Abeceda pojmů souvisejících se zrakovým postižením.

  Tento text přináší pár pojmů ze života zrakového postižení. Jedná se o různé zrakové vady, pomůcky, ale i osobnosti z tohoto světa. Jistě není vyčerpána celá škála pojmů, které by se daly zapsat, ale i tak věřím, že pár těchto pojmů může mít edukativní či osvětový charakter. 

Dříve vyšla tato abeceda v samostatných dílech. Pro lepší přehlednost jsem se rozhodla dát všechny pojmy do jednoho příspěvku. Některé pojmy přibyly, tak smělé čtení celé abecedy. 


Linda a Bianca


A

Afakie - je vzácná oční vada, která je definována nepřítomností oční čočky. Tento stav oka může být buď vrozený, nebo způsobený úrazem či operací šedého zákalu, při níž musí být čočka z oka odstraněna. Afakie bývá také někdy označována termínem bezčočí. 


Akustický majáček - usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru Pomocí tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační bod. Více informací zde: Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)


Amaurosis – slepota, nevidomost, též amauróza


Amslerova mřížka - je čtvercová síť s bodem uprostřed, kterou se testuje správná funkci žluté skvrny v sítnici. Slouží k vyšetření při podezření na věkem podmíněnou makulární degeneraci. 


Astigmatismus - je refrakční vada, která snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání různých detailů.


Audiokniha - je nahrávka mluveného slova. Obvykle vychází z tištěných materiálů, ale nemusí jít o přesnou audioverzi knihy. Mluvené nahrávky jsou dostupné ve školních a veřejných knihovnách a obchodech s hudebními nosiči. Dnes se dá také velké množství audioknih zakoupit online. Audioknihy jsou velmi oblíbené mezi zrakově postiženými, jelikož si díky nim mohou přečíst takřka veškerou dostupnou literaturu. Další informace o dostupných audioknihách pro zrakově postižené najdete zde: Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny? (blindicka.com)B

B-kostka - pomůcka sloužící na výuku Braillova bodového písma. 
B-kostka dřevěná (tyflopomucky.cz)
Braillovo písmo - pomůcky (blindicka.com)


Bílá hůl – je vnímána jako symbol nevidomého člověka. Nosí ji však i slabozrací a jinak těžce zrakově postižení lidé, aby bylo zřejmé, že je nutné brát na tuto okolnost ohled a v případě potřeby poskytnout pomoc. Více o historii bílé hole zde: 
Bílá hůl jako stigma (blindicka.com)
Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)


Braillovo bodové písmo – sestavil ve dvacátých letech 19. století Francouz Louis Braille (1809 - 1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Soustavu braillské abecedy tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a definovanou velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání. Více informací zde: 
Braillovo bodové písmo (blindicka.com)
Braillovo písmo a já (blindicka.com)


Budík česky mluvící s teploměrem – – česky oznamuje čas a pokojovou teplotu. Funkce hlášení každé hodiny. Možnost nastavení buzení. Na videonávod budíku se můžete podívat zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)


K zakoupení budík je zde: Budík česky mluvící s teploměrem (tyflopomucky.cz)


Bodátko k tabulce - slouží k psaní Braillova písma na tabulce. Je vyrobeno ze dřeva, má příjemný hruškovitý tvar, který sedí do ruky. K zakoupení zde: Bodátko k tabulce (tyflopomucky.cz)C/Č

Cylindr – tj. cylindrický tvar čočky, cylindr je jedním z parametrů uváděných na torických (cylindrických) kontaktních čočkách určených ke korekci astigmatismu. Design cylindrické čočky neodpovídá tvaru kruhové výseče, ale odpovídá tvaru válce. Hodnota cylindru je udávána v záporných číselných hodnotách a označuje se zkratkou CYL. 


Čočka – je průhledná bikonvexní (ve tvaru čočky) struktura v oku, které spolu s rohovkou láme světlo, aby mohlo být zaměřeno na sítnici. Princip funkce je podobný funkci uměle vyrobených kontaktních čoček.


Čtečka tištěné předlohy – tyto čtečky převádí tištěnou předlohu digitální podoby. Pracují na bázi OCR, převedou text, aby byl přístupný do podoby ke čtení pomocí asistivních technologií pro zrakově postižené. Příklady čteček: Čtečky tištěných předloh (blindicka.com)D

Daltonismus - barvoslepost - je porucha vidění lidského oka.


