KNFB Reader – OCR tištěných předloh

    KNFB Reader je čtečka tištěných předloh. Aplikace je určena pro chytré telefony či tablety a umožňuje pomocí OCR rozpoznat text předlohy a přečíst ho pomocí hlasového výstupu v mobilu/tabletu. Aplikace je přístupná pro platformy iOS i Android. Můžeme s ní fotit obaly potravin, léků, ale i displeje počítačů či mobilních zařízení; čte knihy, vizitky, noviny či časopisy. Aplikaci je třeba zakoupit, není zdarma, stojí 2490 Kč (červenec 2020).

Linda stojí a čte text v časopisu lupou


 A jak aplikace pracuje a jaké má funkce?

    Po otevření aplikace se nám zobrazí okno s hledáčkem, pod nějž umístíme text připravený k rozpoznání. Okno hledáčku je rozděleno na dvě poloviny:

Levá – vyfotografovat, stisknutím vyfotíme předlohu

Pravá – hlášení zorného pole – když poklepeme, tak VO ohlásí o kolik stupňů a kam je třeba posunout předlohu, aby byla viditelná.


    Zařízení při rozpoznávání textu vibruje, když vibruje hodně, je třeba posouvat se zařízením nahoru/dolů, doprava/doleva…Když přestanou vibrace, je možné předlohu vyfotit. Zařízení by to mělo udělat samo, když najde ideální úhel, po zkušenosti vím, že to ale trvá dlouho a člověk s tím musí opravdu lehce manipulovat a stoupat si k předloze, aby se dočkal automatického vyfocení. Většinou, když přestane vibrovat, a vyfotí se předloha, je pěkně čitelná.


Nad hledáčkem – v pravém a levém rohu – se nachází tlačítka:


Levý roh – vícestránkový režim – víme-li, že budeme fotit více stran, tak si zde přepneme, popř. vypneme, máme-li zapnuto. Při focení více stran se objeví v horní části hledáčku počet stran, co máme vyfoceno, zda chceme poslední stranu odstranit či nechat vše rozpoznat. Pak začne probíhat rozpoznávání textu.


Automatický blesk – vypneme/zapneme blesk, pokud v nastavení zvolíme blesk vždy zapnutý, pak toto tlačítko není k dispozici.


Pravý roh – navádění nakloněné roviny – přepínač – zapnutý/vypnutý – mobil dává najevo vibracemi, jak je nakloněný oproti předloze, když nevibruje, vyfotíme předlohu (viz. výše).


Pod hledáčkem dole máme k dispozici 3 tlačítka:

Jazyk rozpoznávaného textu – zde lze zvolit jazyk – angličtina, čeština, francouzština, němčina a španělština – lze tedy rozpoznávat i cizojazyčné texty


Více sloupců – poklepem se změní na jeden sloupec či naopak, opět volíme podle toho, jak text vypadá, víme-li to.


Ruční obrázek – přepínač – přepneme na automatický a naopak – automatický by měl pohybem nad předlohou sám zaměřit a udělat fotku.


Úplně dole na obrazovce se nachází pět panelů:

1. Kamera

2. Čtení

3. Soubory

4. Nastavení

5. Nápověda


1. Kamera – první panel - je panel s hledáčkem fotoaparátu a funkcemi výše popsanými, tímto pořizujeme skeny předloh


2. Čtení – druhý panel - je panel, ve kterém se nám otevře skenovaný dokument. Přes obrazovku běží text rozpoznaného dokumentu ve velikosti písma, co si vybereme a s daným kontrastním zobrazením – např. žlutý text, modré aktuálně čtené slovo.


Nad rozpoznaným textem máme několik tlačítek:

Uložit soubor – uložíme si aktuální dokument

Přepnout čtečku do PDF zobrazení – dokument se zobrazí tak, jak vypadala předloha, VO i v tomto zobrazení obsah čte.

Čeština Zuzana vylepšená verze – tímto tlačítkem změníme hlas čteného textu – hlasy v jazycích viz. výše.

Rychlost – posuvníkem měníme rychlost čtení

Jednotka čtení – po řádcích, po větách, po slovech – změna se objeví v liště pod rozpoznaným dokumentem

Sürekli oku – není český název – přepínání mezi průběžným čtením a čtením vlastním tempem

Přidat stránku – k aktuálnímu dokumentu můžeme přidat další stránku, a to tím, že ji opět vyfotíme, ona se přidá k té současné rozečtené

Odebrat stránku – odebereme poslední stránku

Göruntu – není popsáno česky, poklepáním se změní zobrazení jako fotografie focené předlohy

Pod čteným textem jsou následující tlačítka:

Přejít na stránku – pokud jsme skenovali více stran, tímto tlačítkem a posléze výběrem čísla stránky přejdeme na požadovanou stranu


Dále jsou zde tlačítka – předchozí věta/přehrát či pozastavit/další věta


Celá obrazovka
– aktuální dokument se přepne na režim celé obrazovky

 

3. Soubory – třetí panel – otevře se místní složka dokumentů, ty, co byly do KNFB uloženy, procházíme je šviháním, VO čte názvy. V horní části obrazovky se nachází pět tlačítek, které nejsou popsány česky:

Sortuj – zde vybereme řazení dokumentů – A-Z či obráceně, od nejnovějšího, od nejstaršího atd.


Kamera rulosundan aktar
– tímto otevřeme galerii fotoaparátu, ze které můžeme přidat a nechat rozpoznat námi vyfocený či uložený dokument


Přidat složku
– můžeme si přidat vlastní složku, kterou si pojmenujeme a budeme si do ní dávat určité dokumenty


Odzwiez
– tlačítko na poklep nereaguje


Upravit
– slouží k úpravě složek a souborů – označíme si po jednom či všechny a můžeme s nimi pracovat – objeví se nám nad dokumenty tlačítka – přejmenovat, přemístit, sdílet – lze si poslat např. na mail, odstranit. Také je můžeme přemístit např. na cloud – virtuální úložiště, tlačítko se objeví pod výčtem dokumentů, nad panely.

 


4. Nastavení – čtvrtý panel – můžeme si zde detailně nastavit kameru, čtečku, seznam souborů, dočteme se zde o aplikaci.


Nastavení čtečky
– hlasitost řeči, rychlost řeči, typ písma, velikost písma, barva písma, barva pozadí, zvýraznění atd.


Nastavení kamery
– svítilna, zorné pole režimu na šířku, hlásit orientaci aj.5. Nápověda – pátý panel – aplikace se přepne do dokumentu nápovědy, VO ho začne číst, je ale v angličtině.

 

Komentáře