Apple Watch – multifunkční pomůcka – hlídá zdraví i finance

    Apple Watch je řada chytrých hodinek od společnosti Apple s operačním systémem watchOS. Hodinky nepotřebují pro své fungování SIM kartu a jsou bezdrátově připojeny přes iPhone, tím je možno přes hodinky zavolat, napsat a přečíst textovou zprávu, procházet si notifikace či poslouchat hudbu.


Aplikace Watch v iPhone    Apple Watch jsou mimo jiné také zpřístupněny lidem se zrakovým hendikepem. VoiceOver v hodinkách se ovládá pomocí dotykových gest. Podobně jako u iPhone lze nastavit i v hodinkách odečítač VoiceOver, a tak se pomůcka stává plně využitelná pro člověka bez zrakové kontroly.  Odečítač najdeme v sekci Zpřístupnění, kde zvolíme VoiceOver a dále si nastavujeme jeho hlasitost, rychlost čtení či clonu obrazovky.  V samotné sekci Zpřístupnění lze pak nastavit Zvětšení, kdy při poklepu na displej se jeho část zvětší. Dále lze volit Stupně šedi, Tučný text či Snížit průhlednost. Funkce jsou shodné s těmi, co známe např. z iPhonu či iPadu (v článku iPhone/iPad – komunikační a orientační pomůcka).


Gesta VO:

Pohyb dopředu/zpět:  Švihání prstem vpravo/vlevo

    

Potvrzení položky:  Dvojité poklepání jedním prstem    


Zvětšení oblasti na obrazovce:  Dvojité poklepání dvěma prsty     


Návrat Zpět:  klikaté tažení dvěma prsty ve tvaru písmene Z


Pozastavení čtení:   Chceme-li umlčet VoiceOver, pak klepneme na displej dvěma prsty, další totožné klepnutí opět probudí VoiceOver


Hlasitost VoiceOveru:  Poklepání dvěma prsty, podržet na displeji, pak přejet nahoru/dolů  

  

Čtení vypnuté:  Poklepání 3x dvěma prsty na displeji


Clona obrazovky vypnuta/zapnuta:  Poklepání 4x dvěma prsty na displeji


Navigace pomocí digital crown:  poklepání 3x dvěma prsty, funguje, když je vypnutá funkce zvětšení


Clona obrazovky vypnuta/zapnuta a Čtení vypnuto/zapnuto funguje tehdy, když je zapnuto i zvětšení.


Jsme-li na ciferníku, pak švihem dvěma prsty shora dolů se dostaneme do oznamovacího centra, naopak zdola se dostaneme do Ovládacího centra.


Veškeré funkce VoiceOveru lze nastavit na samotných hodinkách či aplikaci Watch na iPhone. Přes tuto aplikaci se provádí i samotné spárování hodinek s telefonem. 


Apple Watch hledí také na celkové zdraví a kondici u svých nositelů, což ocení ti, kteří trpí nějakými zdravotními komplikacemi. Lze si měřit hladinu kyslíku v krvi, lze si kdykoli udělat EKG či sledovat kondiční ukazatele na stále zapnutém Retina displeji. 


Saturace kyslíkem – hladina kyslíku v krvi je ukazatelem kondice – na jejím základě se dozvíme, jak dobře tělo absorbuje kyslík a jakého množství kyslíku se mu dostává. 


Aplikace EKG na Apple Watch (5. a 6. série) dokáže vygenerovat elektrokardiogram podobný jednosvodovému EKG. Já sama jsem data z EKG již použila u lékaře, kdy lékařka nevěřila, že jsou to data z hodinek. Apple Watch se nepokouší detekovat infarkt, takže pokud máte zdravotní obtíže, tak je třeba se obrátit na lékaře. 