Digitalizace - je jednou z technologií reformátování dokumentů (tj. převod obsahu dokumentu na jiný nosič, médium). Při digitalizaci dochází k převodu analogových dokumentů (obrázky, text, audio, video) do digitální podoby. Kromě klasických papírových dokumentů se digitalizuje i audio a video. Pro zrakově postižené je digitalizace možnost, jak se dostat k přístupným informacím pomocí odečítačů obrazovky. Např. digitalizovaný text ve formátu docx, txt či rtf je pak dobře přístupný a čitelný pomocí speciálních softwarů. 


Diktafon – poskytuje audio záznam mluvené řeči s možností následného přehrávání či editace nahrávky v PC; s českým hlasovým výstupem pro nevidomé a možností propojení s mobilním telefonem, nebo s velkým displejem, dobře či hmatnými tlačítky. Více informací: Mobilní telefony, tablety a ostatní pomůcky (blindicka.com)

K zakoupení zde: Záznamník Olympus (tyflopomucky.cz)


Dymokleště - otáčením vkládají jednotlivá písmena braillské abecedy a vytisknou je v reliefní podobě na integrovanou dymopásku. K zakoupení zde: Dymokleště na Braillovo písmo (tyflopomucky.cz)E

Eliška - je český hlas z rodiny syntezátorů Infovox Desktop firmy Acapela Group. Je to kvalitní syntéza, kterou mohou uživatelé s těžkým postižením zraku použít se screen-readery či softwarovými lupami.


Euroklíč -  je speciální klíč, který je nezbytný pro odemykání míst osazených Eurozámkem. „Euro“ je proto, že je použitelný pro všechna místa v Evropě (a dokonce i v USA), která jsou osazená Eurozámkem.F

Filtrové brýle – do těchto brýlí se dávají filtrové čočky, které mají různé barvy, které chrání např. proti oslnění či UV záření. Jsou různě zabarveny – žluté, hnědé, fialové, modré, oranžové, a tak si i různé zrakové vady mohou vybrat, které zabarvení jim bude vyhovovat. 


Fuser - je zařízení na výrobu hmatových plánů, schémat, obrázků pro zrakově postižené. Principem je, že na speciální papír nakreslíme fixou to, co chceme, aby zrakově postižený přijímal hmatem. Pak se papír nechá projet Fuserem, papír má v sobě teplocitlivou vrstvu, takže pak kontura nakresleného vystoupí napovrch.  Další informace zde: Otázky ve spojení se zrakovým postižením (blindicka.com)G

Goalball – je sportovní aktivita, kterou provozují zrakově handicapovaní je míčový kolektivní sport zvaný Goalball. Goalball se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 9 x 18 metrů. Hřiště rozděluje středová čára na dvě hráčská pásma, neboť proti sobě stojí dvě tříčlenná družstva. Hráčská pásma jsou pak rozdělena na tři pásma po třech metrech – na útočné, obranné a neutrální. Cílem hry je dopravit gumový míč do soupeřovy branky. Míč je ozvučený rolničkami tak, aby hráči pracovali pouze se svým sluchem. K vyrovnání různých zrakových postižení slouží klapky tzv. antibrýle, které mají hráči po dobu hry na očích. Hráči jsou rozděleni do kategorií a podle genderu. Další sporty ZP zde: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)


Glaukom – lidově známý jako „zelený zákal“ – je oční onemocnění, dochází u něj k vážnému poškození (odumírání) zrakového nervu, což se projevuje různými poruchami vidění. Na vzniku glaukomu se podílejí různé faktory – například dědičnost, celková onemocnění (např. cukrovka...), užívání některých léků (kortikosteroidy), úrazy,  ale také porucha tvorby nitrooční tekutiny, změny postihující odtokové kanálky pro nitrooční tekutinu. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem pro vznik glaukomu je vysoký nitrooční tlak.H

Haptické mapy - jsou mapy určené pro čtení hmatem. Slouží tedy především pro nevidomé a slabozraké uživatele. Prvky obsažené v haptických mapách jsou kvůli přehlednosti oproti standardní verzi map velmi zjednodušené.

Kvůli snazšímu hmatovému vnímání byly pomocí generalizace podobné prvky vizuálně sloučeny.

