Tvrzení, která si lidé myslí o zrakovém postižení

 

V posledních týdnech jsem se setkala s několika mýty/nepravdami, co si stále lidé myslí o někom, kdo má zrakové znevýhodnění. I když osvěta stran zrakového postižení stále probíhá formou různých workshopů, reportáží v médiích či článcích na internetu, tak se stále dost nepravdivých tvrzení objevuje dokola. Tak si ty nejčastější shrneme a osvětlíme. 

Linda u moderního umění


1. Bílou hůl nosí pouze nevidomí – hodně lidí se domnívá, že když jste označeni bílou holí, ať orientační či signalizační, pak jste zcela nevidomí, a tedy nevidíte zcela nic. Není to pravda: bílou hůl nosí lidé napříč diagnózami zrakového postižení. 

Odkazy k tématu:

Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)

Bílá hůl jako stigma (blindicka.com)

Slabozraký je také zrakově postižený (blindicka.com)


2. Když jsme nevidomí/zrakově postižení nechodíme nikam sami – tohle je častý omyl, který si hodně lidí myslí, že když nevidíme na cestu, že nikam nechodíme. Není to pravda: I zcela nevidomí lidé chodí ven, absolvují trasy, které mají naučené dle zásad prostorové orientace a samostatného pohybu. Chodí s bílou holí či vodicím psem, chodí tedy zcela samostatně. Samozřejmě mohou chodit i za doprovodu vidícího průvodce. 

Odkazy k tématu:

Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu (blindicka.com)

Jak se pohybují zrakově postižení (blindicka.com)

Neplánované překážky v samostatném pohybu zrakově postiženého (blindicka.com)


3. Zrakově postižení nečtou a nepracují s textem – tohle tvrzení jsem zažila poměrně nedávno, kdy mi paní nevěřila, že jsem to četla na internetu a že píšu blog o zrakovém postižení. Říkala, že to za vás někdo píše, odpověděla jsem, že si vše píšu sama. Opravdu tomu nechtěla věřit a myslím si, že stále nevěří. A tak: Lidé se zrakovým postižením mají asistivní technologie, které jim pomáhají při práci s textem, při práci na počítači, při práci s mobilním telefonem i tabletem. Jsou to zvětšovací a odečítací programy obsahu obrazovky. Kromě výpočetní techniky existují další elektronické pomůcky na práci s textem – jako jsou různé čtečky tištěné předlohy či optické pomůcky. 

Odkazy k tématu:

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem? (blindicka.com)

Důležitost výběru optických pomůcek (blindicka.com)

VÝPOČETNÍ TECHNIKA (blindicka.com)

Optické pomůcky (blindicka.com)

Čtečky tištěných předloh (blindicka.com)


4. Zrakově postižení nepracují, co by dělali, když na to nevidí – pravda to samozřejmě není: Zrakově hendikepovaní pracují v různých oborech, často jsou maséry, živí se hudbou, pracují v kanceláři, v sociálních službách, pracují jako pedagogové, právníci či IT specialisté. Nutno ale dodat, že práce pro všechny, kdo by chtěli pracovat, tolik není. Obecně zaměstnávání OZP je velkým problémem napříč všemi hendikepy.

Odkazy k tématu:

Moje první pracovní zkušenost (blindicka.com)

Pracujeme s hendikepem – problémy při zaměstnávání OZP II. (blindicka.com)

Pracujeme s hendikepem – problémy při zaměstnávání OZP I. (blindicka.com) 


5. Člověk, který na sebe nevidí, neřeší, jak vypadá – obecná pravda toto samozřejmě není. Já na sebe nevidím, ale řeším, jaké mám oblečení, zda je sladěné barevně, vzorově či materiálově nebo stylově. Mám ráda boty, kabelky či zkrášlování vlasů či obličeje. Ovšem, každý přistupuje k sobě individuálně, ale určitě bych nezobecňovala to, že když je člověk nevidomý, že nedbá o svoji vizáž. 

