Cena VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Společně napříč generacemi


V souvislosti s Mezinárodním dnem osob se zdravotním postižením, který si připomínáme každoročně 3. prosince již od roku 1981, jsou zveřejněny výsledky XXVII. ročníku Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže na téma Společně napříč generacemi.


1. cena za článek "Boj s osudem" - pamětní list


Tradičně jsou výsledky obou soutěží vyhlašovány na slavnostním večeru Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se letos z důvodu epidemiologické situace nebude konat.


Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil letos XXVII. ročník Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.


Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1500 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 69 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.


Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl je to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením.


Ceny jsou udělovány ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

Tisková kategorie

Do tiskové kategorie soutěže bylo přihlášeno 47 děl. Postupně silnější využívání internetu je rozhodně pozitivní trend, který je třeba vyzdvihnout. S největší pravděpodobností to pomůže najít více čtenářů článků i knih popisujících osudy lidí s handicapem. A samozřejmě tím i k pochopení toho, co pro ně společnost může udělat.


1. cena: Linda Albrechtováwww.blindicka.comBoj s osudem

Článek uveřejněný na internetových stránkách je velmi osobní zpovědí autorky, v níž popisuje nejen to, jak a proč se u ní objevila zdravotní postižení – ztráta zraku i onemocnění napadající klouby, ale i to, jak se jí i přesto podařilo zvládnout studium střední i vysoké školy, sport i – manželství, můžeme-li to tak říct. 


„Cesta byla pomalá, ale začít se nějak muselo…“ říká ve svém příběhu Linda Albrechtová – a jakoby celým svým vyprávěním, nejen těmito slovy, zvala každého k následování. Doufejme, že si její webové stránky otevře hodně těch, kteří potřebují poradit, nebo prostě jen tak postrčit.


Odkaz na článek: 

http://www.blindicka.com/p/boj-s-osudem.html


Takto jsem se v prosinci roku 2020 dozvěděla, že můj příběh oslovil i VVOZP do takové míry, že jsem získala ocenění, a to hned v podobě prvního místa. Ocenění má pro mě o to větší význam, že porota vybrala ze 47 příspěvků právě ten můj jako nejlepší.


Jelikož se do dnešní doby epidemiologická situace nezlepšila tak, že by se mohly konat kulturní akce, tak Úřad vlády ČR přistoupil k tomu, že mi ocenění zaslal poštou v květnu 2021. 


Obdržela jsem dopis s poděkováním za účast v soutěži, pamětní list od předsedy vlády ČR a velkou fotoknihu s českými osobnostmi. 


Význam této ceny není pro mě materiální, ale spíše emocionální, jelikož můj příběh může být inspirací a motivací pro někoho, kdo prožívá stejný či podobný osud. Ale také je to uznání mého blogu Blindička, na kterém zmiňovaný příběh vyšel. 


Toto nebyl můj první literární úspěch, o dalších úspěších si můžete přečíst v článcích na téma Braillova bodového písma a života s vodícím psem.


Zdroj: 

Verze pro tisk | Vyhlášení výsledků Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Společně napříč generacemi | Vláda ČR (vlada.cz)

Komentáře