Vodicí pes – výcviková střediska

         Orientace v prostoru je obtížnou záležitostí pro všechny osoby se zrakovým handicapem. Při zdolávání terénních bariér nám vedle bílé hole pomáhá také vodicí pes, který je nedocenitelnou kompenzační pomůckou. Ten tak usnadňuje samostatný pohyb člověka se zrakovým postižením. Výcvik a výchova takového čtyřnohého průvodce je velmi náročná. Příprava na to, aby se pes mohl stát průvodcem nevidomých lidí, probíhá na profesionální úrovni ve specializovaných střediscích, která splňují podmínky na to, aby se takovou činností mohla zabývat. Každý pes musí být pod zvýšenou kontrolou od štěněcího věku až po ukončení výcviku. Dnešní příspěvek představí několik výcvikových organizací, jež můžete kontaktovat či si načíst o nich informace, uvažujete-li o pořízení si vodicího psa. Některé z nich cvičí také psy asistenční či signální. 


Tři vodicí psi


1. Středisko výcviku vodicích psů (SVVP)

    SVVP je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Středisko je členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku vodicích psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty; zároveň již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. 

    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997. SVVP je profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

Kontakty:

Středisko výcviku vodicích psů

Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 251 611 154

E-mail: vodicipsi@sons.cz

Provozní doba: Po-Pá 8:00-15:00

Vedoucí střediska, kontakt s klienty: Ing. Lenka Kreidlová

E-mail: kreidlova@sons.cz

Web: https://www.vodicipsi.cz/main/kontakty.php2. NF Mathilda

    Mathilda je členem mezinárodní federace vodicích psů pod jménem MATHILDA GUIDE DOGS. International Guide Dog Federation – IGDF vznikla v roce 1989 a v současné době má více než 90 členských organizací, škol pro výcvik vodicích psů, které prostřednictvím výcviku a předávání vodicích psů poskytují služby lidem se zrakovým postižením po celém světě. Členství v IGDF umožňuje školám pro výcvik vodicích psů, připojit se ke komunitě organizací, které poskytují služby lidem se zrakovým postižením podle nejvyšších standardů kvality. 

    IGDF usnadňuje sdílení znalostí a zkušeností členských škol a nabízí pomoc novým i stávajícím školám, které se chtějí stále zlepšovat. Cílem činnosti IGDF je zkvalitňování bezpečného a nezávislého pohybu lidí se zrakovým postižením s vodicím psem po celém světě. Členská škola je oprávněna používat logo IGDF, jako symbol nejvyšší kvality. Členstvím v IGDF Mathilda splnila podmínku zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a je oprávněna předávat vodicí psy zrakově postiženým klientům v České republice.Kontakty:

Výcvik vodicích psů

Ing. Hana Jasenovcová – vedoucí výcviku vodicích psů

mobil: 733 515 799

e-mail: jasenovcova@mathilda.cz

Web: http://www.mathilda.cz/jak-ziskat-vodiciho-psa/


Vodicí pes Cilka leží na koberci


3. Pomocné tlapky

    Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními, lidem s kombinovaným onemocněním nebo dětem s ADHD či autismem.


Kontakt:

Pomocné tlapky o. p. s.,

Svatopluka Čecha 1412,

Starý Plzenec 332 02

kancelář, e-shop, žádosti o psa:

tel: +420 724 279 599

e-mail: hanka@pomocnetlapky.cz

web: http://www.pomocnetlapky.cz/kontakty4. Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

    Tato škola podporuje klienty s těžkým postižením zraku, kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí prostřednictvím služby vodicích psů. Navzdory svému handicapu chtějí být součástí běžného života společnosti. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu. 

    Práce Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. a VODICÍ PES, z. s. na sebe vzájemně navazují, jsou součástí uceleného spektra služeb poskytovaných lidem s těžkým postižením zraku. Milan Dvořák se výchovou a výcvikem vodicích psů zabývá od roku 1994. V roce 2000 založil Školu pro výcvik vodicích psů v Brně. Účastní se odborných konferencí se zaměřením na kompenzační pomůcky pro nevidomé a potřeby pro vodicí psy. Díky spolupráci se zahraničními školami získává nové poznatky ke zdokonalování práce vodicích psů. V roce 2006 bylo škole uděleno prestižní členství v International Guide Dog Federation se sídlem ve Velké Británii. Kvalita práce dle standardů IGDF je pravidelně kontrolována mezinárodními inspektory.


