Čtečky tištěných předloh

        V tomto článku stručně představím čtečky tištěných předloh, které jsem sama vyzkoušela a které jsou k dispozici na trhu (duben 2020). Uživatel má na výběr hned několik zařízení od různých dodavatelů, různých vzhledů a rozličných funkcí a vlastností. Čtečky si mohou zájemci vyzkoušet, osahat a případně vybrat tu, která jim bude vyhovovat nejlépe. Zájemci dostanou informace o ceně a možnosti pořízení pomůcky. Možnost zkoušet tyto pomůcky je v krajských střediscích Tyfloservisu, o.p.s.:
http://www.tyfloservis.cz/

V následujícím textu si představíme typy z nabízeného výběru.


Linda pracuje se čtečkou Read EasyOrCam My Eye

    OrCam je malá kamera, která je magnety přichycena k nožičkám brýlové obruby. Kamera snímá prostor před uživatelem, dotykovými gesty hlasovým výstupem sděluje informace, které kamera sejme. Kamera sděluje uživateli tyto informace:

-      čtení předlohy před kamerou – časopisy, knihy, obaly produktů aj.

-      čtení čárových kódů produktů

-      rozpoznání osob – po uložení jména osoby může říci i její jméno

-     může rozpoznat i námi uložené produkty (předměty), které sami přidáme

-      rozpoznává bankovky

-      umí rozpoznat barvy

-      hlásí čas a datum

Odkaz: https://www.orcameye.cz/orcam-myeye

 


Read Easy

        Je přenosné zařízení, které čte tištěné předlohy. Je vhodné pro ty, kteří již nemohou číst pomocí lupy. Read Easy zvládne jakýkoli tištěný text včetně novinových sloupků. Mluví lehce srozumitelným hlasem. Ovládání čtečky je velmi snadné, vhodné i pro seniory. Čtečka je vhodná i pro lidi se zbytky zraku, sejmutou předlohu si mohou nechat zobrazit např. na monitoru či TV připojené ke čtečce přes kabel.

Zdroj: https://www.tyflopomucky.cz/olomouc/vyhledavani?controller=search&s=read+easy

 


Omni Reader    

        Tato čtečka je také přenosným čtecím přístrojem. Zrovna tak je to lehké zařízení, které snímá a předčítá dokumenty. Na rozdíl od Read Easy je tato čtečka doplněna vestavěným displejem, na němž lze sledovat předčítaný text. Displej lze využít také ke snímání malých předmětů. Jako Read Easy, tak i Omni Reader mají velká dobře hmatná tlačítka. Omni Reader má baterii, která slibuje až 12 hodin samostatného provozu.

Zdroj: http://www.galop.cz/omnireader

 


Clear Reader

        Toto čtecí zařízení je svými funkcemi velmi podobné čtečce Read Easy. Základní provedení pro nevidomé – pod kameru se vloží předloha, stisknutím tlačítka se předloha rozpozná a hlasový výstup jí přečte. Zařízení je přenosné a snadno ovladatelné.  Pro ty, kteří mají ještě zbytek zraku, nabízí čtečka přídavný modul, který umožňuje čtečku připojit k monitoru či TV a nasnímaný text tak číst očima ve zvětšené formě na obrazovce.

https://spektra.eu/?s=clear+reader

 


Komentáře