Spektra, v.d.n.: Nabídka služeb pro klienty s handicapem

Spektra je společnost, která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek a poskytuje k nim potřebný servis a poradenství. Na českém trhu působí již od roku 1989, je tedy nejstarší firmou, která se v České republice na poli kompenzačních pomůcek pohybuje. Firma se zaměřuje na elektronické pomůcky pro zrakově postižené a pro lidi s mentálním a tělesným postižením. Cílem společnosti Spektra je pomoci zdravotně postiženým vést plnohodnotný a spokojený život. 

Dům  (novostavba), ve kterém sídlí firma Spektra.

Kompenzační pomůcky lze v prostorách firmy v Praze na adrese Novodvorská 1070 vybrat a vyzkoušet, taktéž o nich zjistit podrobné informace. V souvislosti s nákupem a užíváním pomůcek poskytuje Spektra zdarma služby, a to přímo či ve spolupráci s dalšími organizacemi, u kterých si lze konkrétní pomůcky také prohlédnout a vyzkoušet. Lze také využít možnosti zapůjčení pomůcek do domácího prostředí či do organizací. 


Právě  v případech, kdy si zájemce nemá možnost pomůcku vyzkoušet v okolí svého bydliště, nabízí Spektra zapůjčení pomůcky do domácího prostředí, případně do prostor různých organizací a institucí pracujících s lidmi s postižením. K dispozici jsou kompletní zařízení včetně softwarového vybavení. Zapůjčení pomůcky je výhodné z hlediska konkrétnějšího vyzkoušení a detailnějšího seznámení se s pomůckou předtím, než se klient definitivně rozhodne. Může tak se zařízením pracovat více času, který mu pomůže v rámci jeho rozhodování, zda si pomůcku pořídit. 


Zaměstnanci také poradí při financování kompenzačních pomůcek. Na pořízení pomůcky lze čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadu práce ČR. Standardně je příspěvek ve výši 90 %, zbylých 10 % pak činí spoluúčast klienta. Lze však využít i alternativní způsoby financování – jako jsou různé nadační příspěvky či dary. Další kategorií je financování v rámci vzdělávacích institucí (podpůrná opatření). 


Co se týká samotného doručení zařízení, pak většinu pomůcek má firma na skladě, a tak může hned probíhat jejich expedice. Pro pomůcky, které jsou náročnější (např. počítačové sestavy), zajistí Spektra instalaci potřebných softwarů, dovoz, předání a zaškolení v rámci bydliště klienta. 


V rámci svých služeb nabízí Spektra i technickou podporu svých produktů. Zajišťuje tedy záruční i pozáruční servis, konzultace a uživatelskou podporu. U počítačových pomůcek lze poskytnou také vzdálené připojení, kde je možné dělat úpravy na vzdáleném počítači za pomoci programu TeamViewer.  


Odkaz: Úvod - SpektraKomentáře