Střípky ze života zrakově postiženého

Tento text přináší pár pravidel, postřehů či zajímavostí ze života lidí se zrakovým postižením. Některé jsou důležitými pravidly, jiné mohou někoho překvapit, ale u všech je třeba mít je na paměti či o nich mít alespoň nějaké povědomí. Jelikož, když je budete v přítomnosti zrakově postiženého praktikovat, tak vaše znalost bude určitě oceněna a kvitována.

Linda u zříceniny zámku v Líšťanech


1.    Zrakově postižený člověk má problém se zrakem, nikoli sluchem (není myšleno kombinované vady), není ani nikterak zbaven svéprávnosti. Rozhoduje sám za sebe, vyřizuje si své záležitosti na úřadech, v lékařských zařízeních, ve škole, v zaměstnání. Podepisuje důležité dokumenty, uzavírá smlouvy ale, protože má problém se zrakem, tak chodí i na místa, kam cestu nezná, nebo prostě jednoduše sám nechodí nebo sám zrovna jít nechce, jelikož kurz prostorové orientace je poměrně fyzicky i psychicky náročný, tak ne každý zrakově postižený jej absolvuje. Z tohoto důvodu využívá doprovod, který mu zařizuje pouze průvodcovství nikoli jeho soukromé záležitosti: Doprovod zrakově postiženého není jeho mluvčí (blindicka.com)


2.    Nemějte ostych zrakově postiženého kontaktovat. Každý z nás bude jistě rád za pozdrav či připomenutí se. Dobré je, když k člověku přistoupíte a nevíte, zda vás alespoň trochu vidí, dotknout se ho jemně na rameni či paži, a pozdravit ho. Prosté – ahoj – však stačit nebude. Jelikož pokud jste se delší dobu neviděli, tak vás zrakově postižený po hlase nepozná. Doplňte své celé jméno a podle vzoru Brigitte Jones doplňte více informací. Bude to vypadat asi takto: Ahoj, jsem Adéla Šťastná, hrávali jsme spolu vybíjenou v devadesátkách. Pak již uvidíte, jak se bude hovor vyvíjet. Ano, může se zdát, že zrakově postižený nebude vědět, že si vás nebude pamatovat, ale na tom přece není nic zlého. Tak můžete dále příběh rozvíjet, a třeba nakonec společně pěkně popovídáte a zavzpomínáte na staré časy: Oslovení zrakově postiženého (blindicka.com)


3.    Člověk, který nevidí, preferuje ve svých věcech pořádek. Není to pořádek ve smyslu toho, že by oblečení muselo být seřazené ve skříni v komíncích, že by hrnce musely stát jako vojáci v řadě podle velikosti či snad že se nesmí nikde nacházet ani zrnko prachu. Tento pořádek má charakter systému, který vyhovuje zrakově postiženému. Jeho věci mají přesně takové místo, které mají mít. A je úplně jedno, že to místo nezapadá do představy někoho dalšího. Když nevidíte a zanecháte sluchátka vlevo od rychlovarné konvice, tak chcete, aby tam byla, až je budete potřebovat. Uvedla jsem záměrně tento nepraktický příklad, jelikož asi málokdo nechává sluchátka odložená vedle konvice. Tudíž se stává, že ten, kdo s vámi bydlí v domácnosti či přijde na návštěvu (většinou matka), má tendenci nepřirozeně odložené věci odnášet na nějaká praktičtější místa, např. k monitoru počítače, který je navíc v jiné místnosti. Ano, jistě, logiku to má, a i to vypadá více upraveně a uklizeně. Ovšem nikoli ve světě člověka se zrakovým hendikepem: Proč je pro zrakově postižené tak důležité, aby měly věci své pevné místo?(blindicka.com)


4.    Nácvik vlastnoručního podpisu - člověk, který je od narození zcela nevidomý a nikdy se neučil psát rukou, tedy latinkou, nikdy nedržel pero, nepsal do písanky, učil se Braillovo bodové písmo, tak i ten potřebuje podepsat různé smlouvy, chce se oženit/vdát, sepsat nájemní smlouvu aj. Proto je k dispozici v Tyfloservisu tento kurz, kde se člověk opravdu učí držet tužku, rozepisovat ruku, zvykat ruku na to, že bude psát. Učí se obloučky, vlnovky a další rozepisovací dovednosti. Dělají se různé reliéfní nákresy, plánky, kde se ukazuje (hmatem se čte) to, jak se písmenka z jména klienta píšou a vypadají. Učí se nejprve základy, písmeno po písmenu, napojování písmen, malá/velká písmenka, až z celé výuky je spojeno výsledné jméno: Sociální rehabilitace zrakově postižených (blindicka.com)

