Seeing Assistant Home – víceúčelová aplikace pro zrakově postižené

V uplynulých týdnech jsem poměrně intenzivně s touto aplikací pracovala, zkoušela jsem všechny její funkce a snažila se z ní vytěžit maximum. Dříve jsem tuto aplikaci využila při identifikaci čárových kódů, kde mi velmi dobře posloužila. Přináším tedy podrobný popis funkcí a možností aplikace pro ty, kteří ji neznají. 


Pomůcky na stole


Tato aplikace je od společnosti Transition Technologies a je aplikací, která je určená potřebám lidí se zrakovým hendikepem. Aplikace nabízí množství funkcí od rozpoznávání čárových kódů, funkce kamerové lupy či detektor světla. Projekt Tyflokabinet za podpory Světlušky lokalizoval tuto aplikaci do českého jazyka. 


Já osobně jsem tuto aplikaci zakoupila již před pár lety, a to byla ještě v anglickém jazyce – dostupná jako lite (s omezenými funkcemi), ale právě také jako plná verze, kterou jsem si pořídila. V současné době lze tuto aplikaci instalovat v plné verzi, a to zdarma. Je však možné, že časem bude i tato česká verze zpoplatněna. Práce s aplikací probíhala v systému iOS 14 na iPhone 11 pro. 


Aplikace Seeing Assistant Home – Hlavní menu – 9 položek

Hlasové příkazy (pravý horní roh) – dle seznamu příkazů lze to, co chceme udělat říci a otevře se příslušná položka. Seznam příkazů najdeme v položce Více – Seznam hlasových příkazů – jsou zde oddíly podle toho, jak jsou v hlavním menu aplikace a k čemu zkratka slouží např. čtení textu, detektor světla, kamerová lupa, hlavní okno, naskenovat kód, nfc, nastavení, o aplikaci – je to dle funkcí, které nabízí aplikace, u každého oddílu je více možností, jak příkaz říci – veškeré příkazy si tam můžeme přečíst. Tlačítko Hlasové příkazy najdeme vždy ve všech položkách aplikace v pravém horním rohu. 

1. Naskenovat kód – tuto položku můžeme spustit hlasovým příkazem ve tvaru: naskenovat kód a skenovat. Lze skenovat čárové i QR kódy. Když položku otevřeme, pak na obrazovce máme tyto možnosti: 

Nadpis Naskenovat kód, kde zjistíme, jakou možnost máme pro skenování vybráno, zda QR, bar (čárový) či all (vše). Nad hledáčkem fotoaparátu jsou pak tyto položky: 

Buttom read off/on (tlačítko číst či nečíst) – když je volba zapnuta, pak hlasový výstup čte, zda má nebo nemá čárový kód popis a řekne i celé číslo čárového kódu. Pokud si totiž produkt s tímto čárovým kódem pojmenujeme a uložíme, pak VO už nečte číslo čárového kódu, ale přečte námi zvolený popis, např. krém na ruce vanilka.

type of codes – zde můžeme zvolit čárový (bar), QR či All (vše) – když víme, že chceme hledat pouze kódy čárové, tak si je rovnou navolíme mezi možnostmi.

Vypnout režim svítilny – vypneme/zapneme svítilnu, když jsou horší světelné podmínky, bývá automaticky zapnuta

zapnout zvuk – jedná se o zvuk navádějící při hledání kódů, vhodné, když nevidíme, kde se kód na výrobku nachází.

Když se čárový/QR kód nechá rozpoznat, pak VO řekne, že byl rozpoznán a dostaneme se do vyhledávání Google, kde jsou nám nabídnuty výsledky rozpoznání. Můžeme vidět název produktu, cenu, ale i např. webové stránky z QR kódu. Detekování kódů se děje velmi rychle, stačí otáčet produktem v ruce pomaleji. 

Pod výsledky vyhledávání dole jsou pak tři tlačítka: přidat k mým čárovým kódům (pojmenujeme si produkt dle toho, jak chceme a uložíme si ho), zpět a další (myšleno další rozpoznaný kód, zachytil jich fotoaparát více).

Pokud si necháme hledat kód, který již máme uložený pod názvem, pak nás aplikace již nehodí do Google, ale je tu Možnost tlačítka Akce – můžeme Upravit, Smazat, Najít znovu v prohlížeči či Vygenerovat PDF.

