Program pro slabozraké studenty pomáhá na Ostravské univerzitě

Ostravská univerzita nabízí široké rozpětí studijních programů. Najdeme zde celkem šest fakult, patří mezi ně např. fakulta lékařská, filosofická či pedagogická. Univerzita je významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, ale také se výrazně zapojuje do kulturního a společenského dění ostravského regionu. Univerzita si klade za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních, environmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město. 

Linda sedí u stolu, na kterém leží notebook se Zoomtextem, v pravo vedle něj je skener s položeným časopisem Obzor


Ostravská univerzita se řadí k vysokým školám, které považují za velmi důležité vytvářet podmínky ke studiu pro všechny studenty včetně těch se specifickými nároky. V akademickém roce 2008/2009 vzniklo Centrum Pyramida pro studenty se specifickými potřebami, které se stalo od roku 2020 součástí Poradenského centra univerzity a podporuje více než 100 studentů a uchazečů se specifickými potřebami.

Jednou skupinou studentů se speciálními vzdělávacími potřebami jsou lidé se zrakovým postižením. Právě pro potřeby těchto studentů zakoupila univerzita v říjnu 2022 od firmy Spektra, v.d.n. program ZoomText. Spektra, v.d.n. je společnost, která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek a poskytuje k nim potřebný servis a poradenství. Na českém trhu působí již od roku 1989, je tedy nejstarší firmou, která se v České republice na poli kompenzačních pomůcek pohybuje.

Pořízený program ZoomText slouží slabozrakým uživatelům, kterým jejich zraková vada nedovoluje již číst text na obrazovce v běžné velikosti. Tento program umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, je možné si v rámci programu nastavovat barvy či velikost kurzoru. ZoomText je celosvětově uživatelsky velmi oblíbený. 

Program umožňuje nejen zvětšení obsahu obrazovky, ale také čte ovládací prvky aplikací (menu, dialogy, lišty, seznamy a oznámení). Dále čte dokumenty, internetové stránky či elektronickou poštu. Uživatelské prostředí je intuitivní a přehledné a nabízí širokou škálu možného nastavení prostředí. ZoomText nabízí možnost zvětšení od 1x až po 60x. Zvětšený text je velmi dobře čitelný ve všech úrovních zvětšení. Uživatel si může nastavit barevné filtry dle svých aktuálních zrakových potřeb. Ukazatel myši, textový kurzor či aktuální prvek lze také nakonfigurovat tak, že si můžeme nastavit jejich velikost, speciálně je orámovat či měnit jejich barvu. Program je podporován všemi běžně využívanými verzemi systému Windows.  

ZoomText umožňuje práci s odezvou psaní, kdy hlasová syntéza čte zapisované znaky a slova. Program nabízí také práci s odezvou myši, to znamená, že odečítač čte text pod ukazatelem. Hlasová syntéza nabízí kvalitní český hlas, součástí programu jsou i cizojazyčné hlasy.

Tento program tedy nabízí svým uživatelům široké rozpětí funkcí, které mohou využít studenti s těžkým zrakovým postižením k získávání potřebných informací a materiálů, které zajistí jejich efektní vzdělávání a přístup k relevantním informacím během jejich studia na Ostravské univerzitě. 

Zdroj: 

Ostravská univerzita: Poradenství pro studenty se specifickými potřebami / Poradenské centrum OU (osu.cz)

Spektra, v.d.n.: ZoomText - Spektra

Komentáře