Kontakty:

Kancelář

Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

Kamenomlýnská 2

603 00 Brno


Sídlo

Rajhradská 396

667 01 Vojkovice

Telefon

+420 604 603 126

+420 605 819 998

E-mail info@vycvikvodicichpsu.cz

milan.dvorak@vycvikvodicichpsu.cz

Web: https://www.vycvikvodicichpsu.cz/5. HELPPES – Centrum výcviku psů

    Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. 

    Posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí.


Kontakty:

Adresa výcvikového areálu psů

Plzeňská ulice 150 00, Praha 5 - Motol


Adresa sídla

K Fialce 399/46, 155 00 Praha 5

Telefon:  +420 603 769 864

 e-mail: info@helppes.cz

Web: https://helppes.cz/


Cilka sedí6. HE+PA – Společnost pro výcvik a předávání vodicích psů

    HE+PA je společnost zabývající se vlastním odchovem, výchovou, výcvikem a předáváním vodících psů lidem s těžkým zrakovým i kombinovaným handicapem. Úzce spolupracuje s občanským sdružením HEPA, které pořádá pro naše klienty i jiné zájemce různé aktivity: Zejména letní týdenní pobyt s vodícími pejsky, jehož náplní je kromě zábavy i nutné procvičování dovedností čtyřnohých pomocníků; dále víkendové pobyty a soutěže v různých regionech ČR. Samozřejmostí je i pohlídání pejsků v době nemoci či dovolené pána a všestranná podpora klientů v jejich soužití se čtyřnohým přítelem. 
    
    Hlavním cvičitelem společnosti je Ing. Helena Nerglová, která se této profesi věnuje již dlouhá léta. Za tuto dobu připravila a předala již desítky vodících psů. Ve spolupráci s občanským sdružením HEPA též připravila za poslední dobu čtyři pejsky asistenční pro jinak než zrakově postižené spoluobčany.


Kontakt:

Kancelář:

U kombinátu 2801/31

100 00 Praha 10

Mobil: +420 603 949 475

E-mail: nerglova@guidedog.cz

Vedoucí výcviku:

Ing. Helena Nerglová

Mobil: +420 603 949 475

Telefon: +420 236 181 061

Web: http://www.guidedog.cz/7. Pestrá psí asistence

    Pestrou, o. p. s., založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností. Dosud společnost předala 61 asistenčních psů a v naší péči je přes 60 klientů, lidí s postižením Pracovníci se zabývají kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Provádí výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. 

    Předáním vycvičeného psa práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj. Každý člověk je originál a také každý pes, a proto v Pestré vybírají a cvičí vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Během výcviku jsou psi vychováváni v přirozeném prostředí domácnosti, nikoliv v kotcích. Nikdy se neláme povaha psa, ale pracuje se s tímto živým tvorem s respektem.


Kontakty:

Kancelář sociální služby

Kučerova 785/19

Praha 14 – Černý Most

198 00 Praha 9


Michaela Perčinová

vedoucí výcviku psů, pracovnice v sociálních službách

e-mail: michaela@pestra.cz

mobil: + 420 731 456 726

Web: https://www.pestra.cz/kontakt8. Vodicí psi srdcem

    Vodicí psi srdcem z.s. je spolek, jehož hlavním cílem je podpora osob s těžkým zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního výcviku vodicích psů, dále pak hlavně neméně důležitým následným servisem po předání vodicího psa klientovi. Naší snahou je, aby naše aktivity přispěly k lepší integraci našich zrakově znevýhodněných spoluobčanů do světa vidomých lidí.


Kontakty:

Sídlo: Limuzy 43, 282 01 , Tismice-Limuzy

Dan Tůma

předseda spolku

tel: (+420) 777 177480

e-mail : vodicipsisrdcem@seznam.cz

web: https://vodicipsisrdcem.cz/pro-klienty9. PES PRO TEBE – výcvik vodicích a asistenčních psů

    V PES PRO TEBE, z.s. se již od roku 2005 věnují výcviku vodicích psů pro osoby s postižením zraku, asistenčních psů pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a od roku 2015 i detekčních psů pro osoby s onemocněním Diabetes mellitus I. typu. Organizace je členem mezinárodní asociace ADI (Assistance Dogs International) na pozici "Kandidát" a připravujeme se na proces akreditace. Posláním je prostřednictvím psích pomocníků usnadňovat každodenní život lidem s hendikepem.


Kontakty:

PES PRO TEBE, z. s.

