Jak volí lidé se zrakovým postižením?

V období konání voleb se vždy množí dotazy, jak vlastně probíhají volby u těch, kteří mají nějaké zrakové postižení? Jaké způsoby jsou pro tyto lidi přístupné? Jaké metody využívají? Představme si tedy v následujícím textu možnosti, které pro příležitost voleb lidé zrakově znevýhodnění mají. 

Linda čte u stolu text pomocí čtečky tištěných předloh. Na stole stojí také několik lupVolební lístek

Volební lístky, které voliči nacházejí ve svých schránkách, jsou pouze v podobě černotiskové. Ačkoli občas obdržím dotaz, zda jsou lístky zhotoveny i v Braillově bodovém písmu, tak tomu tak není. Také velikost písma na lístcích je jednotná, nenalezneme zvětšený formát pro ty, kteří čtou ještě zrakem. Což je pochopitelné, jelikož všechny odevzdané hlasovací lístky musí mít stejnou podobu, aby byl zachován princip tajné volby.


Jaké jsou další kroky při výběru lístků?

Ti, kteří mají zrakovou vadu, která jim umožňuje prostřednictvím pomůcek na čtení textu číst, tak mohou využít zařízení v podobě různých optických pomůcek. Ať se jedná o všemožné ruční lupy s různými možnostmi zvětšení, lupy s osvětlením či bez, stojánkové či příložní. Zrakově postižení, kteří potřebují zvětšení několika násobně větší, pak mohou volit lupy elektronické, a to přenosné či stolní lupy kamerové. Ty nabízí velký rozsah zvětšení, ale i možnost výběru kontrastních režimů. 

Lidé, kteří nemohou pracovat s pomůckami optickými, pak mohou text na lístku zkusit přečíst např. pomocí stacionární čtečky tištěné předlohy (Read Easy, Clear Reader či omniReader). Pro účel zisku černotiskové informace lze také využít kamerový systém OrCam na čtení tištěné předlohy. Tato zmíněná zařízení mohou poměrně dobře posloužit při identifikaci volebních lístků při prezidentské volbě, kde máme kandidáta a informace o něm na jednom, vcelku malém, papíru. Pokud se jedná o volební lístky např. do zastupitelstev, kde je formulář poměrně velkých rozměrů, ještě je třeba vybírat dle preferenčních hlasů, jmen je na kandidátce velké množství, pak už mohou informace čtené hlasem čtečky působit chaoticky a zmatečně. 

Tehdy je žádoucí poprosit někoho blízkého, aby s výběrem lístků pomohl. Je-li to třeba, tak i zaškrtal námi vybrané kandidáty. 


Pokud zrakově postižený zvolí pomoc od další osoby, tak ztrácí možnost soukromé volby. Pro někoho může být výběr kandidáta volba intimní záležitostí, a je pro něj nepřijatelné se se svou volbou dělit s někým dalším…

Lidé, kteří např. žijí v pobytových zařízeních a nemají rodinné příslušníky či přátele, kteří by při těchto příležitostech pomohli,  mohou požádat někoho, komu důvěřují či využít placené asistence, která člověka na místo konání voleb dovede, ale také mu pomůže lístek vybrat. I v tomto případě je vše na důvěře a vzájemném respektu. Pokud však člověk nemá zrakovou kontrolu, pak nikdy nemůže říci na 100 %, že mu vidící asistent vybral přesně to, co chtěl. 


Informační technologie

Více práce, ale také více soukromí nabízí použití různých dalších technologií. Zrakově postižený může využít k přečtení textu počítač se speciálním softwarem (hlasovým či hmatovým výstupem nebo zvětšeným obsahem obrazovky), připojený skenner a program OCR, který převede text z tištěné do digitální podoby. Dále lze používat dotyková zařízení a aplikace v nich, které umožňují práci s tištěnou předlohou. Lze využít např. KNFB Reader, Voice Dream Scanner pro iOS (Legere Scanner pro Android)). Možnost rozpoznání textu nabízí i víceúčelové aplikace jako hojně využívaná aplikace Seeing AI pro iOS. Pro operační systém Android lze pak využít aplikaci Google Lookout. Pro oba zmiňované operační systémy jsou v nabídce aplikace Envision AI, Seeing Assistant Home či lze využít funkce Google Lens.

Anonymní možnost asistence nabízí aplikace Be My Eyes, kde můžeme požádat dobrovolníka a přes kameru zařízení mu ukazovat volební lístky, kdy nám s výběrem a čtením dobrovolník pomůže. 

Ti, co chtějí studovat volby detailně, tak mohou procházet informace na webových stránkách: www.volby.cz, které jsou zpřístupněny procházení uživatelům se zrakovým postižením a jejich technologiemi.


Volební místnost

Lidé, kteří mají zdravotní postižení, mají možnost volit doma. Lze o to požádat okrskovou komisi nebo příslušný městský úřad. Někteří zrakově postižení tuto možnost využívají. Jiní se pak dostávají na místo konání voleb pomocí svých přátel, rodiny či sousedů. Není totiž vždy jednoduché najít příslušnou volební místnost zvlášť ve velkých městech, kde je jich např. ve škole větší množství. Nemá-li možnost člověk doprovodu ať přátelského či placenou službu, tak itinerář cesty na místo může také připravit Navigační centrum SONS ČR

I v rámci místnosti využije člověk doprovodu/asistence, neboť daný prostor nezná. Je třeba předložit občanský průkaz, vyhledat plentu a posléze i urnu, kam se vhodí volební lístek. Na tomto místě chci zmínit zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, kde je v ustanovení § 41 odstavci 7 mimo jiné uvedeno následující: „S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličům vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.“ 

Stává se, že volební komise nechce za plentu pustit zrakově postiženého s doprovodem, proto je zde citována část zákona, která dokládá, že je toto možné. Tudíž může doprovod jít za plentu a pomoci s manipulací s lístky. 

Přijde-li zcela sám do volební místnosti člověk, který má zrakové postižení, vyžádá si lístky až zde, a tak svého kandidáta nemá ještě vybraného, požádá-li o toto volební komisi, pak ta nemůže s jeho lístky manipulovat, a tedy s výběrem mu nepomůže. Ale požádá-li zrakově postižený o přečtení textu na lístku, který drží v ruce a ukazuje ho na členy v komisi, pak mu tuto informaci poskytnout mohou a text přečíst v kompetenci mají.

Nejčastěji tedy zrakově postižení chodí k volbám v doprovodu blízké osoby, které důvěřují a která jim při volbě pomáhá, jak s prostorovou orientací během celého procesu, tak i při manipulaci s potřebnými dokumenty… Velmi často se s volebními lístky zrakově postižení seznámí doma a do volební místnosti již přichází s tím, co si vybrali. Ti, kteří chtějí být v co největší míře samostatní pak mohou využít některou z výše popsaných možností. Na poli přístupnosti voleb osob se zdravotním postižením je tedy stále co zlepšovat. 


Za pomoc při konzultaci volebního zákona děkuji pracovnici Sociálně právní poradny SONS ČR Nicole Fryčové. 

Komentáře