kurzu sebeobsluhy patří také péče o domácnost či o sebe. K tomuto patří rozpoznávač barev tzv. Colortest, pomocí kterého můžeme třídit prádlo na bílé či barevné. Dále lze jmenovat párovač ponožek, seznámit se můžete také s podpisovou šablonou, která mimo podpisu slouží k rozpoznávání českých bankovek. Ukázat lze také speciální peněženky, které mají vnitřní prostor rozdělen tak, abychom si do jednotlivých přihrádek mohli uspořádat mince podle jejich nominální hodnoty.

Nepostradatelným pomocníkem do domácnosti je Penfriend, díky kterému si můžeme pojmenovat jednak potraviny v kuchyni, ať mouky, koření či čaje, ale můžeme si i díky němu například kategorizovat a rozdělovat dokumenty či DVD nebo CD. A k určování času nám pomohou česky mluvící digitální hodinky, hmatové hodinky nebo Mluvík: Vyhledávání (tyflopomucky.cz).

3. Kurz Braillova bodového písma

V tomto kurzu se vyučuje čtení a psaní braillského bodopisu. Je možné se jej učit jako úplný začátečník či absolvovat kurz jako opakovací po nějakém čase. Základem Braillova bodového písma je tzv. šestibod. Je třeba se naučit braillský kód, tzn. kombinaci bodů jednotlivých písmen. Výuka pro každého trvá individuálně, záleží na možnostech každého z nás. Braillovo písmo můžeme potkat například ve výtazích, kde jsou popsaná čísla pater, či ze zákona jsou Braillovým bodovým písmem označeny krabičky s léky. Více o bodovém písmu se můžete dočíst na odkazech:

Braillovo písmo pomůcky: Braillovo bodové písmo - pomůcky (blindicka.com)

Braillovo písmo a já: Braillovo písmo a já (blindicka.com)

Braillovo bodové písmo: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)


4. Nácvik vlastnoručního podpisu

Lidé se velmi často ptají, nač člověk, který je nevidomý, potřebuje psát. Člověk, který je od narození zcela nevidomý a nikdy se neučil psát rukou, tedy latinkou, nikdy nedržel pero, nepsal do písanky, učil se Braillovo bodové písmo, tak i ten potřebuje podepsat různé smlouvy, chce se oženit/vdát, sepsat nájemní smlouvu aj. Proto je k dispozici v Tyfloservisu tento kurz, kde se člověk opravdu učí držet tužku, rozepisovat ruku, zvykat ruku na to, že bude psát. Učí se obloučky, vlnovky a další rozepisovací dovednosti. Dělají se různé reliéfní nákresy, plánky, kde se ukazuje (hmatem se čte) to, jak se písmenka z jména klienta píšou a vypadají. 


Učí se nejprve základy, písmeno po písmenu, napojování písmen, malá/velká písmenka, až z celé výuky je spojeno výsledné jméno. 

Nejsou to jen nevidomí od narození, ale i ti, co oslepli v dospělosti. Byli zvyklí na to, že na psaní vidí, najednou se opravdu neumí podepsat. I ti potřebují nacvičit podpis bez kontroly zraku. Pak jsou tu ženy, co se vdaly, nebo změnily příjmení, najednou je třeba nácvik nového podpisu. Proto je tento kurz také neméně významný. 

Délka trvání kurzu je individuální – podle délky příjmení/jména, lze se učit oboje, dle preferencí klienta, záleží také na schopnostech člověka, dle toho se odvíjí trvání kurzu. 

Já sama na sobě cítím, že jak nepíšu rukou již několik let, a pak se mám někde podepsat, že mi to také činí jisté problémy a musím se na to soustředit. Je přirozené, když nějakou činnost dlouho neděláme, že máme tendenci zapomenout, jak se dělá. 


5. Psaní všema deseti na klávesnici počítače či psacího stroje

Tento kurz bývá také velkou záhadou. Jelikož stále panuje přesvědčení, že když člověk nevidí, to znamená, že je mu zapovězena výpočetní technika, že rozhodně nemůže pracovat s počítačem. 

Opak je samozřejmě pravdou. Lidé se zrakovým hendikepem dnes standardně pracují s informačními technologiemi – využívají zvětšovací programy, odečítače obrazovky či hmatové výstupy v podobě braillských řádků – o řádku více informací zde: Braillovo bodové písmo - pomůcky (blindicka.com)

Pro lidi bez zrakového hendikepu je vždy těžké si představit, že budou pracovat s počítačem bez myši a bez zapnutého monitoru. Ano, tohle je realita a i praxe. Lidé zcela nevidomí si velmi často monitor nezapínají. Ti, co mají zbytky zraku, jako já, využíváme možnost si pomocí speciálního programu zvětšit obsah obrazovky. I když já to už mám spíše jako psychologický efekt, jelikož stejně musím mít zapnutý hlasový výstup. Tudíž lze kombinace všech zmiňovaných možností. 


Ale vždy je třeba znát dokonale rozložení klávesnice, jelikož počítače/notebooky ovládáme pomocí klávesových zkratek. Týká se to jak operačního systému, tak i speciálních softwarů. Je tedy třeba znát dokonale umístění všech kláves na klávesnici, abyste mohli efektivně se svým softwarovým vybavením pracovat. Posléze je možné za pomocí počítače provádět vše, co dělají lidé, kteří ke své práci s počítačem využívají svůj zrak. 

Často slýcháme v Tyfloservisu, že když byl klient mladý/mladá a chodili do práce, tak písmenka hledali na klávesnici a datlovali dopis dvě hodiny. Nyní, když mají zrakový hendikep, tak píšou tak rychle, jak nikdy za svůj život nepsali. Tudíž, než se člověk rozhodne, že bude pracovat s počítačem, a neumí psát všema deseti, tak je žádoucí tento kurz absolvovat. 

Já sama se učila psát všema deseti na základní škole pro zrakově postižené, tenkrát ještě na psacím stroji. Když jsem posléze zrak ztrácela, tuto dovednost jsem zpětně velmi ocenila. 


Pod sociální rehabilitaci patří také nácvik a práce s česky mluvícími mobilními telefony, ať je to MiniVision s operačním systémem Kapsys či BlindShell české výroby. Tyto lze v Tyfloservisu také vyzkoušet. Vyzkoušet lze také čtečky tištěné předlohy, které jsou vhodné pro ty, kteří již nemohou číst zrakem. Ke čtení jim pomůže OCR v zařízení s českým hlasovým výstupem. Rehabilitace zraku 

V Tyfloservisu si lze vyzkoušet i různé optické pomůcky – tj. všelijaké typy lup a jejich osvětlení (se studeným či teplým světlem), lupy kamerové (stolní či přenosné). Nechybí ani filtrové brýle, které filtrují určité vlnové délky a upravují jas a kontrast. Různá zraková postižení pak preferují jinou barvu filtrových skel.


Články k optickým pomůckách: 

Důležitost výběru optických pomůcek: Důležitost výběru optických pomůcek (blindicka.com)


Bližší informace o kurzech, službách a dalších zajímavostech o Tyfloservisu se dozvíte na odkazu tady: www.tyfloservis.czKomentáře