O haptických mapách si můžete přečíst zde: Hmatové mapy Plzně (blindicka.com)


Hlasová syntéza - je to hlas, který napodobuje lidský hlas. Tyto hlasy jsou základem hlasových výstupů pro odečítače obrazovky, speciální programy, se kterými lidé se zrakovým postižením mohou efektivně pracovat s informačními technologiemi. Další informace najdete zde: VÝPOČETNÍ TECHNIKA (blindicka.com) 

Odečítací a zvětšovací programy - zkušenosti a pády (blindicka.com)CH

Charles, Ray - (vlastním jménem R. C. Robinson), narozen 23. 9. 1930, zemřel 10. 6. 2004. Byl to světoznámý americký jazzový zpěvák a hudebník, který oslepl na následky neléčeného glaukomu. V 15 letech ztratil oba rodiče. Chodil do slepecké školy. Na sklonku šedesátých let založil svou první hudební skupinu. Hrál v ní na klavír, někdy na saxofon a klarinet. Zajímavé je, že přesto, že byl ženatý, dovedl hrát i na ženská srdce tak, že po sobě zanechal neznámý počet dětí po celém světě. Postavil si dům bez oken, prý nevidomý okna nepotřebuje. I

Indikátor barev – pomůcka je určená k tomu, aby lidé bez kontroly zraku mohly určit např. barvu oblečení – více o barvách a zrakovém postižení zde: Jak zrakově postižení rozpoznávají barvy? (blindicka.com). Je to česky mluvící indikátor barev, Rozpoznává téměř 1000 barevných odstínů, barvy porovnává, detekuje intenzitu a barvu světla, rozpoznává vzory. Tóny a melodie provázející jednotlivé uživatelské kroky jsou intuitivní a lehce odlišitelné. 

Jak vypadá práce s indikátorem se můžete podívat zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

Nevidomí a barvy (blindicka.com)

Jak zrakově postižení rozpoznávají bary? (blindicka)

K zakoupení zde: Indikátor barev ColorStar (tyflopomucky.cz)

Indikátor hladiny – slouží k nalévání tekutin, aby se zrakově postižený neopařil. detekuje dvě úrovně kapaliny. Občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plnou nádobu, rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání – můžete tak nalévat čaj s mlékem, kávu s mlékem či čaj s rumem. Indikátor má integrované dva malé magnety, tím umožňuje jeho umístění na kovovou plochu, např. na lednici.

Práce s indikátorem k vidění zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

K zakoupení indikátor je zde: Indikátor hladiny s vibrací a magnetem (tyflopomucky.cz)
J

JAWS – mimo známého filmového trháku znají zrakově postižením pod tímto názvem odečítací program. Je to nejoblíbenější a nejkomplexnější program pro zpřístupnění prostředí operačního systému Windows. K

Katarakta – je onemocnění oka, kdy se zakalí oční čočka. Tato nemoc je známá také pod názvem šedý zákal. 


Keller, Helen – narozená 27. 6. 1880, zemřela 1. 6. 1968. Tato hluchoslepá žena dosáhla doktorátu na Harvardově univerzitě. Znala více cizích jazyků, napsala několik knih. Setkávala se s nejvýznamnějšími politiky i umělci.


Klárův ústav slepců - V roce 1832 založil český profesor Univerzity Karlovy a filantrop Alois Klar v malém domku na Velkopřevorském náměstí pro čtyři chovance Ústav pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců. Dnešní budova začala postupně vznikat až po jeho smrti v letech 1836-44 zásluhou syna Paula Aloise Klara a dokončena byla v letech 1884-85 vnukem Rudolfem Maria.

Autorem dvoupatrové pozdně empírové budovy se čtyřbokou věží nad průčelím je architekt Vincenc Kulhánek. Současně vznikla kaple archanděla Rafaela od arch. Josefa Ondřeje Krannera se vzácnými freskami a bustami od Emanuela Maxe.

Dnes zde sídlí Česká geologická služba a veřejnosti není vstup povolen, s výjimkou bývalé kaple, kde se pořádají koncerty vážné hudby.


Kleinův psací stroj – byl speciální přístroj pro vytlačování reliéfů běžných písmen do papíru tak, aby je mohli číst nevidomí i vidící lidé.


Kružítko pro nevidomé – je potřeba pro rýsování, kdy místo tuhy se vymění ostrý hrot. Díky pevné aretaci se dá rýsovat do kreslící folie, kdy kružítko zanechá pozitivní reliéf.

Kružítko pořídíte zde: Kružítko pro nevidomé (tyflopomucky.cz)


Kalkulátor česky mluvící – i zrakově postižení potřebují počítat, k tomu jim pomůže tento kalkulátor. Kalkulátor má přirozený ženský hlas, údaje na displeji mají velikost 3 cm. Extra velká tlačítka jsou 1,5 x 1,5 cm. Kalkulátor počítá %, umocňuje a odmocňuje, je vybaven funkcí pro přepočet měn, teploty, objemu, délky a hmotnosti. Je vybaven funcí datum a čas, včetně alarmu. 

