Lupa s možností výrazného zvětšení pomáhá na základní škole v Praze

Možnost výrazného zvětšení textu umožňuje tzv. stolní kamerová lupa. Ta patří do kategorie pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění práce studentům s těžším zrakovým postižením. S její pomocí mohou žáci pohodlně pracovat s tištěnými texty, jako jsou učebnice, pracovní listy či sešity. Součástí kamerových lup je velký monitor, na který se vejde významné množství zvětšeného textu. Velikost písma si student nastaví podle svých potřeb. Další částí kamerových lup je i pohyblivý stolek, díky kterému se žák v textu dobře orientuje a nikdy neztratí řádek, který právě čte. Stolek poskytuje také pohodlný prostor pro práci – student na něm může psát, kreslit, rýsovat nebo např. šít. 

Linda sedí u stolní kamerové lupy. Na monitoru lupy je zvětšený text.

Mladší žáci pracují s pomůckou za účelem nácviku čtení a psaní. Mohou si pod lupou prohlížet obrázky, nákresy, ale i vyplňovat pracovní listy. Díky lupě můžou kontrolovat svůj rukopis při výuce psaní např. v písance. Starší žáci pak zařízení využijí pro čtení delších textů. Mohou texty nejen číst, ale i do nich vyplňovat či dopisovat. Lze tak pohodlně pracovat např. s cizojazyčnými texty, různými grafy či matematickými znázorněními.

U kamerové lupy lze dosáhnout velkého zvětšení, lze zvolit barvu podkladu, upravit jas či kontrast, a tak je vhodná pro různé typy zrakových vad napříč celým systémem vzdělávání. 

Jednu z těchto lup, a to kamerovou lupu ClearView C od firmy Spektra, v.d.n., pořídila pro své studenty i Základní škola Petřiny-sever na Praze 6. Na této škole se snaží prohlubovat základní hodnoty jako je vzájemná úcta, zodpovědnost a poctivost. Studentům škola poskytuje volnost formulovat a vyjadřovat své vlastní názory, podporuje diskusi. Vztahy mezi dětmi a dospělými zakládá škola na partnerství, toleranci a respektování individuálních potřeb. Škola disponuje rozšířenou výukou výtvarné výchovy. 

Tuto základní školu navštěvuje na prvním stupni žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. Dívka má vážné zrakové postižení v pásmu těžké slabozrakosti. Tato žačka pracuje při výuce s kamerovou lupou. Funkce lupy jí výrazně pomáhají při zvládání učiva prvního stupně. Dívka také využívá asistenta pedagoga, jehož pomoc je pro ni nedocenitelná. Pomůcka a možnost asistenta tak umožňují dívce studium v integraci na běžné základní škole. Je třeba také zmínit, že škola musí být takovému záměru nakloněna a být vstřícná k tomu, aby vytvořila podmínky pro studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, což ZŠ Petřiny-sever vytvořila ke spokojenosti všech zúčastněných.      

ClearView C je moderní kamerová lupa, která poskytuje maximální pohodlí při čtení knih, časopisů a dalších tištěných textů. Princip kamerové lupy je velmi jednoduchý. Kamera lupy snímá předlohu, např. knihu, a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Obraz je velmi kontrastní a zvětšený (lupa zvětšuje až 75x). Předloha je umístěna na čtecím stolku, kterým uživatel při čtení pohybuje. Díky stolku se čtenář v textu neztratí, jelikož lupa stále sleduje čtený řádek.

Předností lupy je také velký monitor (24“), na nějž se vejde velké množství zvětšeného textu, což umožňuje se zařízením pracovat uživatelům s různými zrakovými vadami a zrakovými možnostmi. Pod lupou je dostatečný prostor pro psaní, luštění křížovek či ruční práce. 

Výrobcem kamerové lupy ClearView C je holandská firma Optelec. Zakoupit a vyzkoušet v České republice ji pak lze u firmy Spektra, v.d.n., která je dodavatelem moderních kompenzačních pomůcek. 

Odkaz:

ClearView C: ClearView C - Spektra. 

ZŠ Petřiny: AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY PETŘINY - SEVER (zspetriny.cz)Komentáře