Základní škola Košařiska využívá tiskárnu Braillova bodového písma

Braillovo bodové písmo ve dvacátých letech 19. století sestavil Francouz Louis Braille (1809-1852), který byl sám od dětství nevidomý. Inspirací při vzniku písma pro nevidomé bylo tajné písmo, určené pro vojenské účely. Braillskou abecedu tvoří systém šesti bodů, tzv. šestibod. Každé písmeno je tvořeno jinou kombinací několika z těchto bodů, které mají určený tvar a velikost, vzájemnou vzdálenost a polohu tak, aby vše odpovídalo fyziologii hmatového vnímání.


Tiskárna Index EverestBraillovo písmo je pro zrakově postižené symbolem gramotnosti, je to způsob, jak si například v domácnosti označit různé předměty, zaznamenat si důležité poznámky, ale také neztratit kontakt s tištěným textem. Je to způsob komunikace a nástroj, díky němuž se lze vzdělávat i bez kontroly zraku. Lze tak vnímat nejen gramatické, ale i grafické členění textu. Jednou z pomůcek, které slouží k praktikování braillského písma, jsou tzv. braillské tiskárny. Tento text představí jednu z nich, a to braillskou tiskárnu Index Everest. 

A co je braillská tiskárna? Je to zařízení na tvorbu textu v Braillově bodovém písmu, jehož podstatou je vytlačování reliéfních bodů na papír, který je o něco silnější než papír klasický. Jednodušší modely tiskáren umožňují tisk textů, modernější i tisk reliéfních obrázků. Význam braillského tisku spočívá hlavně při tvoření materiálů vhodných k výuce, ať jsou to texty cizojazyčné, matematické či zeměpisné. Lze se tak ponořit hmatem do učebního materiálu.
 

Tiskárna Index Everest

Everest je produktem švédské firmy Index Braille.  Momentálně je k dispozici na trhu již pátá generace této tiskárny. Její výhodou je, že na ní lze nastavit velikost Braillova písma, a to jak z hlediska tvaru a velikosti tištěného bodu, tak vzdáleností mezi body tvořícími znak Braillova písma. 

Tiskárna může bez omezení sloužit jako plnohodnotná síťová tiskárna pro tisk Braillova písma. Prostřednictvím sítí ethernet (pevné připojení), Wifi (bezdrátové připojení) či přímého připojení prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Zařízení spolupracuje s počítači s operačním systémem Windows, MacOS nebo Linux. Její uživatelé ke svému tisku ale mohou využít i dotyková zařízení, jako mobilní telefony a tablety se systémy iOS a Android. Tiskárna umožňuje kvalitní oboustranný tisk, ale také automatické formátování braillského textu z běžných typů textových souborů (Word, rtf, PDF). Součástí zařízení je aplikace BrailleApp, která umožňuje jak nastavení tiskárny, tak základní editaci automaticky zformátovaného braillského textu. Tyto vyjmenované funkce stačí většině institucí, které se zařízením pracují, k jeho efektivnímu využití. 

Pokud se najdou instituce, které potřebují složitější formátování, pak i pro ně existuje řešení v podobě specializovaného editoru. Tiskárna spolupracuje s editory pro profesionálně formátovaný braillský tisk jako např. Duxbury, což je světově nejprodávanější editor pro formátování braillských tisků, s nímž mohou bez omezení pracovat i lidé nevidomí, nebo BUF (Braille Universal Format), jenž je vyvinutý na Masarykově univerzitě v Brně. Ten je jednodušší a je vytvořen pro práci vidících osob. 

Dále má tiskárna Index Everest vestavěný nástroj pro připojení k internetu, což umožňuje její ovládání a nastavování (včetně servisu) ze vzdálených míst. 

Everest tiskne nejen braillský bodopis, ale také reliéfní grafiku, která se využívá k zobrazení různých hmatových plánků, mapek či obrázků. Díky tomu lze tisknout tvary číslic, písmen a dalších alfanumerických či speciálních znaků – jako je např. „zavináč“, což umožňuje i zcela nevidomým naučit se a představit si např. znaky latinky nebo jiných abeced. 

Díky těmto všem vlastnostem je tato tiskárna dlouhodobě světově i u nás nejrozšířenější braillskou tiskárnou. Tato je ideálním řešením tam, kde mají větší objemy braillského tisku – jako jsou školy, speciálně pedagogická centra či další organizace pro zrakově postižené. Tiskárna Index Everest je na českém trhu dodávána firmou Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek.

Tuto tiskárnu si pro své žáky zakoupila také ZŠ a MŠ Košařiska v okrese Frýdek-Místek. Instituce je organizovaná jako malotřídní škola. Ve školním roce 2020/2021  měla tato škola cca 32 studentů a nabízí vzdělávání žákům prvního stupně. Jednou ze studentek této školy je i žákyně se zdravotním postižením, a to těžkou vadou zraku. Tato žačka využívá ke svému studiu pomoc asistenta pedagoga, který je jí nápomocen při zvládání obsahu učiva. 

Škola tedy nyní může využít pro svoji žákyni možnosti reliéfního tisku, ať na četbu textů v Braillově bodovém písmu, ale také právě pro možnost znázornění reliéfních obrázků vhodných k výuce. 

Odkazy:

ZŠ a MŠ Košařiska: Základní škola – historie – ZŠ Košařiska (zskosariska.cz)

Spektra, v.d.n.: Index Everest - Spektra


Komentáře