Kalkulátor k zakoupení zde: Kalkulátor česky mluvící DCH-XL (tyflopomucky.cz)L

Lékovka – pro zrakově postižené může být obzvlášť náročné si uspořádat svoje léky, k tomu nám slouží lékovky, které jsou buď označeny hmatově či kontrastně barevně, mohou být na den či týden. 

Lékovky najdete zde: Vyhledávání (tyflopomucky.cz)


Lupa  - je to optický systém používaný na optické zvětšení pozorovaného předmětu, který je dostatečně malý a nachází se v blízkosti pozorovatele. Lupy se používají při čtení a psaní krátkých textů, ale také například při sebeobsluze. Více o lupách zde: 
Optické pomůcky (blindicka.com)

Důležitost výběru optických pomůcekM

Makulární degenerace - je závažné onemocnění zrakového orgánu postihující především osoby vyššího věku. Jedná se o postižení sítnice, respektive žluté skvrny centrální části sítnice a místa nejostřejšího vidění. Velmi často vede ke ztrátě zraku.


Mincovka - slouží k přehlednému uložení mincí české měny. Od každého druhu mince se vejdou 4 kusy. Mince uložíme v celkové hodnotě 285 Kč.

Možnost nákupu zde: Mincovka na české mince (tyflopomucky.cz)


Minutník – může být např. hmatový či digitální. Hmatový využíváme k organizaci času v kuchyni, po pěti minutách je nalepen hmatový prvek tak, aby nevidomý byl schopen nastavit odpočet na potřebný čas.  

Jak vypadá práce s minutníkem můžete shlédnout zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

Zakoupit lze minutník zde: Minutník mechanický hmatový (tyflopomucky.cz)
Mluvík – je všestranná pomůcka sloužící k sebeobsluze zrakově postiženého. Mezi základní funkce patří hodiny s kalendářem (dny v týdnu), budíkem a automatickými hlášeními. Dále Mluvík umí změřit tělesnou teplotu a teplotu v místnosti, a to prostřednictvím odpojitelné sondy, která je součástí základního balení. Mezi další funkce patří časovač - minutka, stopky a rychlé hlášení času.

K zakoupení naleznete Mluvík zde: Teploměr Mluvík MLV01N-1 (tyflopomucky.cz)


Monokuláry - jsou určeny hlavně k dívání se do dálky a čtení nápisů - názvy ulic nebo cedule. Nejznámější a nejoblíbenější pomůckou tohoto typu je prizmatický monokulár. Poskytuje vysokou kvalitu obrazu a umožňuje jemné a plynulé ostření od minimální vzdálenosti až do nekonečna. Osoby světloplaché ocení ve slunečných dnech tlumení nadbytečného světla, ke kterému dochází v závislosti na délce tubusu. Po nasazení předsádky s čočkou se změní zařízení v mikroskop. Díky velkému zvětšení textu umožňuje číst i lidem s centrálním výpadkem v zorném poli.

Jak monokulár vypadá a jak se s ním pracuje uvidíte na odkazu zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

N

Navlékač jehel - i bez očního kontaktu lze navléct nit do jehly díky této drobné pomůcce. Věřte, že i ženy se zrakovým postižením zvládají drobné ruční práce. 

Vybírat lze z nabídky zde: Vyhledávání (tyflopomucky.cz)


Nystagmus - je porucha oční motility (mimovolní pohyblivost lidských trubicovitých orgánů). Patologický nystagmus je jedním ze symptomů očního, ušního nebo neurologického onemocnění. Cílem léčby nystagmu je umožnit pacientovi co nejlepší vidění bez kompenzačního postavení hlavy.  O

Oftalmologie - oční lékařství, dříve okulistika, je obor medicíny, zabývající se onemocněními a chirurgií zrakových drah, jež zahrnují oko, mozek, a oblasti okolo mozku, jako je slzný systém nebo oční víčka.


Oftalmopedie – zabývá se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob se zrakovým postižením (ophtalmos – oko, paidea – výchova).


Okluzor - je prostředek k zakrytí oka, který se používá při léčbě dětské šilhavosti nebo tupozrakosti. Zakrývá jedno oko nebo střídavě obě oči. Můžou být náplasťové, lepící se na oko nebo látkové nosící se na brýlích.