Odkazy k tématu:

Jak se líčí ženy se zrakovým postižením? (blindicka.com)

Natáčení podcastu POTMĚ Naostro! (blindicka.com)

Nákupní horečka (blindicka.com)


6. Zrakově postižení si umí maximálně ohřát připravené jídlo v mikrovlnné troubě – určitě je to velký omyl: Lidé se zrakovým postižením vaří, pečou smaží, jsou skvělými kuchaři a kuchařkami. Nevyhýbají se jídlům smaženým, pečou drobné vánoční cukroví. Na všechny tyto činnosti si lze najít systém práce či absolvovat kurz sebeobsluhy v Tyfloservisu, o.p.s.

Odkazy k tématu:

Zrakově postižený v kuchyni (blindicka.com)

Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)


7. Nevidomí lidé neuklízejí – tohle je častý omyl s tím, že se lidé ptají, jak můžeš uklízet, když na to nevidíš. Nevidím na hodně věcí, ale i tak je dělám. Opět jde o nějaký systém práce, ale: I beze zraku lze uklidit celý byt, ať je to luxování, vytírání, žehlení, utírání prachu. Já osobně bych úplně neumývala okna v bytě, ale znám i takové, kteří se toho nebojí a okna si umyjí sami. 

Odkazy k tématu:

Proč je pro zrakově postižené tak důležité, aby měly věci své pevné místo? (blindicka.com)

Jsou zrakově postižení milovníci pořádku? (blindicka.com)


8. Zrakově postižení nechodí do muzeí, na vernisáže, do zoologických zahrad aj. - Pravda je, že primárně jsou tyto zážitky vizuální, ale: Zrakově postižení navštěvují tyto aktivity v doprovodu vidících či erudovaných komentátorů, a dle výkladu získávají zážitky z akce poslechem obsahu a pobytu v daném prostoru. Velmi často jsou výstavy či expozice zprostředkované i hapticky. 

Odkazy k tématu:

Dny umění nevidomých v Plzni (blindicka.com)

Umění a zrakově postižení (blindicka.com)

Autoportrét očima zrakově postiženého (blindicka.com)


9. Nevidomí netelefonují – často se mi stalo, že se mě ptali lidé, jak se se mnou spojí. Vysvětlila jsem, že si zavoláme. Opravdu se divili, že to lze. Souvisí to s bodem o čtení a práci s textem, ale: Zrakově postižení mají telefony s hlasovými výstupy, které jim dovolují pracovat se všemi funkcemi v telefonu takřka jako všem běžným uživatelům chytrých zařízení.

Odkazy k tématu:

Mobilní telefony, tablety a ostatní pomůcky (blindicka.com)

iPhone/iPad – komunikační a orientační pomůcka (blindicka.com)


10. Zrakově postižení nemají televizi – když na to nevidí, k čemu by jim byla? Avšak: I zrakově postižení mají televizory – poslouchají pořady nebo si pustí audiopopis, který je dnes u velkého množství pořadů na hlavních kanálech televizních stanic. 

Odkaz k tématu:

Rozhlasové a televizní poplatky (blindicka.com)


11. Nevidomí nežijí samostatně – převládá domněnka, že bez zrakové kontroly se člověk sám o sebe nepostará. Není to pravda: Lidé se zrakovým postižením žijí samostatně, budují si domácnosti a vychovávají děti.

Odkazy k tématu:

Malování s dcerou aneb Když máma špatně vidí (blindicka.com)

Prakticky nevidomá matka čte své dceři (blindicka.com) 


12. Nevidomí nestudují – bez zrakové kontroly se nelze kvalitně učit. Již jsme si řekli, že za pomoci kompenzačních pomůcek mohou zrakově postižení pracovat, a tak mohou i studovat. Studují různé obory od studií humanitních, po cizí jazyky, ale i technické obory.   

Odkazy k tématu:

Studium na Západočeské univerzitě a praktická nevidomost (blindicka.com)

A zase to studium… (blindicka.com)

Studium na vysoké škole pro zrakově postiženého (blindicka.com)

Doporučené pokyny při distanční výuce žáka se zrakovým postižením (blindicka.com)


Komentáře