Kompenzační pomůcky vhodné pro práci s textem + vodicí pes

   Následující text popisuje pouze část kompenzačních pomůcek a jejich dělení. Jsou zde zastoupeny hlavně ty pomůcky, které lze používat převážně při studiu, tj. při práci s textem. Také je zde zmíněn vodicí pes jakožto kompenzační pomůcka sloužící k prostorové orientaci a samostatnému pohybu člověka se zrakovým postižením.


    „Kompenzační pomůckou pro těžce zrakově postižené se rozumí nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití alespoň částečně kompenzovalo nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením“ (BUBENÍČKOVÁ, H., KARÁSEK, P., PAVLÍČEK, R. Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením. Brno: Tiskárna Helbich, 2012. ISBN 978-80-260-1538-3.).

Stolní kamerová lupa


        Kompenzační pomůcky lze dělit do několika kategorií. Jedná se o optické pomůcky (např. lupy, monokuláry) – lupy se uplatní u čtení a psaní krátkých textů, důležité je zajistit dostatek světla, monokuláry slouží k dívání se do dálky, čtení nápisů, vhodné při orientaci v prostoru, optoelektronické pomůcky (kamerové lupy) - většinou lze u těchto lup dosáhnout velkého zvětšení, lze nastavit i velikost písma, zvolit barvu písma, podkladu, upravit jas, kontrast, lze i zaostřit, výpočetní techniky (pomůcky na bázi PC) - jsou vhodné ke čtení, psaní, ke zpřístupnění a zpracování informací, dokáží zvětšovat text. 


    PC může mít hlasový, hmatový výstup. Nevidomý uživatel obsluhuje PC (digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem) pouze pomocí klávesnice (klávesových zkratek), slabozraký uživatel obsluhuje PC (digitální zvětšovací lupa) pomocí zvětšovacího programu, kdy vidí pouze malou část obrazovky. Tyto pomůcky slouží především pro komunikaci a získávání informací.

 

Možné komponenty v PC:

 

Hlasová syntéza – program zajišťující hlasový výstup pro další programy, využívá se u „mluvících“ pomůcek.

 

Odečítače obrazovky – software převádějící informace do alternativního výstupu (hlasový – informace jsou předčítány počítačem nebo hmatový – pomocí braillského řádku jsou informace převáděny do Braillova písma).

 

Softwarové lupy – program, který zvětšuje informace na obrazovce počítače. Možná je i kombinace hlasového výstupu, jakožto hlasová podpora.

 

Braillský řádek – zobrazuje informace pomocí Braillova písma. Využívají ho většinou ti uživatelé, kteří jsou nevidomí od narození či dětství. Důležitý komponent při práci s odbornými a rozsáhlými texty. Braillský řádek se připojuje k PC, speciální braillský řádek může samostatně sloužit jako zápisník.

 

Braillský řádek

        Dalšími pomůckami pro ZP jsou notebooky a mobilní telefony s hlasovými výstupy či možnosti zvětšení textu na monitoru. Nezbytnou pomůckou ZP je např. diktafon či digitální zápisník.

 

        Mezi kompenzační pomůcky patří i vodicí pes, který slouží svému pánovi jako nenahraditelný pomocník na trase v náročných i méně složitých terénech, stejně tak jako k orientaci v interiéru. Pes je schopen najít volné místo, dveře, výtah, schody a vyvést z budovy, kde se právě nachází. Od psa se očekává maximální soustředění na jeho práci, proto: jeli-li pes v postroji, a tedy pracuje, tak na psa nemluvíme, neoslovujeme ho jménem, nehladíme a nekrmíme. 


        Chceme-li pomoci při orientaci v prostoru ZP s vodicím psem, tak povely, kam jít dáváme ZP, který sám si naviguje psa. Nesaháme, nebereme a ani nijak netaháme za postroj. Je-li terén náročnější, tak sám ZP si určí, zda se chytne osoby, která ho naviguje a nechá psa jít při noze na vodítku. Je-li pes odložen na určitém místě, nehladíme jej, nemluvíme na něj, nevoláme ho k sobě, má své pevné místo, kde musí zůstat, dokud si jej pán nevyzvedne. Kromě psovoda nikdo jiný vodicího psa nepoveluje.


Další užitečné odkazy:


Prostředí pro zrakově postižené:
http://www.blindicka.com/p/prostredi-pro-zrakove-postizene.html


Vodicí pes - výcviková střediska:
http://www.blindicka.com/p/vodici-pes-vycvikova-strediska.html


Optické pomůcky:
http://www.blindicka.com/p/opticke-pomucky.html 

 


Komentáře