Označovač hmatový - slouží nevidomým a slabozrakým ke zvýraznění tlačítek. Může sloužit i k označení poloh nastavení na sporáku, mikrovlnné troubě nebo na pračce. Dají se jím označit i tlačítka na klávesnici počítače. Jednoduše se vyloupne z podložky a nalepí na potřebné místo hmatového zvýraznění. 

K zakoupení zde: Označovač hmatový (tyflopomucky.cz)

 


P

Párovač ponožek – je pomůcka z ohebného plastu, kdy zůstanou ponožky pohromadě, lze v párovači ponožky prát či sušit a pak je pohodlně spojit a uložit do šuplíku. 

Jak pomůcka vypadá a jak se s ní pracuje najdete zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

K zakoupení pak tady: Párovač ponožek sada 10kusů (tyflopomucky.cz)Pichtův psací stroj - mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, slouží k zápisu Braillova bodového písma. Stroje mohou být levoruční, pravoruční a obouruční. 

Jak se na stroji píše uvidíte zde: Praktické pomůcky pro zrakově postižené + jejich videopopisy (blindicka.com)

K pořízení pak tady: Pichtův psací stroj Standart 1 OR (tyflopomucky.cz)PenFriend – čtečka etiket - slouží k identifikaci potravin, oděvů, ale i dokumentů. Pomůcka je spárovaná s magnetkami či samolepkami, ve kterých jsou čipy a k nim si nahráváme informaci, co si chceme zaznamenat, např. hladká mouka či vyúčtování 2020.

K zakoupení zde: Čtečka hlasových etiket PENfriend 3 (tyflopomucky.cz)


Peněženka – je organizačně rozdělena tak, aby si zrakově postižení mohli pohodlně třídit své peníze. Může mít např. 6 přihrádek na drobné, tři oddíly na papírové peníze a jeden oddíl uzavíratelný zipem, např. na doklady.

Více o platebních metodách zrakově postižených si přečtete zde: Platební metody a zrakově postižení (blindicka.com) 

Peněženky na české peníze i Eura koupíte zde: Vyhledávání (tyflopomucky.cz)


Písanka kolíčková - je určena k výuce braillova písma na psaní jednoduchých vět. Má rozměr 29 x 13 cm a lze na ni napsat 30 znaků.

K zakoupení ji najdete tady: Písanka kolíčková 3. řádková (tyflopomucky.cz)


Početní krabice (vídeňská) – speciální pomůcka na výuku matematiky pro nevidomé. Dnes je pomůcka spíše exponátem do muzea, ale ještě v druhé polovině minulého století ji měli žáci na speciálních školách pro zrakově postižené k dispozici. 


Pražská tabulka - Tato tabulka slouží pro zápis Braillova bodového písma. Její výhodou je její lehkost a přenositelnost. Tvoří ji dva kovové/plastové listy, mezi něž se vkládá papír. V horní části jsou obdélníkové otvory, v dolní pak prohlubně v tvaru šestibodu. K zápisu/vytlačení jednotlivých bodů BBP pak slouží k tabulce bodátko, s nímž se na ní píše. Tabulky mohou mít např. 9 či 27 řádků. Problematické může být psaní na tabulce. Způsob psaní na tabulce: Zprava doleva – začíná se zcela vpravo - a to jsou odshora body 1,2,3, druhý sloupec (vlevo pokračujeme) jsou 4,5,6. Zespodu nahoru – začíná se vlevo dole, body 2,5 jsou totožné, namísto 1,3 se píše 3,6 a naopak.
Další tipy BBP na odkazu: Braillovo bodové písmo (blindicka.com)

Braillovo písmo - pomůcky (blindicka.com)

Pražskou tabulku můžete zakoupit tady: Vyhledávání (tyflopomucky.cz)Q

QUINTILIANUS, Marcus Fabius – narozen roku 35 n. l. a zemřel 95 n. l. Byl římský filozof, spisovatel, přední encyklopedista a rétor. Ve své učebnici řečnictví Institutio oratoria (Výchova řečnictví) upozorňuje na to, že ryté a vytesávané písmo mohou číst i slepci. Vytvořil soubor vzorů písmen, tzv. Tabellu, která mimo to, že byla vzorem písařům po několik století, sloužila i jako všeobecný vzor při tvorbě několika písem pro nevidomé.R

Refrakční vada - je oční vada, při které dochází k chybné lomivosti dopadajících paprsků, které se v důsledku toho nezobrazí na sítnici, jak by bylo žádoucí a tím pádem se nevytvoří ostrý obraz. 