Pod hledáčkem fotoaparátu jsou pak ještě dvě tlačítka:

Latest scanned codes – naposledy skenované kódy – zde vidíme kódy, které jsme skenovali naposledy, když to byl QR kód je tam webová adresa stránky z kódu, když čárový, pak je tam jeho číslo, když to byl kód, který jsme si uložili, pak je tam číslo kódu a název, jak jsme ho pojmenovali. Pokud s těmito kódy chceme pracovat, pak stačí poklepat a vybrat možnost: najít, najít znovu v prohlížeči, upravit, smazat a nebo u nepojmenovaných je buttom add codes (přidat ke kódům). Nad všemi posledně skenovanými kódy je pole hledání, kam můžeme vepsat slovo, název či jiné heslo z kódů a můžeme je tak procházet, když jich tam máme hodně. 

Druhé tlačítko pod hledáčkem je: Kódy – což je položka z hlavního menu pod stejným názvem Kódy – jsou zde Mé čárové kódy, Mé QR kódy, Vytvořte nový QR kód, Latest_scanned_codes, Vygenerovat list čárových kódů, Buttom_create_backup, Buttom_import_file.


2. Kódy – zde máme své čárové/QR kódy, vygenerujeme si vlastní čárové kódy.


Vytváření QR kódů a popisování vlastních čárových kódů. 


Položka Kódy – Vytvořte nový QR kód – je třeba zadat text QR kódu, může to být např. webová adresa, vizitka či cokoli jiného. Po zadání textu stačí dát Hotovo na virtuální klávesnici a kód je vytvořen. Tyto QR kódy by měly být k dispozici v položce Mé QR kódy.


V položce Kódy je tlačítko Vygenerovat list čárových kódů, kde se dá vygenerovat list A4 se standardní velikostí čárových kódů. Lze ho hned tisknout či poslat jako PDF emailem. Zkoušela jsem si popsat jednotlivé čárové kódy. Ty pak lze přilepit na věci, které chceme mít identifikovatelné a stačí si je pak přečíst pomocí této aplikace. 


Když si chceme čárové kódy popisovat, tak je dobré list rozstřihat na jednotlivé kódy, abychom věděly, který právě skenujeme. Posléze stačí otevřít aplikaci – Naskenovat kód – vybrat Bar (čárový) a VO čte váš vlastní čárový kód byl detekován, zadejte popis čárového kódu – pak již stačí pojmenovat si produkt/věc a opět dát Hotovo. Když kódy skenujeme, je třeba mít tlačítko Buttom_read_off, jinak by nám aplikace stále četla, že kód nemá popisek. Když popisek uděláme, pak už můžeme dát buttom_read_on – čte námi přidaný popis. 

V hlavním menu tlačítko Kódy – Mé čárové kódy – zde máme uloženy čárové kódy jednak z produktů, ale také právě z listu čárových kódů, ke kterým jsme přiřadily název. Můžeme si tak pojmenovat potraviny, drogerii, ale i dokumenty či CD/DVD

3. Naskenovat NFC – NFC je bezdrátová technologie umožňující rychlou a zabezpečenou výměnu dat chytrých telefonů/tabletů. Na bázi NFC funguje placení mobily v obchodech. 


4. Rozpoznávat barvu – rozpozná barvy, když položíme pod hledáček fotoaparátu, co chceme rozpoznat. Možnost rozpoznání barev je, řekněme, spíše orientační. Další možnosti rozpoznávání barev najdete zde: Jak zrakově postižení rozpoznávají barvy? (blindicka.com)


5. Detektor světla – čím blíže jsme ke zdroji světla, tím vyšší zvuk aplikace vydává. Je to vhodné pro nevidomé, když potřebují zjistit, zda nemají někde v bytě rozsvíceno. 


6. Lupa – funguje jako kamerová lupa – lze číst text, ale i se třeba namalovat, fungují oba fotoaparáty přední i zadní. Po skoro celé obrazovce je náhled fotoaparátu, kam předkládáme předlohu tištěnou. Dolní lišta 5 tlačítek:

Zvětšení – upravíme přejetím odshora dolů jedním prstem, přidáváme procenta

Jas – opět v procentech, stejné jako u zvětšení

Zmrazení – zmrazíme si snímek obrazovky, tento snímek můžeme sdílet jako SMS, mail či Whatsapp. Na liště se objeví tlačítko na sdílení, 

Kontrast – opět posuvník v procentech

Barva – normální, černobílé, inverze, zvýraznění textu – dle toho, co našemu zraku vyhovuje, vybereme si zobrazení. 