    Jak EkG funguje? Elektrody integrované v korunce Digital Crown a zadním sklíčku hodinek snímají elektrické impulzy srdce. Stačí přiložit prst ke korunce Digital Crown a hodinky za 30 sekund vygenerují vlnový průběh EKG. Aplikace EKG dokáže indikovat, jestli srdeční rytmus vykazuje znaky fibrilace síní – což je závažná forma nepravidelného srdečního rytmu – nebo jestli má sinusový průběh, který je znakem normální srdeční činnosti. Hodinky také podají oznámení o pomalém a rychlém tepu


Spánek – aplikace Spánek pomáhá k naučení se pravidelnosti ve spánkovém režimu. A hlídání si pravidelnosti spaní. 


Hluk – Apple Watch jsou schopné detekovat hladinu hluku, když je míra už mimo doporučenou intenzitu, pak na to upozorní. 


Kondice – pomocí aplikace Kondice lze sledovat průběh tréninků, ať ve vodě, na kole, při běhu či v tělocvičně. Je zde veliká škála sportů na výběr. Při aktivitách ve vodě jistě oceníme voděodolnost do 50 metrů. 


Výškoměr – lze sledovat změny nadmořské výšky v reálném čase. 


Aktivita – ke sledování celkového pohybu za den, minut cvičení či neprosezených hodin slouží kroužky aktivity, u kterých máme hned přehled. jak jsme aktivní v tom či onom dni. Své pokroky můžeme sdílet s přáteli či je vyzvat na soutěž v uzavírání kroužků. 


Sledování cyklu – ženy ocení tuto funkci, mohou tak mít svá data o pravidelnosti a náležitostech svého cyklu rychle po ruce.


Ciferníky – nabízí velkou škálu možností, co chceme na obrazovce Apple Watch mít hned k dispozici, ať je to stav kondice za celý den, či informace o východu a západu slunce, pro lidi se zrakovým hendikepem jsou k dispozici ciferníky ve velkých tučných číslicích. 


Na Apple Watch ve spojení s iPhonem lze kontrolovat vše pro nás podstatné – notifikace, zprávy, platby, přátele. Lze telefonovat a posílat zprávy přímo z hodinek bez nutnosti hledat po tašce telefon. Pro zrakově postiženého je velkým benefitem placení rovnou hodinkami, kdy se vyhne placení platební kartou či hotovostí (další platební metody ZP najdete v článku Platební metody a zrakově postižení). 


GPS a mapy – hodinky lze využít na pěší navigaci, zrovna tak ke kontrole svého pohybu či cesty. Tuto funkci využije člověk se zrakovým hendikepem, kdy mu VO hlásí, kde se právě nachází. 


V rámci hodinek si můžeme organizovat svůj čas – máme díky nim rychlý přístup k událostem v kalendáři. Můžeme si nastavit budík, abychom nic nezmeškali. Lze kontrolovat i své připomínky na daný den a mít tak organizaci svého času rychle pod kontrolou.

Díky aplikaci Diktafon můžeme přímo na zápěstí nadiktovat nějaký postřeh, myšlenku, co chceme rychle zaznamenat, poslechnout si záznam pak můžeme přímo z hodinek nebo na iPhonu/iPadu.

Při práci v kuchyni – při pečení, vaření – ocení, nejen lidé se zrakovým hendikepem, funkci nastavení Minutky, a tak možnost hlídat kulinářské výrobky, aby se nespálily. 


Závěr:

Vzhledem k ozvučení hodinek pomocí hlasového výstupu VoiceOver jsou tedy hodinky zcela vhodné pro člověka se zrakovým postižením. Na zařízení lze žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na příslušném Úřadu práce, a to jako součást Elektronické orientační pomůcky či Měřící přístroj pro domácnost. S vyhodnocením dané kategorie pomůže dodavatelská firma.


Je třeba zmínit na závěr ještě jednu funkci, kterou by mohli na hodinkách ocenit především lidi s poškozením zraku. Přes hodinky je možné přehrát tón, který zvoní na iPhone, a tím si tak najít telefon, který třeba někde odložíme a nemůžeme ho najít. Tuto funkci lze nalézt v Ovládacím centru a VoiceOver položku čte jako „přehrát zvuk na iPhonu“

Zdroj: 

https://www.apple.com/cz/apple-watch-series-6/


  

 

  


Komentáře