Rohovka - je průhledná kopulovitě zakřivená vrstva pokrývající přední část oka. Má tvar terčíku a na svém okraji nazývaném limbus přechází do neprůsvitné vrstvy. Je naprosto čirá a má lesklý povrch. Průhlednost rohovky a její optické vlastnosti umožňují světlu dosáhnout sítnice a vyvolat zrakový vjem. Základním úkolem rohovky je prostup a lom světla. Z vnitřní strany je rohovka omývána komorovou tekutinou.


Rolnička – využití najde hlavně u držitelů vodicích psů, jelikož podle zvuku rolničky, ten je vítaný jasný a zvučný, pozná zrakově postižený, kde se právě jeho pes pohybuje při venčení, když nad ním nemá zrakovou kontrolu.

K zakoupení zde: Rolnička střední 20 mm (tyflopomucky.cz)


Rozlišovač klíčů – barevně odlišené klíče ocení hlavně ti, kteří mají ještě zbytek zraku takový, aby mohli identifikovat barvy na rozlišovači, a tak vybrat klíč, který potřebují.

Koupit rozlišovače můžete například zde: Rozlišovač klíčů sada 5 ks (tyflopomucky.cz)S

Sešit pro slabozraké – tyto sešity ocení slabozrací při výuce, dají se koupit s různou šířkou a barvou linky. 

Odkaz na sešity: Vyhledávání (tyflopomucky.cz)


Showdown - je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé. V České republice je velmi rozšířený, avšak není zařazen mezi paralympijské sporty. Sportovci jsou děleni do kategorií a podle pohlaví. Jako vidící, tak i nevidomí hráči hrají svůj tenis na obdélníkovém stole – o rozměrech cca 365 x 122 cm. Na obou zadních stranách stolu jsou brankové jamky. Uprostřed stolu se nachází středová deska. Hra se hraje s pálkami (délka pálky je 38 cm) a ozvučeným míčkem, v němž jsou vloženy kovové kuličky. 

Další sportovní aktivity zrakově postižených najdete zde: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)


Strabizmus – šilhavost - je oční vada, kdy oči nehledí rovnoběžně a jedno se odchyluje od běžného směru. Touto vadou zraku se zabývá ortoptika.Š

Šablona na eura - k rozlišování eurobankovek pro nevidomé je destička z termoplastu ve tvaru obdélníku o rozměrech 90mm x 71mm x 1,5 mm. Pomocí šablony měříme délku bankovky a tím jí přiřadíme příslušnou hodnotu, rozlišuje i kovové euromince.

Odkaz na šablonu: Šablona na EUR (tyflopomucky.cz)


Šestibod dřevěný – tato pomůcka slouží při výuce Braillova bodového písma. Jedná se o dřevěnou destičku , velkou 7 x 5 cm , ve které je 6 kulatých otvorů. Do otvorů se v různých kombinacích vkládají kovové nýtky. Součástí sady je dřevěný váleček s magnetem pro vyjmutí kovových nýtků.

Ke koupi šestibod zde: Šestibod dřevěný (tyflopomucky.cz)T

Teploměr lékařský – velmi dlouho dobu nebyl na trhu česky mluvící lékařský teploměr, což působilo problémy těm, kteří doma nemají někoho, kdo by jim informaci přečetl. Nyní si lze měřit tělesnou teplotu bez kontroly zraku. Tento infračervený ušní teploměr měří teplotu ze zvukovodu a poskytuje rychlejší a přesnější výsledek, pohodlné ovládání, hlasová funkce v českém jazyce.

Blindička zkouší nové pomůcky: teploměr + záznamník (blindicka.com)

Koupit teploměr lze zde: Teploměr lékařský česky mluvící ušní (tyflopomucky.cz)


Tlakoměr česky mluvící – i pro lidi se zrakovým hendikepem je důležité si samostatně měřit své tělesné funkce, jednou z nich je i krevní tlak. Můžete rychle a jednoduše měřit krevní tlak, uložit naměřené hodnoty a sledovat jejich průběh a průměr.

Další informace ke tlakoměru tady: Měřič tlaku BM49 česky mluvící pažní (tyflopomucky.cz)


Tupozrakost – amblyopie - je funkční vada zraku, která postihuje zpravidla jedno z očí a projevuje se snížením jeho zrakové ostrosti. Tím dochází k porušení binokulárního vidění. Postižený může vidět zdravým okem dobře, ale každopádně má porušené vnímání hloubky obrazu a navíc je odkázán na jediné oko.