5.    Kompenzační pomůcka je pro mě nástroj, který slouží ke kompenzaci mého hendikepu, pomáhá mi k samostatnosti a soběstačnosti. Když si pomůcky vybírám, tak je zkouším, a zvolím to, co splňuje moje nároky. Ať jsou to nároky sociální, materiální, pracovní, ale hlavně nároky stran zdravotního omezení: Individualita hendikepu (blindicka.com)


6.    Organizace pracující s lidmi se zrakovým postižením – přehled těch, co pracují pouze s lidmi se zrakovým hendikepem, ale jsou to i organizace obecně pracující s lidmi se zdravotním postižením. Některé mají celorepublikové působení, jiné působí pouze v rámci nějakého kraje v ČR. Seznam není jistě vyčerpán, ale pro zorientování se v poskytovatelích sociálních služeb jistě postačí: Organizace (ne)jen pro zrakově postižené v ČR (blindicka.com)


7.    Orientace v prostoru je obtížnou záležitostí pro všechny osoby se zrakovým handicapem. Při zdolávání terénních bariér nám vedle bílé hole pomáhá také vodící pes, který je nedocenitelnou kompenzační pomůckou. Ten tak usnadňuje samostatný pohyb člověka se zrakovým postižením: Časté otázky pro držitele vodicího psa (blindicka.com)


8.    Clona obrazovky – pokud máte dotykové zařízení, které toto umožňuje, pak je možné zcela vypnout monitor pomůcky a poslouchat jen hlasový výstup zařízení. Což je výhodné např. v MHD, když nechcete, aby vám spolucestující koukali do mobilu. Hlasový výstup kvůli hluku máte ve sluchátkách, AirPody nejsou při dlouhých vlasech vidět, tak se často stává, že se lidé ptají, zda vím, že pracuji na vypnutém telefonu. Přiznám se, že se mi nechce vysvětlovat, proč je obrazovka tmavá. Tak řeknu, že není vypnutý. Ano, vypadá to všelijak, žena s bílou holí si hraje s telefonem, který má černou obrazovku v MHD: Zrakově postižení a technika – jaké otázky často slýcháme? (blindicka.com)


9.    Zraková nedostatečnost může vadit v situaci, kdy člověk žil dlouhodobě v partnerském vztahu s osobou s duševní poruchou, kdy podle tónu hlasu nešlo rozeznat, v jakém duševním rozpoložení se daná osoba nachází. Kdy nešlo poznat, zda bude nálada v domácnosti spíše manická či depresivní. Od čehož se pak samozřejmě odvíjela i následná atmosféra v celé rodině. Víme, že mluvený projev je doprovázen i mimikou v obličeji. Tu samozřejmě člověk se zrakovým postižením vidět nemůže. Často však výška a tón hlasu prozradí, že si člověk myslí něco jiného, než říká. Obsah promluvy se neshoduje s tónem, intonací a melodií hlasu. Co však tomu dodá třešničku je mimika, s kterou ne každý umí pracovat. Často zrakově postižení umí z hlasu poznat více, než by se na první poslech zdálo. Mimiku tedy úplně nepotřebují. Jenže toto tvrzení nelze zobecnit. Právě v kontaktu s člověkem s duševním onemocněním se toto praktikovat nedá, a tak člověku beze zraku nezbývá vlastně nic, čeho by se při zjišťování nálady svého přítele/protějšku mohl chytit. Což v důsledku může být velmi frustrující pro obě strany. Protože u duševně nemocného se na slovní sdělení nemůžete spolehnout a pro identifikaci výrazu obličeje vám chybí zrak, pak je toto velmi významná situace, kdy v životě člověka, který žije desítky let beze zraku, vyvstane myšlenka, že na tomto místě mu opravdu zrak chybí: Situace, kdy mě omezuje ztráta zraku… (blindicka.com)


10.    Lidé, co nevidí, nemají doma žádné knihy - okolí si toto často myslí. Když nemůžu číst text očima, tak proč bych měla doma knihy? Ano, mám doma knihy. A jsou to knihy moje, ne manželovy. Mám studijní materiály, které jsem chtěla mít i jako fyzické knihy nejen digitální. Mám jazykové učebnice, z kterých jsem studovala. Mám knihy od přátel s věnováním. Spoustu z nich jsem očima nikdy nečetla, ale sloužily mi jako předloha na převod do digitální podoby, takže jsem je vlastně četla: Smyšlenky a domněnky o životě se zrakovým postižením (blindicka.com)


Komentáře