Desítka pojmů ze života zrakově postižených

Tento text přináší opět velmi oblíbený čtenářský formát, a to pojmy a definice ze života lidí se zrakovým hendikepem. Následující výčet obsahuje jak pojmy lékařské, ze světa pomůcek či obecného názvosloví.  Některé pojmy jsou již zažité, jiné možná zaznamenáte poprvé. 

VPN

1. Lormova abeceda - Hieronymus LORM se na základě náhlé sluchové ztráty v patnácti letech a postupnému se zhoršování zraku stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovy abecedy, která se dodnes používá nejen v ČR, ale i v celé řadě dalších zemí.


2. Kleinův psací stroj pro nevidomé - speciální přístroj pro vytlačování reliéfů běžných písmen do papíru tak, aby je mohli číst nevidomí i vidící lidé.


3. Tyflografika – obor zabývající se reliéfním (grafickým) zobrazováním pro potřeby zrakově postižených.


4. Stargardtova choroba – je recesivní onemocnění sítnice charakterizované pozvolnou degenerací makuly a úbytkem visu. Na makule nebo v těsné blízkosti se vyvíjejí skvrny, mizí foveální reflex, může se rozvinout chorioretinální atrofie. Na periferii nebo za makulou mají někteří pacienti bílé až žluté skvrny. Centrální visus je oslaben, avšak onemocnění neprogreduje ve slepotu. 


5. Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) - je velmi závažné onemocnění sítnice a je nejčastější příčinou těžké ztráty zraku u starších lidí. V rozvinutých zemích je dokonce nejčastější příčinou praktické slepoty.


6. Fuser – Fuser je zařízení na výrobu hmatových map, plánků, schémat a dalších podkladů pro zrakově postižené uživatele. Celá technologie funguje na tom principu, že se na speciální papír nakopíruje, popř. černou fixou překreslí předloha. Následně se nechá celý list projet fuserem a kontura znázorněných objektů vystoupí nad povrch. Papír totiž obsahuje teplocitlivou vrstvu, která působením tepla zvětšuje svůj objem: Otázky ve spojení se zrakovým postižením (blindicka.com)


7. VPN – k prostorové orientaci lze využívat speciální vysílačky. Jedná se o ovladač dálkový VPN – vysílačka pro nevidomé. Ta slouží k ovládání akustických majáčků, které se nacházejí na budovách či vozech MHD. Zrakově postižení ji využívají zejména při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Tato vysílačka může být zabudovaná v bílé holi, a tak je její trvalou součástí. Nebo se prodává jako samostatná pomůcka zhruba za cenu 3200 Kč. Lze s ní také spouštět akustiku na semaforech či aktivovat elektrické zastávkové označníky. Po přetočení kmitočtu lze tento vysílač použít i v dalších evropských zemích – Slovensko, Rakousko a Německo. Vysílačka má 6 tlačítek, pod kterými jsou uloženy jednotlivé fráze. Výběr frází záleží na tom, k čemu slouží a na preferencích těch, kdo majáček poskytují: Orientační pomůcky (blindicka.com)


8. „Prostorovka“ neboli prostorová orientace - „Prostorovka“ je kurz, který zpravidla zrakově postižený absolvuje v nějakém krajském středisku Tyfloservisu. Jedná se o kurz, kde se člověk učí trasy tak, aby se bezpečně a efektivně dostal do místa, kam potřebuje. Může to být cesta do školy, do zaměstnání či k lékaři. Jsou to většinou trasy ty, které zrakově postižený využívá nejvíce: Kurz prostorové orientace a samostatného pohybu (blindicka.com) 


9. Dioptrie - je jednotka optické mohutnosti sférické čočky nebo zakřiveného zrcadla, definovaná jako převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti. Má tedy rozměr m−1. Používá se hlavně v oční optice. V mezinárodní soustavě SI není uvedena a nemá mezinárodně stanovenou zkratku; často se však používá zkratka dpt nebo D. Příklad: čočka s ohniskovou vzdáleností 1 m má optickou mohutnost 1 dioptrie, čočka s ohniskovou vzdáleností 0,2 m má mohutnost 5 dioptrií atd. Výhoda údaje v dioptriích místo ohniskové vzdálenosti spočívá v tom, že pro tenké na sebe přiložené čočky platí, že jejich souhrnná optická mohutnost se přibližně rovná součtu mohutností jednotlivých čoček. Mohutnosti spojných čoček se přitom počítají jako kladné, rozptylných jako záporné. Toho se využívá při výpočtu přídavných (korekčních) čoček.


10. Klapky na oči – Pomůcka k zakrytí očí při různých psychomotorických hrách, např. hra s míčem Goalball, který má uvnitř rolničku.

Chytání míče podle sluchu.

Hry se zavřenýma očima rozvíjí orientaci v prostoru a zapojení všech smyslů hmat, čich, sluch, chuť. Cvičení je velmi vhodné na rozvíjení vzájemné spolupráce a důvěry mezi dětmi nebo i seniory. Také jsme je využívali při závodech ve výkonu vodicích psů či jiných sportech, kde je třeba, aby všichni měli stejné podmínky, také instruktoři prostorové orientace je při své výuce používají.

Zdroje:

Fuser – Wikipedie (wikipedia.org)

POPIS ČESKÉ LORMOVY ABECEDY (muni.cz)

Kleinův psací stroj :: Miroslavmichalek

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) - Oční centrum Praha (ocp.cz)

Dioptrie – Wikipedie (wikipedia.org)


Komentáře