Tyflopedie - je věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením, o fyziologii a patologii zrakového ústrojí a o vadách zraku. Oftalmopedie je podoborem speciální pedagogiky.  U

URBAN, František – narozen 10. 8. 1902, zemřel 21. 1. 1968, vynikající český tyflotechnik a tyflokartografik. Svůj život naplnil Urban až po okraj tvorbou a výrobou pomůcek pro nevidomé žáky, pro jejichž koncepci měl zvláštní intuiciV

Váha česky mluvící – váha je neocenitelnou pomůckou do domácnosti, i zrakově postižení chtějí mít přehled o své hmotnosti. A samozřejmě také se věnují vaření a pečení, a tak je třeba znát přesné dávkování do receptů. K tomu nám pomáhají váhy s českým hlasovým výstupem. 

Váhy k zakoupení zde: 

Váha kuchyňská česky mluvící Vivienne (tyflopomucky.cz)

Váha osobní česky mluvící MLV03 do 180kg (tyflopomucky.cz)


VPN – je vysílačka pro nevidomé, K prostorové orientaci lze využívat speciální vysílačky. Jedná se o ovladač dálkový VPN – vysílačka pro nevidomé. Ta slouží k ovládání akustických majáčků, které se nacházejí na budovách či vozech MHD. Zrakově postižení ji využívají zejména při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Tato vysílačka může být zabudovaná v bílé holi, a tak je její trvalou součástí. Nebo se prodává jako samostatná pomůcka zhruba za cenu 3200 Kč. Lze s ní také spouštět akustiku na semaforech či aktivovat elektrické zastávkové označníky. Po přetočení kmitočtu lze tento vysílač použít i v dalších evropských zemích – Slovensko, Rakousko a Německo. Vysílačka má 6 tlačítek, pod kterými jsou uloženy jednotlivé fráze. Výběr frází záleží na tom, k čemu slouží a na preferencích těch, kdo majáček poskytují. Další informace o prostorové orientaci a samostatném pohybu zde: 
Pomůcky prostorové orientace (blindicka.com)

Orientační pomůcky (blindicka.com)

VPN k zakoupení: Ovladač dálkový VPN 02 (tyflopomucky.cz)W

Wonder, Stevie - (vlastním jménem Stephen Judkins Stevland MORRIS), narozen 13. 3. 1950. Je to americký zpěvák. Nebyl ještě ani dvacetiletý, když nahrál svou první gramofonovou desku. Další už dosahovaly milionových nákladů. Narodil se jako nevidomý v Saginaw v USA. Rodina se přestěhovala do Detroitu, kde absolvoval školu pro nevidomé a také hudební školu. První úspěchy se dostavily v jeho osmi letech. 


Wichterle, Otto - (27. října 1913 – 18. srpna 1998) byl světově proslulý český vědec a vynálezce, pracující zejména v oblasti makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele patřil. Proslulý je především svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. Tyto výsledky vycházely z jeho původní vědecké práce v oblasti hydrogelů. Wichterle se proslavil též objevem umělého polyamidového vlákna – silonu.X

Xalatan – jsou oční kapky na snižování nitroočního tlaku, slouží k léčbě glaukomu. Y

Ya–Hui, Hsu, - narozena 12. 10. 1970, je tchajwanská pěvkyně. Narodila se v Kaohsiungu jako silně slabozraká. Pochází z rodiny obchodníka. Její zrak neustále slábne, v současné době má jen malý zbytek zraku. Jako desetiletá začala hrát na klavír a projevovala velké nadání.Z

Zora – je časopis redakce SONS ČR, k Zoře náleží i další přílohy, které jsou vydávány v následujících podobách: a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na flash discích a CD nosičích, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na flash discích nebo přes internetové rozhraní a elektronickou poštu. Uveďme pár příkladů příloh Zory (ve zvukové podobě):

Ema  - příloha pro ženy z oblasti módy, kosmetiky a péče o zevnějšek a domácnost, ZP ženy si vyměňují zkušenosti.

Obzor – Obzor Z – se zdravotní tématikou, Obzor H – harmonie – jak se mít dobře, povídky, Obzor I – intimita, vztahy – Obzory se střídají každý měsíc jeden. 