7. Detekovat text – lze si nechat rozpoznat text jako předlohu či si ho nechat přečíst v reálném čase. 

Detekovat text – nahoře dvě tlačítka – recognized (rozpoznaný) text a Read (číst), pod těmito tlačítky je náhled fotoaparátu. V dolní části náhledu jsou tlačítka:


autoread (automatické čtení) – když máme zapnuto a dáme mobil nad text, pak čte, co vidí v reálném čase.


Tři tlačítka obrazovky (screen): 1. screen mode full screen – zobrazení plná obrazovka, 2. screen mode narrow – úzký profil zobrazení, 3. screen mode micro – malý profil zobrazení. Náhled fotoaparátu je od velkého přes malý – kolem je vždy oblast, která se mění buď na červenou či zelenou dle toho, když detekuje telefon text, pak je zelená, není-li text, je červená.


Další tlačítka: vibrace a zvuk – lze vypnout/zapnout; torch (svítilna)- vypnout/zapnout – v případě potřeby si lze osvětlení přizpůsobit.


Tlačítko Read – dáme pod fotoaparát text, aplikace si jej načte, nemusíme již držet text a necháme si číst, když nás to nebaví, tak se tlačítko read změní na Stop a zastavíme čtení, je to čtení v reálném čase, jen přiložíme text, nic nefotíme. Aplikace vibruje, dává tak najevo, že je detekován text, i zvukem. Zvládne i A4, stačí položit text a nechat si jej jakoby vyfotit, to znamená, že místo tlačítka foťáku, stiskneme Read, aplikace začne číst, tím se předloha vyfotí a zůstane uložena k další práci s ní v tlačítku Recognized text. 


Recognized text – rozpoznaný text, zde se převede do textové podoby to, co VO četl a a bylo rozpoznáno přes Read. Záleží, z jaké dálky to bylo, jaká byla kvalita textu a světelné podmínky. 


Když si vybereme část rozpoznaného textu, co se nám zamlouvá, pak jej můžeme smazat či aktivovat, můžeme upravit, např. přepsat text či v něm upravit chyby a pak ho můžeme zkopírovat do schránky a vložit do mailu či zprávy aj. Rozpoznané texty se řadí do dnů, kdy byly pořízeny, dle data – jsou pod sebou, procházíme je šviháním. S rozpoznanými texty se dá pracovat, poslat dál via SMS či Whatsapp. Stačí si tedy zvolit text, s kterým chceme pracovat a pak si na rotoru najít Akce a vybrat, co chceme s textem dělat – mazat, kopírovat, upravit či vybrat.


8. Nastavení – např. emailové adresy, co se má zapnout po otevření aplikace, poslední nastavení lupy aj. 


9. Více – seznam hlasových příkazů, tutoriál, podmínky použití, o aplikaci, zpětná vazba aj.


Závěr:

Aplikace Seeing Assistant Home je jednou z víceúčelových aplikací, které využívám. Mezi dalšími jsou Seeing Ai a Envision Ai. Druhá jmenovaná je placená paušálně, kdy po jejím využívání po dobu jednoho roku jsem se rozhodla předplatné neprodloužit. Jelikož stejné, ne-li lepší funkce, nabízí právě SA Home. 


Za mě kvituji nejvíce možnost rozpoznání čárových kódů, což využívám při sebeobsluze, a to jak v kuchyni na rozlišení různých produktů, ale také na rozpoznání různých kosmetických výrobků. Na tuto funkci mi přijde aplikace ideální. Lupu jako takovou hodnotím velmi kladně, i když já raději sáhnu po lupě systémové v iOS, leč tato v rámci aplikace SA Home je povedená.   


Jako OCR vždy volím Voice Dream Scanner, na který nedám dopustit, ale na rychlé přečtení v reálném čase kratšího textu bych určitě zvolila právě detekci textu v SA Home. Zde je rozpoznání dostačující a velmi rychlé. Rozpoznání barev a detekci světla v pravdě v rámci aplikací nevyužívám vůbec. Tudíž za mě je aplikace velmi dobře využitelná a praktická, ačkoli, jak jste si všimli, některé položky zůstaly v jazyce anglickém, i tak věřím, že se dá s aplikací efektivně pracovat i těm, kteří cizími jazyky nevládnou. 

Odkazy na aplikaci SA Home

AppStore:

Seeing Assistant Home on the App Store (apple.com)

Google Play:

Seeing Assistant Home – Aplikace na Google Play

Tyflokabinet Praha:

Seeing Assistant Home – všestranný mobilní pomocník | Tyflokabinet Praha


Komentáře