Krajská knihovna Vysočiny podporuje čtenáře se zrakovým hendikepem

Krajská knihovna Vysočiny, p. o. se sídlem v Havlíčkově Brodě, je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Knihovnu zřizuje Kraj Vysočina, a současně plní také funkci městské knihovny v Havlíčkově Brodě. Knihovna chce být otevřenou knihovnou poskytující odborné služby široké veřejnosti – stále se rozvíjejícím a snadno dostupným informačním, kulturním a vzdělávacím centrem regionu. Knihovna Vysočiny byla první knihovnou v ČR, která zpřístupnila internet lidem se zrakovým hendikepem. Návštěvníci zde mohou najít také oddělení specializovaných služeb – tj. pro klienty s různými typy znevýhodnění – ať se jedná o sluchový a zrakový hendikep či poruchy učení. Cílem programů knihovny je zmírňovat bariéry a ostych, který brání optimální vzájemné komunikaci mezi lidmi s postižením a bez něj.


Linda u kamery ClearView


    

Od prosince 2020 sídlí krajská knihovna v nové budově. Stavba nové budovy knihovny byla slavnostně zahájena 20. srpna 2018 za účasti představitelů Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, architektů, kteří se na projektu podíleli, a dalších významných hostů včetně zástupců zhotovitele, termín dokončení byl stanoven na rok 2020. Původní návrh nové knihovny zahrnující návrh stavby i zpracování dokumentace o umístění stavby vytvořil tým architekta Milana Stejskala – Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková, následně projekt dokončila firma Artprojekt Jihlava. Novostavba krajské knihovny je třípodlažní, v nejspodnějším podlaží je umístěn depozitář pro tisíce dokumentů, v přízemí se nachází sál, menší učebna, centrální výpůjční pult, amfiteátr, úseky beletrie a naučné dětské literatury, CD, DVD, hry a kavárna. V horním podlaží pak nalezneme úsek beletrie a naučné literatury pro dospělé, zvukových knih či individuální studovny. Zajímavým prvkem je opláštění budovy, které je tvořeno jedinečným systémem zelené fasády, jež v létě chladí a v zimě ohřívá, zároveň zlepšuje kvalitu vzduchu. V polovině roku 2020 byla stavba knihovny podle plánu dokončena, krátce poté byly započaty práce na vybavení interiéru a stěhování knihovního fondu ze staré budovy knihovny.


Knihovna nabízí prostor k setkávání i širokou škálu služeb, s důrazem na zpřístupňování rozsáhlého fondu dokumentů a nových informačních technologií. Na základě svých vizí se knihovna rozhodla podpořit zpřístupnění svých fondů i pro své čtenáře se zrakovým hendikepem, a tak pro jejich potřeby zakoupila do prostor knihovny stolní kamerovou lupu ClearView C od firmy Spektra, v.d.n. Tato kamerová lupa nebyla první pořízená, již v roce 2006 měli čtenáři jednu takovou k užívání. 


ClearView C je moderní kamerová lupa poskytující maximální pohodlí při čtení. Její design zajišťuje dostatečně velký pracovní prostor pro pohodlné čtení novin a knih, psaní či ruční práce. Lupa je konstruovaná tak, že neomezuje pohyb čtecího stolku, nabízí možnost zvětšení až 75x, což umožňuje se zařízením pracovat uživatelům s různými zrakovými vadami a zrakovými možnostmi. 


ClearView C disponuje obrazovkou o velikosti 24″, což umožňuje dostatečně velký prostor na práci s textem. Kamera lupy snímá předlohu na pohyblivém čtecím stolku a její zvětšený obraz promítá na monitoru. Uživatel tak může s textem či grafikou v tištěné nebo psané podobě běžně pracovat. Pomocí zařízení lze pohodlně číst knihy, pracovat s grafickými materiály, ale lze pod lupou i snadno psát rukou. Pokročilejšími funkcemi pro snadné čtení jsou pak kontrastní barevné zobrazení, vodící linky či režim náhledu. 


Lupa nese ve svém názvu písmeno C, a to z důvodu, že její rameno ve tvaru C neomezuje pohyb čtecího stolku. A tak jdou tiskoviny přirozeně číst shora dolů, aniž by se uživatel musel tlačit stolkem do těla, nebo se naklánět k monitoru, jak to bývá u tradičně konstruovaných lup. Uživatelé jistě ocení její snadné ovládání několika tlačítky z ovládacího panelu. 


Výrobcem kamerové lupy ClearView C je holandská firma Optelec. K zakoupení a vyzkoušení v Čechách ji pak lze u zmíněné pražské firmy Spektra, v.d.n., která zakoupenou lupu předala knihovně 20. října 2021.  


Odkaz:

ClearView C: ClearView C - Spektra. 

Krajská knihovna Vysočiny: O knihovně : Krajská knihovna Vysočiny (kkvysociny.cz)


Komentáře