Azor – příloha pro držitele vodicích psů 

Téčko – ze světa informačních technologií 

Naše šance – věnuje se různým tématům

Více informací najdete v článku: Čtení audio/digi knih: existují různé varianty, znáte je všechny? (blindicka.com)


Zvukové cesty přírodou – přináší pohled na přírodu a umění hlasem Pavla Švece, který vypráví a popisuje detaily zvuků, hlasů a vjemů přírody, ale také přibližuje obsah výtvarných děl tak, aby si mohl krásu umění vychutnat i člověk beze zraku. 

Jeden díl na Zvukových cestách je i o mém obraze: Obraz Modré zátiší (blindicka.com)

Odkaz na Zvukové cesty: Zvukové cesty přírodou 2.0 – Web projektu Pavla Švece – poznávání přírody nevidomými a slabozrakými (g6.cz)


Zvuková střelba – tj. simulovaná zvuková střelba - tento druh sportu je velmi oblíbený u zrakově postižených, ale i u jejich vidomých přátel. Jedná se opravdu o střelbu pomocí pistole, tak jak to známe u lidí, kteří ke střelbě používají zrak, avšak v tomto případě je zrak nahrazen sluchem. A tak mohou zrakově postižení provozovat plnohodnotně střelecký sport stejně tak, jako jejich vidící kolegové.

Další informace najdete v článku zde: Sportovní aktivity a hry pro lidi se zrakovým handicapem (blindicka.com)Ž

Žurek, Jan – narozen 8. 11. 1899, zemřel roku 1956. Narodil se v Opavě jako nevidomý. Vychován byl v Brněnském ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí, kde se po dokončení školní docházky vyučil košíkářem. Pěstoval rovněž hudbu a ladění klavírů. V ústavu pobyl od roku 1912 do roku 1922. Po odchodu z ústavu si zařídil košikářskou dílnu v Komárově u Opavy. Tuto živnost provozoval do svých 57 roků. Živil se i hudbou a laděním klavírů. Ve své dílně zaměstnával 2 - 4 nevidomé dělníky. Zdroje informací:

Afakie | Čočky-kontaktní.cz (cocky-kontaktni.cz)

amaurosis (lat.) - ABZ.cz: slovník cizích slov

Amslerova mřížka (gemini.cz)

Co je to astigmatismus (neovize.cz)

Co jsou haptické mapy a pro koho jsou určeny? | Seznam Nápověda

Maják orientační OZM/u (PM01) (tyflopomucky.cz)

Metodické pokyny - TyfloCentrum Praha

Cylindr (cylindrický tvar čočky) | Čočky-kontaktní.cz (cocky-kontaktni.cz)

Čočka (oko) – Wikipedie (wikipedia.org)

Digitalizace – Wikisofia

Euroklíč. Co to je a proč si jej pořídit? | ParaCENTRUM Fenix (pcfenix.cz)

POSLEPU: Eliška - další kvalitní český hlas

Zelený zákal - glaukom (neovize.cz)

BUBENÍČKOVÁ, Hana, KARÁSEK, Petr a PAVLÍČEK, Radek. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. 1. vyd. Brno: TyfloCentrum Brno, 2012. 136 s. ISBN 978-80-260-1538-3.

Tyflopedický lexikon - CHARLES, Ray (apogeum.info)

GALOP - Odečítací program JAWS

Tyflopedický lexikon - KELLEROVÁ, Helena (apogeum.info)

Kdo byl Johann Wilhelm Klein (apogeum.info)

Katarakta – WikiSkripta

Klárův ústav (Historická budova) • Mapy.cz

Makulární degenerace – WikiSkripta

Nystagmus - porucha oční motility - Zdraví.Euro.cz

Oftalmologie – Wikipedie (wikipedia.org)

oftalmopedie (muni.cz)

Tyflopedický lexikon - QUINTILIANUS, Marcus Fabius (apogeum.info)

www.tyflopomucky.cz

Refrakční vada – Wikipedie (wikipedia.org)

Rohovka – Wikipedie (wikipedia.org)

Šilhavost – Wikipedie (wikipedia.org)

Tupozrakost – Wikipedie (wikipedia.org)

Oftalmopedie – Wikipedie (wikipedia.org)

Tyflopedický lexikon - URBAN, František (apogeum.info)

Tyflopedický lexikon - WONDER, Stevie (apogeum.info)

Otto Wichterle – Wikipedie (wikipedia.org)

Tyflopedický lexikon - YA–HUI, Hsu (apogeum.info)

SONS ČR - Časopisy

Tyflopedický lexikon - ŽUREK, Jan (apogeum.info)


Komentáře