Malířská 13

170 00 Praha 7

tel: +420 233 370 239

mobil: +420 777 151 678

email: info@pesprotebe.com

web: http://www.pesprotebe.com10.   Elva Help, z.s.

Elva Help se věnuje sociálním službám, přístupům a metodám práce se zvířaty, kynologii a dalším zoo oborům se intenzivně už od roku 1997. Umíme reagovat na  potřeby klientů i profesních kolegů kynologů. Vyvíjíme vlastní speciální pomůcky nejen pro zooterapeuty. Naše poznatky z praxe předáváme široké veřejnosti skrze specializované semináře, akreditované kurzy.


Kontakt:

Mgr. Andrea Tvrdá

ředitelka Elva help z.s.

tel.: +420 607 725 304

e-mail: handicap.help@seznam.cz


Sídlo Elva Help

Palachova 504/7

460 01 Liberec

web: https://www.elvahelp.cz/ Cilka


    Až si vyberete školu či školy pro výcvik psů, neváhejte je kontaktovat. Domluvte si schůzku a navštivte je. Pracovníci škol vám jistě rádi poskytnou veškeré informace týkající se výchovy psa (tj. doba, než pes nastoupil výcvik), samotného výcviku (jak probíhá, jak dlouho, základní dovednosti psa), předání psa (jak bude probíhat, kde a jak dlouho), jaká plemena psů subjekt cvičí, jakého psa by vám doporučili s ohledem na vaše individuální charakteristiky a v neposlední řadě, co pro vás cvičící subjekt bude ochoten udělat po předání psa, budete-li mít jakékoli problémy se psem, či budete-li chtít poradit během vašeho společného života.


    Pokud jste se již rozhodli (jen si připomeňme, že je třeba si pořízení psa důkladně promyslet, jelikož vodící pes dělá společnost svému pánovi průměrně 10 let,) a vybrali si cvičící subjekt a něčemu nerozumíte, neváhejte se poradit např. se zkušenějšími kolegy, pracovníky SONSu či Klubem držitelů vodicích psů, který sdružuje držitele vodících psů všech věkových kategorií a od různých cvičících subjektů. Členové klubu se s vámi jistě rádi podělí o své zkušenosti. Není rozumné činit takové závažné rozhodnutí, které vám změní dosavadní způsob života, jež se bude muset přizpůsobit životu se psem, pod tlakem ze strany kohokoli.


    Nevidomý člověk je ten, který cvičícímu subjektu přináší kapitál, a tak má právo za tyto peníze požadovat vše tak, aby byla splněna jeho očekávání a vodící pes mu zpříjemnil a zkvalitnil život ve tmě.


    Dojde-li na podpis předávací smlouvy mezi vámi a subjektem, je třeba pečlivě číst a dávat pozor na to, co podepisujete, aby nedošlo k desinformaci a komplikacím, které následně vyplynou z podpisu smlouvy.  Výhodou pro vás a vašeho psa bude, když podpisem smlouvy nebude končit váš kontakt se cvičícím subjektem, který by vám měl sdělit, zda pro vás poskytuje i následný servis po podepsání smlouvy např. poradenství, procvičení psa, nácvik nových tras a jiné potřebné věci, které vy i váš pes jistě rádi uvítáte.

    
    Rozhodnete-li se pořídit si vodícího psa, přeji dlouhý společný život a hodně nachozených kilometrů bez nehod. Více o pořízení si vodicího psa najdete zde.


Komentáře

 1. Zdravím, opět moc hezký příspěvek. Na téma Vodicí pes jsem psala svou závěrečnou maturitní práci v roce 2009 jsem ji i obhájila, jedním z témat bylo též představení subjektů v Čr cvičících psy, samozřejmě od té doby se ledacos změnilo, ale i tak organizací zde existuje mnoho a je třeba dle mého názoru vybírat pečlivě, od koho si člověk psa pořídí. Já jsem s tím, od koho mám své psy naprosto spokojena a mohu jen doporučit NF. Mathilda. Přístup k práci mají na profesionální úrovni a servis po předání funguje též skvěle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   děkuji za přečtení a pochvalu článku. Mám z toho opravdu radost. Musím souhlasit, že výběr správné organizace by měl být pečlivým procesem. Já sama jsem měla psa od SVVP, to bylo ale ještě v době, kdy tam pracovaly dámy z Mathildy. Takže ze všech zmiňovaných organizací mám také své srdce u paní Jasenovcové. Ale, i mnoho ze zmiňovaných organizací odvádí dobrou práci. Mějte se krásně.
   Zdraví Linda

   Vymazat

Okomentovat